GRK kohentanut Äänekosken seudun infraa lähes sadalla miljoonalla

GRK voitti runsaat neljä vuotta sitten ensimmäiset Metsä Fibren rakennuttaman biotuotetehtaan infraurakat, ja on siitä lähtien urakoinut jatkuvasti sekä tehtaan alueella että Äänekosken seudun liikenneväylillä. Elokuussa valmistuu suurista väyläurakoista ensimmäinen, johon sisältyy valtateiden 4 ja 13 parantamista neljän kilometrin matkalla sekä kolme betonirakenteista siltaa ja yksi teräksinen kaarisilta.

”Saimme tämän liikenteellisesti vaativan tieosuuden avatuksi liikenteelle jo viime marraskuussa. Talvitauon jälkeen olemme tehneet osuudella viimeistelytyöt, muun muassa viimeisen SMA-päällystekerroksen”, GRK:n projektipäällikkö Markku Hokkanen kertoo.

Hokkanen antaa täyden tunnustuksen sekä yhteistyölle tilaajan kanssa että omalle tiimilleen, joka on säilynyt vuosien ajan lähes muuttumattomana. Myös aliurakoitsijakumppanit ovat olleet paljolti samoja kaikissa tähänastisissa Äänekosken seudulla toteutetuissa GRK:n urakoissa.

Huutomäen parannetun valtatieosuuden avaaminen liikenteelle etuajassa oli tärkeä saavutus sekä tavallisille autoilijoille että raskaiden kuljetusten ammattilaisille, joiden osuus 12 000 ajoneuvon vuorokausiliikenteestä on reilu kymmenesosa. Oleellinen oivallus urakan aikataulun optimoinnissa oli se, että jo tarjousvaiheessa ideoitu massatasapaino toteutui myös käytännössä: kuutiotakaan ei tarvinnut kuljettaa työmaalta pois.

”Oli mahdollista säätää tielinjaa rajoissa, jotka mahdollistivat tämän tasapainon. Urakkamuotohan oli ST eli toteutuksen ohella myös suunnittelu oli vastuullamme”, Hokkanen toteaa.

Useita urakoita käynnissä Äänekoskella

Toisessa suuressa väyläurakassa Äänekoskelta etelään GRK parantaa ajoneuvoliikenteen ja erityisesti biotuotetehtaan rahtiliikenteen toimivuutta Tärttämäen kohdalla. Tässä elokuun 2020 loppuun mennessä luovutettavassa urakassa on suurimpana teknisenä haasteena Tärttämäen 220 metriä pitkän vesistösillan rakentaminen. Tänä kesänä ovat meneillään tämän muodoltaan erittäin vaativan sillan kannen raudoitukset, valut ja eristäminen.

Huutomäen ja Tärttämäen urakoiden kokonaissumma on noin 45 miljoonaa euroa, lähes yhtä paljon kuin GRK:n urakat yhteensä biotuotetehtaan alueella.

”Vielä tänä kesänä teemme Metsä Fibren tilauksesta päällystystöitä tehdasalueella. Lisäksi viimeistelemme Äänekosken kaupungin ja Äänekosken Energian meiltä tilaaman katu-urakan”, Markku Hokkanen kertoo.

Heinäkuun puolivälissä valmistuva niin sanottu Kiepin alueen urakka sisältää 600 metrin katurakennusosuuden lisäksi noin 600 metriä kevyenliikenteen väylää. Kaivutyöt tehdään erittäin kivisessä maaperässä, mikä luonnollisesti on tuonut omat haasteensa aikataululle.

Markku Hokkanen on onnistunut omalla panoksellaan vakiinnuttamaan GRK:n aseman biotuotetehtaan ja siihen liittyvien väyläinfratöiden luottourakoitsijana. Liikennevirasto jatkaa mittavien investointien sarjaa alueella: seuraavaksi käynnistyy syksyllä kilpailutusvaiheessa oleva, tieosuutta VT4 Kirri-Tikkakoski koskeva urakka.

Kuva: Huutomäen väyläinfraurakka valmistuu elokuussa.