GRK ja Neste pienentävät yhdessä työmaiden ilmastopäästöjä

‒ uusiutuva polttoöljy käyttöön ensimmäisillä rakennustyömailla Suomessa

Suomalainen rakennusalan konserni GRK siirtyy käyttämään kalustossaan Nesteen tarjoamia vähäpäästöisiä ratkaisuja, Neste MY uusiutuvaa polttoöljyä sekä Neste MY uusiutuvaa dieseliä. GRK on ensimmäinen infra-alan yritys Suomessa, joka vähentää työmaakaluston kasvihuonekaasupäästöjä Nesteen tammikuussa 2021 markkinoille tuoman uusiutuvan polttoöljyn avulla. 

Ilmastonmuutos on globaali haaste. Energia- ja liikennesektorin lisäksi rakennusala on avainasemassa suunnan muuttajana, sillä työmailla käytettävät koneet sekä kuljetusajoneuvot muodostavat merkittävän osan ilmastopäästöistä. Kevyen polttoöljyn ja dieselin käytöstä syntyvät hiilidioksidipäästöt vastaavat Suomessa jopa yli 90 % infratyömaatoimintojen ja -kuljetusten päästöistä.

”Me emme GRK:lla jahkaile, joten tärkeää oli löytää tässä ja nyt toimiva ratkaisu, jolla saamme nopeasti konkreettisia tuloksia. Uusiutuvaan polttoöljyyn sekä dieseliin siirtyminen työkoneissa sekä työsuhde- ja tuotantoajoneuvoissa ovat tärkeitä toimenpiteitä GRK:n matkalla kohti pienempää hiilijalanjälkeä. Hienoa, että tällainen mahdollisuus löytyi Nesteen tarjoamien uusiutuvien ratkaisujen  avulla”, kertoo GRK Infra Oy:n tulevaisuusjohtaja Riina Rantsi.

Uusiutuva polttoöljy on uusi ratkaisu päästöjen vähentämiseen 

Nesteen 100 %:sti jätteistä ja tähteistä valmistettu uusiutuva polttoöljy on uusi ratkaisu päästöjen vähentämiseen työkoneissa, lämmityksessä ja teollisuuskäytössä. 

“GRK:n eteläisen Suomen työmaat, tilaajien määrittelemät vähähiiliset työmaat sekä soveltuvin osin myös pohjoisemmassa toimivat työmaat siirtyvät  uusiutuvan polttoöljyn käyttöön.  Uusiutuvaa dieseliä siirrytään käyttämään kaikissa yhtiön Suomen dieselkäyttöisissä työsuhde- ja tuotantoajoneuvoissa fossiilisen dieselin sijaan”, kertoo Rantsi. 

“Olemme sitoutuneet vähentämään asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöjä vuosittain merkittävästi. Uusiutuva polttoöljy on uusi ratkaisu tieliikennekäytössä tutuksi tulleen uusiutuvan dieselin rinnalle. Kummankin tuotteen avulla yritys voi pienentää omia kasvihuonekaasupäästöjään koko elinkaaren ajalta laskettuna jopa 90 %*, verrattuna fossiiliseen dieselin ja polttoöljyn käyttöön. On hienoa tehdä yhteistyötä GRK:n kanssa ja edesauttaa päästövähennysten toteutumista infrahankkeissa”, kertoo Nesteen Suomen yritysasiakasmyynnistä vastaava johtaja Joni Pihlström.

Uusiutuvan polttoaineen merkitystä GRK:n hiilijalanjälkeen seurataan tulevaisuudessa uusien laskentatyökalujen avulla. Tavoitteena on tehdä konkreettisia havaintoja työmaiden päästövähenemistä. 

*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.

Lisätietoja:

Riina Rantsi, tulevaisuusjohtaja, +358 40 725 8999, riina.rantsi@grk.fi
Joni Pihlström, Suomen yritysasiakasmyynnistä vastaava johtaja, Marketing & Services, Neste. Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen, puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin klo 8.30 – 16.00).