GRK uudistamaan Pohjois-Suomen rautatieliikenteen kauko-ohjausjärjestelmää

Projektissa noudatetaan uutta rajapintaratkaisua, joka mahdollistaa digitalisaation laajemman hyödyntämisen raideliikenteessä. GRK:n suunnitteleman ja toteuttaman osahankkeen arvo optioineen on 5,8 miljoonaa euroa.

GRK Rail Oy on 18.1.2022 solminut Väyläviraston kanssa sopimuksen Pohjois-Suomen rautatieliikenteen kauko-ohjausjärjestelmän uusimishankkeeseen (POKA-hanke) kuuluvasta osahankkeesta. GRK Rail suunnittelee ja toteuttaa osahankkeessa uusittavaa kauko-ohjausjärjestelmää varten tarvittavien releasetinlaitteiden liityntärajapinnat.

Projektissa noudatetaan ensimmäistä kertaa Suomessa sovellettavaa EULYNX SCI-CC (Standard Communication Interface – Control Centre) liityntärajapintaa. Toimitukseen sisältyy rajapintaan liittyvän ohjelmiston kehitys ja käyttöönotto. Releasetinlaitteiden kauko-ohjausjärjestelmän liityntärajapinnat uusitaan useassa vaiheessa vuosien 2022–2024 aikana yhteensä 53 releasetinlaitteeseen.

”On hienoa olla mukana uudistamassa elinkaarensa lopussa olevaa Pohjois-Suomen kauko-ohjausjärjestelmää. Kaikkien raidealan toimijoiden yhteisenä tavoitteena on rautatiejärjestelmän turvallisuuden ja toimintavarmuuden parantaminen. Uusien rajapintaratkaisujen käyttäminen mahdollistaa myös digitalisaation hyödyntämisen raideliikenteessä jatkossa entistä laajemmin”, kertoo GRK Rail Oy:n johtaja Tero Palosaari.

Pohjois-Suomen rautatieliikenteen kauko-ohjausjärjestelmän uusimishanke (POKA-hanke) on Väylävirasto ja Fintraffic Raide Oy:n yhteistyössä toteuttama hanke. Fintraffic vastaa hankkeessa kauko-ohjausjärjestelmän rakennuttamisesta ja Väylävirasto kauko-ohjausjärjestelmän liittämisestä ratainfrastruktuuriin. Uusi POKA-järjestelmä on tarkoitus suunnitella, rakentaa ja ottaa tuotannolliseen käyttöön useassa vaiheessa siten, että koko hanke on kokonaisuudessaan valmis vuonna 2025.

Lisätietoja
Tero Palosaari, johtaja, GRK Rail Oy, +358 40 658 5077, tero.palosaari@grk.fi
Juha Toimela, toimitusjohtaja, GRK Infra Oy, +358 40 594 5473, juha.toimela@grk.fi