GRK Rail AB sai tehokkaan aloituksen Ruotsissa

Ruotsissa kesäkuussa toimintansa aloittanut GRK Rail AB sai toimitusjohtajansa Anneliina Kupiaisen johdolla vauhdikkaasti ensimmäisen merkittävän urakan. GRK Rail AB toimittaa yhteistyössä GRK Infra AB:n kanssa uuden ERTMS-kulunohjausjärjestelmän laajennuksen Trafikverketille Pohjois-Ruotsissa.

Projekti sisältää rata-, sähkörata-, turvalaite-, vahvavirta-, tietoliikenne/telematiikka sekä kauko-ohjauslaitteiden asennustyöt Kiirunan ja Bodenin rataosuuksien välillä Napapiirin valvonta-alueella. Asennustyöt käynnistyvät vuoden 2020 lopussa ja kestävät vuoteen 2022 saakka. Uuden kulunohjausjärjestelmän käyttöönotto tapahtuu vuonna 2023.

Lyhyesti ERTMS projektista
Eurooppalainen rautatieliikenteen kulunhallintajärjestelmä (ERTMS) on rautateiden merkinantojärjestelmä, jonka EU on päättänyt ottaa käyttöön jäsenvaltioissa. Kulunhallintajärjestelmää tarvitaan rautatieliikenteen hallitsemiseksi ja turvaamiseksi. Järjestelmän käyttöönotto edesauttaa pidentämään radan käyttöikää sekä pitämään ylläpitokustannukset alhaisempina. Ruotsin liikennehallinto vastaa uuden merkinantojärjestelmän käyttöönotosta koko Ruotsin rautateille. Uusi kulunhallintajärjestelmä luo edellytykset paremmalle toimintavarmuudelle ja siten junat pysyvät paremmin aikataulussaan. Lisäämällä digitalisointiastetta ja käyttämällä standardisoituja komponentteja kunnossapitoa voidaan tehostaa. Digitalisointi mahdollistaa uusien toimintojen, kuten automaattisen veturinkuljettajien tuen, reaaliaikaisen ohjauksen ja ennakoivan seurannan, käyttöönoton. Lähde: Trafikverket