GRK muuttaa yhtiörakennettaan ja toimii jatkossa maayhtiöiden kautta

GRK uudistaa organisaatiotaan ja toimintamalliaan. Tavoitteena on aiempaa selkeämpi rakenne, jossa GRK-konserni koostuu emoyhtiö GRK Infra Oyj:n lisäksi kolmesta maayhtiöstä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Uusi yhtiörakenne on toiminnassa vuoden 2023 alkuun mennessä.

GRK jatkaa määrätietoista uudistumistaan strategiansa mukaisesti. GRK:n vuosien 2022–2025 strategian yhtenä tavoitteena on rakentaa yhtenäinen ja aiempaa kansainvälisempi konserni. GRK on yksi johtavista infra-alan toimijoista Suomessa, mutta erityisesti Ruotsin ja Viron toimintojen merkitys kasvaa entisestään lähivuosina.

Tämän vuoksi GRK uudistaa toimintamalliaan ja yhtiörakennettaan siten, että Suomessa, Ruotsissa ja Virossa on jatkossa yksi maayhtiö, joiden emoyhtiö on GRK Infra Oyj.

Jokainen maayhtiö pystyy tarjoamaan kokonaispalvelut taito- ja väylärakentamisessa, päällystyksessä, ratasuunnittelussa ja -rakentamisessa sekä ratojen kunnossapidossa ja ympäristöliiketoiminnassa. Suunnitellut muutokset tehdään konsernin sisäisten fuusioiden ja liiketoimintasiirtojen avulla.

GRK-konserniin kuuluvat yhtiöt toimivat liiketoiminta-alueittain, mutta jatkossa asiakkaat saavat GRK:n kokonaispalvelut oman maayhtiönsä (GRK Suomi Oy:n, GRK Sverige AB:n ja GRK Eesti AS:n) kautta.

Tällä hetkellä GRK-konserniin kuuluu yhteensä kuusi yhtiötä: emoyhtiö GRK Infra Oyj ja tytäryhtiöt GRK Road Oy ja GRK Rail Oy Suomessa, GRK Infra AB ja GRK Rail AB Ruotsissa sekä GRK Infra AS Virossa.

Maayhtiö yhdistää monipuoliset palvelut ja osaamisen

”Yhä useammassa isommassa hankkeessamme tarvitaan jokaisen palvelumme osaamista. Pystymme tarjoamaan ne jatkossa yhden yhtiön kautta ja yhdistämään vielä nykyistä paremmin rata-, silta- ja väylähankkeita sekä ympäristöliiketoimintaa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa”, GRK Infra Oyj:n toimitusjohtaja Juha Toimela kertoo.

GRK on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana, ja liikevaihto on kasvanut vuodesta 2017 lähes 150 prosenttia yli 430 miljoonaan euroon. Kasvu on tapahtunut sekä orgaanisesti että liiketoimintakauppojen myötä, joten suunnitellun yhtiörakenteen muutoksen tarkoituksena on yhtenäistää toimintatapoja eri maiden ja eri liiketoimintojen välillä.

”Yhtiörakenteen yksinkertaistaminen selkeyttää johtamista ja yhtenäistää kulttuuria. Muutos lisää tehokkuutta, koska pystymme jatkossa hyödyntämään paremmin henkilöstön osaamista ja kalustoamme eri hankkeissa”, Toimela kertoo.

Yhtiörakenteen muutoksella voi olla vaikutuksia mm. asiakas- ja toimittajasopimuksiin (sopimusosapuolen nimen, y-tunnuksen tai laskutustietojen muuttuminen). GRK on yhteydessä asiakkaisiinsa ja yhteistyökumppaneihinsa hyvissä ajoin ennen kuin yhtiörakenteen muutos toteutetaan.

Osana uudistusta GRK:n johtoon on tehty nimityksiä

Yhtiörakenteen muutoksen jälkeen GRK:n maayhtiöiden toimitusjohtajina toimivat:

  • GRK Infra Oyj ja GRK Suomi Oy, toimitusjohtaja Juha Toimela
  • GRK Sverige AB, toimitusjohtaja Mika Mäenpää
  • GRK Eesti AS, toimitusjohtaja Priit Paabo

Uudistuksessa GRK Suomi Oy:n liiketoiminta jaetaan kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat:

  • Ratasuunnittelu ja -rakentaminen sekä ratojen kunnossapito, liiketoimintajohtaja Mikko Nyhä
  • Taito- ja väylärakentaminen ja päällystys, liiketoimintajohtaja Jaakko Mäkelä
  • Ympäristöliiketoiminta, liiketoimintajohtaja, varatoimitusjohtaja Keijo Haavikko