GRK on valittu perusparantamaan Lappeenrannan ja Luumäen välistä rataosuutta 

GRK on valittu pääurakoitsijaksi peruskorjaamaan Lappeenrannan ja Luumäen välistä rataosuutta. Työn tilaaja on Väylävirasto ja sopimuksen arvo on noin 16 miljoonaa euroa. Urakka alkaa toukokuussa 2022 ja työ valmistuu loka–marraskuussa 2023. Urakka on osa laajempaa hanketta, jonka tavoitteena on aiempaa nopeampi ja turvallisempi rata Luumäen ja Imatran välillä.

GRK:n ratahanke sijoittuu Luumäen kunnan ja Lappeenrannan kaupungin alueelle. Urakan päätyövaiheita ovat muun muassa radan tukikerroksen uusiminen ja tähän liittyvät rata- ja maarakennustyöt noin 28 kilometrin pituudelta.

”Rata on vilkkaasti liikennöity, joten ajoitamme työt siten, että niistä on mahdollisimman vähän haittaa radankäyttäjille. Vaativimmat työt tehdään kesäviikonloppuisin ja yöaikaan. Urakka on monipuolinen, sillä siihen kuuluu muun muassa siltojen korjaustöitä, massanvaihtoja, ratarumpujen uusimista ja rakennekerrosten sekä kaarreoikaisujen rakentamista. Lisäksi uusimme routasuojauksia ja teemme niitä lisää. Vaativinta urakassa ovat louhintatyöt, joita tehdään useassa kohtaa liikennöidyn sähköradan lähettyvillä”, urakasta vastaava GRK Infra Oyj:n työpäällikkö Toni Jauho sanoo.

Raiteiden rakentaminen ja kunnossapito ovat yksi nopeimmin kasvavista GRK:n palveluista. Viime vuonna rataliiketoiminnan liikevaihto kasvoi yli 30 % vuodesta 2020.

”GRK keskittyy nykyisen rataverkon modernisointihankkeisiin ja päällysrakenneurakoihin sekä kunnossapitoon. Tavoitteenamme on lisätä ratapalveluiden liikevaihtoa edelleen lähivuosien aikana”, GRK Rail Oy:n toimitusjohtaja Mikko Nyhä sanoo.

GRK urakoi parhaillaan useita kohteita Karjalan radalla

GRK:lla on parhaillaan käynnissä myös muita urakoita Luumäki-Imatra-hankkeeseen liittyen, ja niiden yhteisarvo on noin 29 miljoonaa euroa. Tämä sopimus tuo merkittävän lisän GRK:lla jo käynnissä oleviin ratahankkeisiin.

GRK:lla on työn alla myös Rauhan aseman ja Imatran tavara-aseman välille sijoittuva noin 25 miljoonan euron arvoinen urakka, joka pitää sisällään kaksoisraiteen ja meluesteiden rakentamisen sekä useita siltakohteita: Rauhan aseman, Rauhan, Poventsan, Tainionkosken ja Vuoksenniskan alikulkusillat. Urakassa uusitaan myös Imatran asema nykynormit täyttäväksi. Marraskuun 2019 alussa alkanut urakka on aikataulutettu valmistumaan kesällä 2023.

Tämän lisäksi GRK rakentaa Hietalankadun noin 80 metrin pituisen alikulkusillaan. Kyseisen sopimuksen arvo on noin 4 miljoonaa euroa.

GRK on ollut mukana ratahankkeessa jo aiemmin, sillä se on rakentanut uuden Saimaan kanavan ratasillan, Pontuksen alikulkusillan sekä Oikotien, Hakalin ja Muukon alikulkusillat.

Lisätietoja:

GRK Infra Oyj, työpäällikkö Toni Jauho, 050 5753 459, toni.jauho@grk.fi

GRK Rail Oy, toimitusjohtaja, Mikko Nyhä, 040 863 0450, mikko.nyha@grk.fi

Lisätietoa:

  • Karjalan rata on Suomen rataverkkoon kuuluva rataosuus, joka kulkee Kouvolasta Lappeenrannan ja Parikkalan kautta Joensuuhun.
  • GRK:n Luumäki–Lappeenranta-perusparannusurakka on osa laajempaa radan kehittämistä.
  • Urakan tilaajana on Väylävirasto.
  • Sekä henkilö- että tavaraliikenteen määrän odotetaan kasvavan voimakkaasti.
    Kun Luumäen ja Imatran välinen 56 kilometrin rataosuus siltoineen on kunnostettu kokonaan, tavara- ja henkilöliikenteen toimintavarmuus paranee.