GRK-konserni yhtenäistää yrityskulttuuriaan sekä hakee kasvua raiderakentamisesta ja ympäristöliiketoiminnasta

Infrarakentamisen toimintaympäristö elää muutoksessa. Näiden muutosten ymmärtäminen, ennakointi sekä tehokas reagointi ovat avainasemassa kannattavaa ja pitkäjänteistä liiketoimintaa kehitettäessä. Teknologisen muutoksen ja uusien hankintamuotojen lisäksi suhdanteiden vaihtelu sekä ilmastonmuutos ja kaupungistuminen ovat tärkeässä roolissa tulevaisuuden toiminnan suunnittelussa.

GRK-konserni toimii Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Viron markkinoiden ennustetaan kasvavan ja tuovan mielenkiintoisia hankkeita lähitulevaisuudessa. Ruotsissa infrarakentamisen volyymi asukaslukuun suhteutettuna on kaksinkertainen Suomeen verrattuna. Ruotsin valtion investointiohjelma on myös laadittu pidemmälle aikavälille ja tulevaisuus on näin helpommin ennustettavissa. Suomen infrarakentamisen tulevaisuuden ennustaminen on haasteellisempaa.

Viime vuosien voimakkaan orgaanisen kasvun lisäksi GRK on kasvanut erilaisten yritysjärjestelyiden myötä. ”Asemamme Suomen suurimpien infra-alan rakentajien keskuudessa on vakiintunut. Etsimme aktiivisesti uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä hyödynnämme konserniyhteistyötä entistäkin laajemmin. Myös emoyhtiön tammikuussa tapahtunut nimenmuutos GRK Infra Oy:ksi oli askel kohti konsernin yhtenäisyyden tiivistämistä”, kertoo toimitusjohtaja Teemu Lantto.

Tehokkaan infrarakentamisen edelläkävijä

Konsernin vuosien 2019-2023 toiminnan suunnittelun tavoitteena on jatkaa kannattavaa kasvua, johon pyritään osaavan henkilöstön saatavuuden, palvelun tarjonnan kattavuuden sekä konsernin yhtenäisyyden varmistamisella. Kehitettäviä liiketoiminta-alueita ovat raide- ja erikoisrakentaminen, uudet palvelukonseptit sekä infrarakentamista tukeva kiertotalous- ja ympäristöliiketoiminta.

Emoyhtiö GRK Infra Oy:n yrityskulttuuri on muotoutunut vuosien saatossa. Tavoitteena on laajentaa kyseinen GRK-yrityskulttuuri sekä yhteiset päämäärät ja niitä tukeva arvopohja kaikkiin konsernissa toimiviin yrityksiin. GRK:n arvot ovat: Me emme pelkää. Me emme jahkaile. Me emme käy vain töissä. Arvot muodostavat yhtenäisen yrityskulttuurin lisäksi tärkeän perustan toiminnan suunnittelulle.

Konsernin yhteinen tahtotila on rohkeimpien ja toimivimpien infraratkaisuiden löytäminen. Ratkaisuja aktiivisesti etsimällä GRK kasvattaa itsestään suunnannäyttäjän. Niiden tulee olla toimivia ja tehokkaita niin asiakkaille kuin konsernillekin ja löytäminen vaatii yhteisten arvojen ja asenteen lisäksi myös vahvaa osaamista.

Osaavan henkilökunnan arvostus kasvun avaintekijä

Kriittiset menestystekijät tavoitteiden saavuttamisessa ovat osaavan henkilöstön kasvattaminen ja sitouttaminen, osaamisen jatkuva kehittäminen, konserniyhteistyössä onnistuminen sekä teknologisen kehityksen kärjessä kulkeminen. Tavoitteena on tulevaisuuden kilpailukyvyn ja kannattavan kasvun varmistaminen sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen.

”Henkilökunnan sitoutuminen sekä heidän omistautumisensa yhteisiin tavoitteisiimme on niiden saavuttamisen kannalta tärkeintä. Tulevaisuuden tavoitteet, tahtotila ja arvot tuodaan osaksi arkipäiväistä tekemistä ja me kaikki GRK-konsernissa työskentelemme niiden mukaisesti”, toteaa toimitusjohtaja Teemu Lantto.

 

 

Lisätietoa:
GRK Oy, toimitusjohtaja Teemu Lantto, puh. +358 40 772 7271, teemu.lantto@grk.fi

GRK on Suomessa, Ruotsissa ja Virossa toimiva suomalainen rakennusalan konserni. Ydinosaamiseen kuuluvat vaativien infrarakennushankkeiden toteuttaminen, suurten hankkeiden projektinjohto sekä laaja-alainen radanrakennusosaaminen. Konsernissa työskentelee yli 450 ammattilaista ja liikevaihto vuonna 2017 oli yli 200 miljoonaa euroa. www.grk.fi