GRK rakentaa Saimaan kanavaporttien nostopaikat

GRK käynnistää heinäkuussa Saimaan kanavan alaporttien nostopaikkojen, porttilehtien varastointipaikkojen Pällin, Lietjärven, Rättijärven ja Särkijärven suluilla. Kaikki neljä sulkua sijaitsevat Venäjän federaatiolta vuokratulla kanava-alueella. Noin kolme kuukautta vievään urakkaan sisältyy myös tieyhteyksien rakentamista suluille.

”Vesi- ja kanavatien maantieliikenne jatkuu keskeytyksettä koko urakan ajan. Tämä on luonnollisesti otettava huomioon suojaamalla sulkualue ja sovittamalla työt tarkasti molempien liikennemuotojen ehdoilla”, sanoo työpäällikkö Antti Rämä GRK:sta.

Urakan tultua luovutetuksi tilaajalle työmaa-alue on ennallistettava, mihin kuuluu kaikkien mahdollisesti yli jäävien rakennusmateriaalien kuljetus takaisin Suomen puolelle. Ennallistaminen on sopimuksen mukaisesti tehty toukokuun loppuun 2019 mennessä.