GRK-konsernin tilinpäätös 2020: Liikevaihto kasvoi merkittävästi ja tuloksenteko jatkui vahvana

Lehdistötiedote 15.4.2021 klo 15

Tammi-joulukuu 2020 lyhyesti (vertailu vuoteen 2019):
• Tilauskanta oli 421 (481) miljoonaa euroa
• Liikevaihto oli 387 (299) miljoonaa euroa
• Käyttökate oli 28,7 (20,6) miljoonaa euroa eli 7,4 (6,9) prosenttia liikevaihdosta
• Liikevoitto oli 22,3 (15,8) miljoonaa euroa eli 5,8 (5,3) prosenttia liikevaihdosta
• Oman pääoman tuotto oli 34 %:a (26 %)

Toimitusjohtaja Juha Toimela:
”GRK-konserni antoi vuonna 2020 loistavan näytön kyvystä kasvaa kannattavasti. Liikevaihtomme kasvoi ennätykselliseen 387 miljoonaan euroon (299). Myös suhteellinen kannattavuutemme nousi vahvasti. Konsernin liikevoitto oli 22,3 miljoonaa euroa (15,8). Oman pääoman tuotto nousi 34 %:iin (26 %). Tämä on erittäin hieno suoritus henkilökunnaltamme, joka osoitti vahvaa sitoutumista pitämällä työmaat käynnissä Covid-19 pandemiasta huolimatta. Vastuullinen toimintamme takasi vähäisiä häiriöitä lukuun ottamatta töiden terveellisen ja turvallisen jatkumisen.

Erityisen ilahduttavaa oli se, että tulosta syntyi laajasti kaikilla liiketoiminta-alueilla. Suomen infrarakentamisessa emoyhtiömme GRK Infra Oy ylsi 13 %:n liikevaihdon kasvuun ja säilytti kannattavuutensa hyvällä tasolla. Merkittävä kasvu- ja kannattavuusloikka tehtiin GRK Rail Oy:ssa. Rautateiden päällysrakenneurakointi kasvoi voimakkaasti. Vuoden aikana käynnistyi GRK:n ensimmäinen laaja monivuotinen rautateiden kunnossapitotoimeksianto, Kuura-allianssi, joka omalta osaltaan oli nostamassa liiketoiminta-alueen volyymia uudelle tasolle. Tavoitteenamme on edelleen nostaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon osuutta nykyistä tasoa suuremmaksi. Erittäin positiivista viime vuonna oli myös se, että panostukset uusiin asfalttiasemiin kasvattivat markkinaosuuttamme ja liikevaihtoamme päällystysurakoinnissa, jonka kannattavuus parani selvästi.

Pitkäjänteinen satsauksemme kansainvälistymiseen alkoi tuottaa tulosta. Kansainvälistyminen on tapahtunut emoyhtiön oppien mukaisesti orgaanisella kasvulla. Tämä on ollut mahdollista, koska olemme nykyään myös haluttu työnantaja ja yhteistyökumppani kaikilla markkina-alueilla. Virossa keskityimme projektien tehokkaaseen hoitoon ja liikevoitto parani. Lisäksi tilauskanta kasvoi huomattavasti. Ruotsissa uuden johdon siivittämänä saimme infrarakentamisen liikevaihtomme vahvaan kasvuun ja tulos oli positiivinen. Käynnistimme Ruotsissa vauhdikkaasti myös rataliiketoiminnan perustamalla uuden tytäryhtiö GRK Rail Ab:n ja voittamalla siellä ensimmäisen urakan.

Liiketoiminnan vahvasti positiivisen kassavirran myötä jatkoimme investointeja tukemaan tulevaa kasvua. Hankimme uutta kalustoa ja lisäksi kiertotalousyksikköömme investoi uusiin palvelukonsepteihin, jotka mahdollistavat tulevaisuudessa entistä monipuolisemman palvelut. Korkea 47 %:n omavaraisuusasteemme takaa tulevaisuudessa konsernin liiketoimintojen suunnitelmallisen kehittämisen.

Osoitimme viime vuonna kilpailukykymme voittamalla merkittäviä urakoita. Tilauskantamme olikin yli 420 miljoonaa euroa vuoden lopussa. Talouden näkymät Covid-19 pandemian jatkuessa ovat kuitenkin epävarmat. Julkisen talouden elvytystoimet eivät vuonna 2021 ole merkittävästi lisäämässä infrarakentamista Suomessa. Ainoastaan ratahankkeissa investointien odotetaan kasvavan. Ruotsissa ja Virossa investoinnit infraan ovat selvästi kasvussa ja markkinanäkymät ovat rohkaisevat. Kaikilla markkinoilla kuitenkin metallipohjaisten tuotteiden, puutavaran ja öljyn hinnan nousu nostaa kustannustasoa. Epävarmoista näkymistä huolimatta suhtaudumme luottavaisesti tulevaan kehitykseemme. Vahvan tilauskantamme, laajan liiketoimintaportfoliomme ja kattavan maantieteellisen toiminta-alueen ansiosta arvioimme liikevaihtomme pysyvän 2021 samalla tasolla kuin viime vuonna.

Pääsin mukaan GRK:n voittavaan joukkueeseen emoyhtiö GRK Infra Oy:n toimitusjohtajaksi maaliskuun alussa 2021. Tästä on hyvä jatkaa, kun väliaikaisena toimitusjohtajana toiminut Keijo Haavikko oli innostanut tuloksentekijämme loistavaan suoritukseen menneen vuoden aikana. Kiitän lämpimästi kaikkia työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme määrätietoisesta työstä ja arvojemme mukaisesta toiminnasta. Haluan kiittää myös asiakkaitamme vahvasta luottamuksesta suorituskykyymme.”

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Juha Toimela, GRK Infra Oy, juha.toimela@grk.fi, +358 40 594 5473
Talousjohtaja Mikko Sillman, GRK Infra Oy, mikko.sillman@grk.fi, +358 50 350 7879