GRK rakentaa nopeassa tahdissa useita biohiililaitoksia kaikkiin toimintamaihinsa

GRK investoi voimakkaasti ympäristöliiketoimintaansa ja rakentaa useita biohiililaitoksia vuoteen 2025 mennessä. Suomen lisäksi laitoksia rakennetaan Viroon ja Ruotsiin. GRK:n suunnittelemat laitosinvestoinnit edustavat valmistuttuaan jopa puolta vuoden 2021 nykytason kapasiteetista koko Euroopassa.

GRK hakee strategiansa mukaisesti kasvua ympäristöliiketoiminnassa. Tämän vuoksi GRK on päättänyt investoida biohiilen tuotantoon, ja samalla se on perustanut GRK Suomi Oy:hyn uuden biotuoteliiketoiminnan. Vuoteen 2025 mennessä tavoitteena on noin 20 miljoonan euron investoinnit vähintään viiteen laitokseen. GRK on valinnut biohiilen tuotannossa kumppanikseen suomalaisen Carbon Balance Finland Oy:n.

Ilmastomuutos ja energiakriisi edellyttävät vihreää siirtymää: biohiili toimii hiilinieluna ja hillitsee ilmaston lämpenemistä.Tämän vuoksi suhteellisen uusi biohiilimarkkina kasvaa Euroopassa nopeasti, mutta samaan aikaan alan yrityksiä on toiminnassa vielä rajallisesti.

”Haluamme olla Suomen ja myöhemmin myös Pohjoismaiden suurin biohiilituottaja. GRK on koekäyttänyt uutta biohiililaitostaan kesän 2022 ajan. Laitos on täydessä toiminnassa vuoteen 2023 mennessä. Olemme kartoittaneet Suomessa seuraavien laitosten rakennuspaikkoja, joten meillä on mahdollisuus aloittaa seuraavien laitosten rakentaminen nopealla aikataululla”, liiketoiminnan kehitysjohtaja Riina Rantsi GRK:lta sanoo.

GRK rakentaa Suomeen ensimmäiset keskikokoiset laitokset. Vuoteen 2025 mennessä GRK:n laitosten tuotantotavoitteena on noin 20 000 tonnia biohiiltä. Tuotannon hiilensidontakapasiteetti on merkittävä, sillä jokainen tonni biohiiltä sitoo noin 3–5 CO2-tonnia. GRK:n suunnittelema biohiilen tuotantomäärä vuonna 2025 tarkoittaa esimerkiksi sitä, että se kuittaisi noin 40 000 henkilöauton vuosipäästöt.

Biohiililaitosten kautta GRK:lla on mahdollisuus myös päästökompensaation markkinaan. GRK:n biohiilituotanto on EU-standardien mukaista ja valvottua (European Biochar Certificate EBC). Business Finland on mukana rahoittamassa projektia edistäen näin vihreän siirtymän ja ilmastotavoitteiden mukaista hiilensidontaa.

Biohiilen avulla työmaille saadaan vähäpäästöisiä, jopa hiilinegatiivisia tuotteita

GRK:n tavoitteena on valmistaa biohiiltä niin paljon, että sitä voidaan oman käytön lisäksi myydä muille käyttäjille, mahdollisesti jopa vientiin. GRK pystyy käyttämään biohiiltä omissa infra-alan projekteissaan esimerkiksi kasvualustoina, maan parantamiseen ja veden puhdistamiseen. Työmaille saadaan tätä kautta vähäpäästöisiä tai jopa kokonaan hiilinegatiivisia tuotteita. Biohiilelle on todennettu lähes 60 eri käyttötarkoitusta ja uusia kehitetään koko ajan.

”Biohiiltä voi käyttää moneen tarkoitukseen. Tutkimme myös, voiko biohiiltä käyttää asfaltissa tehostamassa bitumia tai betonin raaka-aineena. Molemmissa käyttökohteissa se voisi kompensoida jopa kaikki päästöt, mitä muuten tuotannosta syntyy”, Rantsi kertoo.

Koska biohiili toimii hiilinieluna, se edesauttaa myös GRK:n yritysvastuutavoitetta, eli oman toiminnan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Biohiilen raaka-aineena käytetään kasviperäistä biomassaa, tällä hetkellä markkinoilla käytetään pääosin neitseellistä puuainesta. GRK:n valitsemassa teknologiassa oleellista on se, että biohiilen tuotantoon voi lähitulevaisuudessa käyttää myös lietettä ja esimerkiksi hevosen lantaa. Biohiili tuotetaan pyrolyysiprosessilla, jossa orgaaninen materiaali kuumennetaan korkeaan lämpötilaan vähähappisessa ympäristössä. Samalla sidotaan hiilidioksidipäästöjä ja estetään metaanipäästöjä, joita maatuvasta biomassasta muuten syntyisi.

”Ilmaston lisäksi biohiilituotanto vaikuttaa positiivisesti myös työllisyyteen. Jokainen laitos työllistää 8–9 henkeä ja sen lisäksi biohiililaitos työllistää toimitusketjujen kautta. Suunnittelemme laitoksia maaseudulle ja paikkakunnille, joista biomassaa saa helposti lyhyiden välimatkojen päästä. Täten laitoksilla on tärkeä alueellinen merkitys.”

Taustatiedot:

Biohiilimarkkina:

 • Kyseessä on nuori teollisuudenala. Ensimmäinen teollinen pyrolyysilaitos rakennettiin Sveitsiin vuonna 2009. Biohiiltä on kuitenkin käytetty maanparannusaineen jo 2 500 vuotta sitten.
 • Euroopassa on noin 60 biohiililaitosta, jotka tuottavat vuodessa biohiiltä noin 40 000 tonnia.
 • Pohjoismaissa laitoksia on noin 3–5. Tarkkaa lukua on vaikea arvioida, koska ala kehittyy nopeasti.
 • Biohiilen markkina kasvoi lähes 80 % Euroopassa vuonna 2021. GRK:n suunnittelemat laitokset edustaisivat lähes puolta vuoden 2021 kapasiteetista Euroopassa.
 • EU-tasolla standardointi on edennyt viime vuosina nopeasti. GRK:n biohiilituotanto on alusta asti standardien mukaista ja valvottua.

Biohiili:

 • Biohiili toimii hiilinieluna ja hillitsee ilmastonmuutosta. Yksi tonni biohiiltä sitoo noin3–5 CO2-tonnia. Esimerkiksi keskimääräisen henkilöauton päästöt ovat noin 2100 kg CO₂/vuosi. Yksi tonni biohiiltä kuittaa noin kahden henkilöauton vuosipäästöt.
 • GRK:n suunnittelema tuotantomäärä vuonna 2025 kuittaisi 40 000 henkilöauton vuosipäästöt.
 • Biohiili tuotetaan pyrolyysiprosessilla, jossa orgaaninen materiaali kuumennetaan korkeaan lämpötilaan vähähappisessa ympäristössä.
 • Laitosten hukkalämpö voidaan hyödyntää esimerkiksi syöttämällä sitä kaukolämpöverkkoon.
 • Biohiilelle on todennettu lähes 60 eri käyttötarkoitusta ja uusia kehitetään koko ajan.
 • Biohiilen raaka-aineena käytetään kasviperäistä biomassaa, yleisimmin puuainesta. Biomassa voi olla hyvinkin erilaista: puuteollisuuden sivuvirtoja, olkea, purkupuuta, hamppua, ruokohelpeä, pajua, lietettä (lehmät, siat) ja hevosen lantaa. Biomassojen ohjautuessa biohiilituotantoon hiilidioksidi- ja metaanipäästöt pienenevät useilla sektoreilla.
 • Biohiiltä käytetään rakennusalalla infraprojektien viheralueilla ja erilaisissa ympäristöprojekteissa. Biohiiltä voi käyttää myös hulevesien käsittelyyn tai vuoto- ja valumavesien puhdistukseen.
 • Biohiiltä ei voi vielä käyttää lannoitteena, mutta sitä voi käyttää maanparannusaineena.