GRK mukana tukemassa ProDigial-tutkimusohjelmaa

GRK on mukana rahoittamassa infra-alan digitalisaatiota edistävää Tampereen yliopiston viisivuotista professuuria. Marraskuussa käynnistyneessä ProDigial-tutkimusohjelmassa myös pilotoidaan ratkaisuja konkreettisissa infrahankkeissa.

ProDigial-tutkimusohjelma tähtää sujuvampiin infratyömaihin ja kustannustehokkaaseen ylläpitoon

Tie- ja katutyömailla ja laajemmin koko infra-alalla törmätään usein tuottavuusongelmiin. Tietoa hukataan, tuplatyötä tehdään paljon, projektien omistajuudessa on epäselvyyksiä, hankintakäytännöt ovat kirjavia, tuotantoprosessit ovat puutteellisia ja asenteet ovat luutuneita. Korjausvelkaa pitäisi saada pienennettyä. Marraskuussa käynnistyvän laajan ProDigial-tutkimusohjelman tavoitteena on edistää digitalisaation hyödyntämistä ja siten vastata infra-alan ajankohtaisiin haasteisiin.

– Tutkimusohjelman tavoitteena on tuottavuus- ja digiloikka infra-alalle. Siihen tärkeä avain on tiedonhallinnan parantamisen lisäksi asenteiden ja toimintakulttuurin muutos. Tärkeä tavoite on myös uuden tiedon tuottaminen päätöksentekoon sekä eri tahojen välisen vuoropuhelun lisääminen, hanketta johtava Industry Professor Kalle Vaismaa Tampereen yliopiston tutkimuskeskus Terrasta kertoo.

Tutkimusohjelma jakautuu neljään tutkimuskokonaisuuteen, jotka liittyvät elinkaaren läpäisevään tietoon, hankintaan ja yhteistyöhön, toimintakulttuurin muutokseen sekä tuottavuuden parantamiseen. Yhtenä kantavana teemana on elinkaariajattelun lisääminen.

–  Virheet ja riidat vähenevät, kun yhteistyötä tehdään koko elinkaarella. Samoin infran laatu paranee, kun investointivaiheessa otetaan elinkaarikustannukset huomioon. Ylläpitokustannuksissa saatetaan säästää, vaikka suunnittelun ja rakentamisen hintalappu on suurempi – kokonaisuus ratkaisee, Vaismaa sanoo.

Muutos aikaan koko alan yhteistyöllä

Yksi merkittävä osa-alue ProDigialissa on toimintakulttuurin muutos. Jos tekniset ratkaisut eivät päädy käytäntöön, digiloikka jää ottamatta. Työprosessit täytyy trimmata digitalisaatiota edistäviksi ja tehokkuutta parantaviksi.

–  Johtajuudella on iso merkitys toimintakulttuurin ja asenteiden muutoksessa, Kalle Vaismaa painottaa.

ProDigial-hankkeessa ovat Tampereen yliopiston lisäksi mukana Väylävirasto sekä kymmenen kaupunkia: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Lahti, Jyväskylä, Lappeenranta ja Kuopio. Tutkimusohjelmassa tehdään monenlaisia pilotteja konkreettisissa infrahankkeissa, joita on toteuttamassa 20 infra-alan yritystä.

– Laajan yhteistyön ansiosta tässä on nyt aidosti mahdollisuudet infra-alan digi- ja tuottavuusloikkaan. Tavoitteena on saada iso joukko infran omistajia, yrityksiä sekä muita infra-alan toimijoita samaan pöytään, Vaismaa sanoo.

Alan digitalisaation ja tehostuvan yhteistyön hyödyt ovat suuret myös tavalliselle kuluttajalle, jolle sujuvat työprosessit ja tiedonkulku näkyvät esimerkiksi tietyömaiden nopeutumisena ja tieverkoston parempana kuntona.

– Jotta infran korjausvelkaa saataisiin pienemmäksi, on panostettava suunnittelun ja rakentamisen laatuun sekä ennakoivaan kunnossapitoon.

ProDigial-tutkimusohjelmaa 2020–2023 koordinoi Tampereen yliopisto. Hankkeen kokonaisrahoitus on 1,5 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:
Industry Professor Kalle Vaismaa, Tampereen yliopiston Tutkimuskeskus Terra, puh. 0400 567 283, kalle.vaismaa@tuni.fi