GRK toteuttamaan Pasilan alueen raidetöitä

Helsingin kaupungin Kalasatamasta Pasilaan -hankkeeseen liittyvät Pasilan alueen raide- ja katumuutostyöt ovat siirtymässä toteutusvaiheeseen ja osuuden työt on tilattu Karaatti-allianssilta. Allianssin palveluntuottajina ovat GRK Infra Oy, GRK Rail Oy ja AFRY Finland Oy, sekä nimettyinä alihankkijoina FLOU Oy ja Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy.

GRK Rail Oy:n töihin urakasta kuuluvat raitiotiekiskojen ja vaihteiden asentaminen sekä teknisten järjestelmien kuten ratajohdon asentaminen. Urakan arvo on yhteensä 20 miljoonaa euroa, mistä raiderakentamisen osuus on noin kolmannes. Nyt saatu tilaus ei koske vielä varsinaista uutta raitiotielinjaa vaan liittyvänä hankkeena siinä kehitetään olemassa olevaa Pasilan raitiotieverkostoa.

Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen muiden alueiden tavoitekustannukset valmistuvat syksyllä ja uusia tilauksia on odotettavissa vuoden lopulla. Pasilan raidetyöt muodostavat noin kolmanneksen GRK Railin osuudesta koko Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa. Karaatin omien lohkojen ratateknisten töiden lisäksi GRK Rail rakentaa koko reitille neljä sähkönsyöttöasemaa. Työt ajoittuvat kolmelle seuraavalle vuodelle siten, että uusi ratikkalinja otetaan käyttöön vuoden 2024 aikana.