GRK on valittu toteuttamaan valtatie 9:n parantamista, urakan arvo on noin 32 miljoonaa euroa

GRK aloittaa valtatie 9:n parannusurakan Siilinjärvellä, Lotteisen ja Jännevirran välillä. GRK toteuttaa valtatielle myös lentokoneiden varalaskupaikan. Kokonaisuudessaan urakka on valmis syksyllä 2026.  Noin 32 miljoonan euron arvoisen urakan rakennuttajana on Väylävirasto.

Valtatie 9 on Turusta Tampereen, Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun kautta itärajalle kulkeva valtakunnallisesti merkittävä valtatie, jossa kulkee noin 7 800–8 800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Urakan tavoitteena on liikenteen sujuvoittaminen ja matka-aikojen lyhentäminen.

Urakan aikana tietä rakennetaan noin neljän kilometrin matkalta kaksikaistaiseksi molempiin suuntiin. Hankkeessa rakennetaan myös uusi Keltun eritasoliittymä sekä lentokoneiden varalaskupaikka eritasoliittymän ja Jännevirran sillan välille. Lisäksi tehdään katu- ja yksityistiejärjestelyitä ja parannetaan jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä. 

Urakka valmistuu pääosin vuoden 2025 lopulla, minkä jälkeen tehdään vielä viimeinen päällystyskerros ja viimeistelytöitä vuoden 2026 puolella. Kokonaisuudessaan urakka on valmis syksyllä 2026. 

”On erityisen hienoa, että saimme yhden suurista tiehankkeista toteutettavaksemme. Tämä on monipuolinen hanke, jossa yhdistyvät tien rakentaminen, siltahankkeet ja Puolustusvoimille rakentaminen”, projektipäällikkö Markku Hokkanen GRK:lta sanoo.

“Tämä on merkittävä hanke tällä seudulla. On hienoa päästä aloittamaan urakka huolellisen suunnittelutyön jälkeen”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Harri Liikanen Väylävirastosta. 

GRK aloittaa työt maaliskuussa

GRK aloittaa urakan maaliskuussa 2024 valmistelevilla töillä. ”Rakennamme ensin työmaatiet, teemme tarvittavat kaapeli- ja vesijohtosiirrot sekä kallioalueiden paljastukset. Huhtikuussa aloitamme puolestaan louhinnat ja murskaukset. Rakentamistahti tulee olemaan kiivas. Mittakaavasta kertoo jotain se, että esimerkiksi viikossa siirrämme maata ja louhetta noin 25 000 m3ktr ja koko hankkeen aikana noin 1,4 miljoonaa m3ktr”, projektipäällikkö Markku Hokkanen kertoo.

Hankkeen rakennuttajana on Väylävirasto, mutta urakassa on mukana myös Siilijärven kunta, Savon Vesi, Puolustusvoimat ja Pohjois-Savon ELY-keskus.


”Teemme rakennustyöt vilkkaasti liikennöidyllä valtatiellä, jossa liikenteestä noin kuusi prosenttia on raskasta liikennettä. Pyrimme tekemään kaikki työt siten, että ne haittaisivat mahdollisimman vähän valtatie 9:n liikennettä ja lähiseudun asukkaita.”

Vt 9 parantaminen välillä Lotteinen–Jännevirta, Siilinjärvi 2024–2026

  • Hankkeen kustannusarvio on 50 miljoonaa euroa. 
  • Hankkeen rakennuttaja on Väylävirasto ja urakoitsija GRK Suomi Oy. 
  • Kokonaisuuteen kuuluu valtatien parantaminen noin neljän kilometrin matkalla kaksikaistaiseksi molempiin suuntiin, uusi eritasoliittymä ja lentokoneiden varalaskupaikka.
  • Hankkeessa parannetaan myös jalankulku- ja pyöräilyväyliä sekä tehdään yksityistiejärjestelyitä.
  • Hankkeen tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja -sujuvuuden parantaminen sekä maankäytön kehittämisen mahdollistaminen alueella