GRK ja InfraPolar siirtävät E10:ä Kiirunan kaivoksen tieltä

Vuodesta 1890 lähtien toiminut Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag laajentaa kaivosaluettaan nykyiselle E10-moottoritielinjalle. Tästä syystä LKAB ja Trafikverket päättivät investoida hankkeeseen, jonka aikana tien linjausta muutetaan. GRK ja InfraPolar ovat kumpikin voittaneet hankekokonaisuuteen sisältyvän siltaurakan.     

Kiirunan rautakaivos kuuluu Ruotsin teollisuuden ja kansallisvarallisuuden ytimeen. Malmivarannoltaan rikkaan kaivoksen merkitys on tulevaisuudessakin suuri, sillä esiintymä ei ole lähelläkään ehtymistään. Kaivostoiminnan jatkamiseksi on kuitenkin välttämätöntä siirtää E10-moottoritien linjausta. Näin ollen kaivosyhtiö LKAB ja Trafikverket päättivät investoida nopealla aikataululla toteutettavaan liikenneväylähankkeeseen. Siihen kuuluu muun muassa kymmenen uutta siltaa, joita koskevissa kahdessa urakkakilpailussa GRK-konserni menestyi.

Graniittirakennus Kallion solmima ja sen ruotsalainen tytäryhtiö AB InfraPolar rakentavat Kiirunan kaivosalueen läheisyyteen kymmenen siltaa. GRK:n solmima ST (Suunnittele & Toteuta) -urakkasopimus sisältää kaksi liittorakenteista maantiesiltaa, joista toisen pituus on 250 ja toisen sata metriä. GRK:n sopimuksen arvo on noin seitsemän miljoonaa euroa. InfraPolarin 2,5 miljoonan arvoinen urakka puolestaan koostuu viidestä kehäsillasta, kahdesta puusillasta ja yhdestä teräsputkisillasta.

”Todennäköisesti rakennamme molemmat pitkät sillat teräksen ja betonin liittorakenteena. Ensi vaiheena on suunnitelmien hyväksyttäminen tilaajalla, ja suurimpien siltojen rakennustyöt aloitamme loppukesästä”, kertoo GRK:n vientitoiminnasta vastaava johtaja Jouko Viitala.

InfraPolarin siltojen työmaatoteutus käynnistyy jo toukokuussa. Sitä ennen valmistuvat myös kehäsiltoja koskevat, ST-sopimuskumppani WSP:n laatimat työsuunnitelmat.

Erittäin tiukka aikataulu

Aikataulu on tiukka, sillä LKAB:n kaivoksen kaivoksen on päästävä toimimaan nykyisen E10-tielinjan kohdalla jo vuonna 2020. Sekä kahden pitkän liittosillan että alikulkukehäsiltojen on valmistuttava vuoden 2019 loppuun mennessä.

”Rakentaminen pohjoisessa on oma haasteensa. Pohjois-Ruotsin syksy on yhtä kuin eteläosien talvi. Pohjaolosuhteet ovat toisaalta helpot: moreenia silmänkantamattomiin”, Jouko Viitala toteaa.

InfraPolarin toimitusjohtaja Risto Takkinen pitää aikataulullisena lisähaasteena sitä, että siltatyöt on sovitettava yhteen sekä keskenään että tieosuutta urakoivan ruotsalaisyritys NYAB Infrastruktur AB:n töiden kanssa. Uudelleen linjattavaa tietä sisältyy hankekokonaisuuteen yhteensä noin kuusi kilometriä.

Myös sillä on merkitystä lopulliseen aikatauluun ja lopulliseen urakkasummaan, että urakoiden allekirjoittamista on viivästyttänyt kilpailevan urakoitsijan tekemä valitus, joka nyttemmin on kumottu.

Suunnitelmallinen laajenemisstrategia

GRK on onnistunut viime vuodesta lähtien etabloitumaan Pohjois-Ruotsin infrarakentamismarkkinoille. Nyt alkavan Kiirunan urakan lisäksi yhtiöllä on meneillään Ruotsissa kaksi merkittävää siltakorjaustyömaata, joista toinen sijaitse Luulajassa ja toinen Kalixissa.

”Etenemme laajenemisstrategiamme mukaisesti. Ruotsin valtion mittava infrainvestointiohjelma antaa sille hyvät toteuttamispuitteet”, Viitala toteaa.