GRK on muuttanut sisäisen selvityksen perusteella päällystystoimintaansa

GRK:n Suomen maayhtiössä on tehty muutoksia päällystyksen liiketoimintaan ja organisaatioon.

Syynä muutoksiin on GRK:ssa tehty sisäinen selvitys, jossa selvisi yhtiön toimittaneen asiakkaalleen asfalttimassaa, joka ei ole vastannut asiakkaan laatuvaatimuksia. GRK on ollut sisäisen selvityksen perusteella yhteydessä asiakkaaseensa. Yhtiö on ilmoittanut asiakkaalleen korvaavansa aiheutuneet vahingot asiakkaan kanssa sovittavalla tavalla.

Tämän lisäksi GRK:ssa on ryhdytty toimenpiteisiin vastaavan toiminnan ehkäisemiseksi.

Selvityksen perusteella jouduttiin myös toteamaan, että muutama päällystysliiketoiminnassa työskennellyt henkilö ei ole noudattanut GRK:n Rehdin toiminnan periaatteita. Rehdin toiminnan periaatteet ovat GRK:n eettiset ohjeet, jotka kuvaavat organisaation omat hyvän liiketavan periaatteet ja eettiset pelisäännöt.

GRK:ssa ei hyväksytä minkäänlaisia väärinkäytöksiä, joten Rehdin toiminnan periaatteita rikkoneiden henkilöiden työsuhteet ovat päättyneet.


”Olemme tapahtuneesta erittäin pahoillamme ja suhtaudumme siihen todella vakavasti. Rehdin toiminnan periaatteet kertovat GRK:n henkilöstölle, asiakkaille ja muille yhteistyökumppaneille sen, miten meillä toimitaan. Tärkeänä johtotähtenä toiminnassamme on se, että sanaamme ja palvelumme laatuun voi aina luottaa. Tässä tapauksessa näin ei ole ollut”, GRK:n toimitusjohtaja Juha Toimela
sanoo.

”Tapaus osoittaa samalla sen, että hallinnointi- ja ohjausjärjestelmämme toimii kuten pitääkin. Väärinkäytösepäilyjen jälkeen aloitimme sisäisen selvityksen. Sen perusteella päätimme tehdä tarvittavat muutokset organisaatiossa, olimme yhteydessä asiakkaaseemme ja ryhdyimme muihin tarvittaviin toimenpiteisiin.”

Tapauksen taustasyyksi epäillään henkilökohtaisen hyödyn tavoittelua


Sisäisen selvityksen perusteella asiakkaalle on toimitettu asfalttimassaa, joka ei ole vastannut asiakkaan laatuvaatimuksia. GRK:n asiakkaalleen toimittama asfalttimassa on ollut tuotantokustannuksiltaan edullisempaa kuin asiakkaan tilaama tuote.

Väärinkäytöksellä saadulla hyödyllä ei ole ollut merkittävää vaikutusta GRK:n taloudelliseen
tulokseen. Toteutuneen korkeamman hankekannattavuuden seurauksena muutamalla henkilöllä on ollut mahdollista saada henkilökohtaista taloudellista hyötyä projektista tulospalkkioiden muodossa.

Olemme varautuneet vuoden 2023 tilinpäätöksessä yhtiön saaman hyödyn palauttamiseen
asiakkaalle. Asian selvittäminen on kesken ja asiakkaalle tehtävien korvausten kokonaismäärä ei ole vielä tiedossa.

Arvioimme lisäksi, että vaikka tapaus vaikuttaisi lisäksi vuoden 2024 tulokseen, vaikutus ei ole olennainen, koska päällystysliiketoiminnan osuus on noin seitsemän prosenttia liikevaihdosta ja väärinkäytösten takia annettavat korvaukset koskevat vain yhtä asiakkuutta.

Muutokset päällystyksen organisaatiossa eivät vaikuta projekteihin tai asiakashankintaan. GRK toteuttaa vuoden 2024 hankkeet sovitun mukaisesti ja palvelemme asiakkaitamme normaalisti. Asian käsittelyn ollessa kesken GRK ei tiedota asiasta enempää.


Linkki Rehdin toiminnan periaatteisiin: https://www.grk.fi/wp-content/uploads/2024/02/grk-rehdin-toiminnan-periaatteet.pdf