GRK julkaisi uuden strategiansa, tavoittelee merkittävää ja kannattavaa kasvua

GRK on julkaissut uuden strategiansa, jolla tavoitellaan merkittävää liikevaihdon kasvua. Tavoitteena on saavuttaa yli 700 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2025 loppuun mennessä. Kyseessä on yli 80 prosentin liikevaihdon kasvu vuoteen 2020 verrattuna.

GRK:n hallitus on vahvistanut yhtiön uuden strategian vuosille 2022–2025. Tavoitteena on rakentaa yhtenäinen ja aiempaa kansainvälisempi yhtiö, jonka liiketoiminta kasvaa merkittävästi, ja jossa työskentelee toimialan sitoutunein henkilöstö. Uudessa strategiassa korostuu myös yritysvastuu: GRK:n tavoitteena on olla kestävän infrarakentamisen edelläkävijä, jonka oma toiminta on hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä.

”Kasvutavoite on kova, mutta meillä on jo ennestään vahvat näytöt tuloksellisesta liiketoiminnasta. Olemme kasvaneet kannattavasti ja liikevaihdolla mitaten lähes nollasta neljäänsataan miljoonaan euroon kymmenessä vuodessa. Nyt lisäämme kierroksia ja kasvamme sekä orgaanisesti että yritysostoin. Selvitämme myös aktiivisesti listautumisannin mahdollisuutta. Emme kuitenkaan halua kasvaa kannattavuuden kustannuksella, vaan tavoitteenamme on olla toimialan kannattavin yhtiö vuoden 2025 loppuun mennessä”, kertoo GRK Infra Oy:n toimitusjohtaja Juha Toimela.

Kasvutavoite koskee GRK-konsernin kaikkia liiketoimintoja, eli insinööri- ja väylärakentamista, raiderakentamista, päällystystä ja ympäristöliiketoimintaa sekä Suomessa, Ruotsissa että Virossa. Tavoitteena on, että 300 miljoonan liikevaihdon lisäys syntyy sekä orgaanisen kasvun että yritysostojen kautta. Myös ympäristöliiketoiminnasta haetaan vahvaa kasvua.

”Konsernimme liikevaihdosta 90 prosenttia syntyy julkiselta puolelta, kuten virastoilta ja kunnilta. Julkinen sektori tuo vakautta ja ennustettavuutta liiketoimintaamme. Historiallisesti vakaan markkinan odotetaan jatkavan kasvuaan. Samalla kaupungistuminen, infrastruktuurin korjausvelka ja investoinnit lisäävät palveluidemme kysyntää”, Toimela toteaa.

GRK on yksi johtavista infra-alan toimijoista Suomessa, mutta erityisesti Ruotsin ja Viron toimintojen merkitys GRK:lle kasvaa entisestään seuraavan strategiakauden aikana. Raiderakentaminen on tulevalla strategiakaudella yksi GRK:n nopeimmin kasvavista sektoreista.

”Kasvatamme raideliiketoimintaa keskittymällä nykyisen rataverkon modernisointihankkeisiin ja päällysrakenneurakoihin sekä kunnossapitoon. Strategiakauden aikana liikevaihdon kasvun odotetaan kasvavan erityisesti Ruotsin markkinoilla, koska maa investoi voimakkaasti raideliikenteeseensä”, kertoo Toimela.

GRK:lla on lukuisia näyttöjä vaativista infrahankkeista, jotka on saatu onnistuneesti maaliin ennen määräaikaa. Onnistumisten ansiosta asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla.

”Meille on kertynyt runsaasti kokemusta monipuolisista infrahankkeista, ja meillä on selkeä näkemys siitä, miten projektit kannattaa hoitaa. Olemme kansainvälisesti kotimainen, sillä pystymme yhdistämään rata-, silta- ja väylähankkeita Suomessa, Ruotsissa ja Virossa”, Toimela sanoo.

Strategian uudistamisen myötä taloudelliset tavoitteet on päivitetty

GRK mittaa strategiansa onnistumista konsernin taloudellisilla tavoitteilla, jotka on määrä saavuttaa vuoden 2025 loppuun mennessä:

• Liikevaihto: yli 700 miljoonaa euroa
• Liikevoitto: yli 7 %
• Jatkuvan liiketoiminnan osuus: 12 % liikevaihdosta
• Oman pääoman tuotto: yli 25 %

Lisätietoja:
Juha Toimela, GRK Infra Oy toimitusjohtaja, +358 40 594 5473, juha.toimela@grk.fi