GRK myi kuonankäsittelyliiketoimintansa Fortumille

GRK Suomi Oy on 31.7.2023 solminut Fortumin Kierrätys- ja jäteliiketoiminnan kanssa liiketoimintakaupan, jolla GRK myy kuonankäsittelyliiketoimintansa Fortumille. Kaupan mukana ei siirry henkilöstöä. Samanaikaisesti GRK ja Fortum sopivat yhteistyöstä kuonan jalostamisessa syntyvien mineraalijakeiden käyttämisestä.

GRK:n strategiassa korostuu yritysvastuu ja tavoitteenamme on, että oma toimintamme on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä. Osana tavoitetta kasvatamme jatkuvasti uusiomateriaalien käyttöä infrarakentamisessa. Viime vuosina olemme käyttäneet merkittäviä määriä muun muassa kuonan mineraalijakeita sekä omissa että asiakkaidemme kohteissa. Kokonaisuutena uusiomateriaalien käyttö GRK:ssa oli vuonna 2022 jo lähes puoli miljoonaa tonnia, ja vuosittainen kasvu on ollut noin 20 %.

Yhteistyö Fortumin Kierrätys- ja jäteliiketoiminnan kanssa laajentaa mahdollisuuksiamme toimia infrarakentamisen edelläkävijänä ja lisätä hiiliviisasta infrarakentamista Suomessa ja muilla GRK:n markkina-alueilla.

Kuva: GRK on käsitellyt jätteenpoltossa syntyvää kuonaa siirrettävällä käsittelylaitoksella. Kaupan myötä laitos siirtyy Fortumin omistukseen.

Lisätietoja

GRK Suomi Oy, Janne Huovinen, aluepäällikkö, janne.huovinen@grk.fi, +358 40 527 7213

Fortum Kierrätys- ja jätepalvelut, Toni Ahtiainen, Head of Business Lines, Plastic Recycling, Metals and Ash&Slag, toni.ahtiainen@fortum.com, +358 40 577 7533


Julkaistu 1.8.2023