Graniittirakennus Kallio voitti länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-osuuden ratalinjan rakennusurakan

Länsimetron kakkosvaiheen ensimmäiseksi rakennusurakoitsijaksi on valittu Graniittirakennus Kallio Oy. Urakan arvo on 58,5 miljoonaa euroa. Espoon kaupunki tarkisti 2012 laatimaansa kakkosvaiheen hankesuunnitelmaa maaliskuussa 2018. Koko hankkeen tarkennettu kustannusarvio on 1 159 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että seitsemän kilometrin osuus, viisi asemaa ja varikko luovutetaan operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana.

Ratalinjan urakassa rakennetaan 17,5 kilometriä ratalinjaa, seitsemän kuilua ja 32 yhdystunnelia. Kuilut ovat noin 600 metrin välein ratalinjalta maan pinnalle louhittuja aukkoja, joiden tehtävänä on ilmanvaihto, savunpoisto ja paineentasaus. Lisäksi kuilut toimivat hätäpoistumisteinä. Urakkaan kuuluu myös yhdystunneleiden rakenteiden rakentaminen palosulkuineen. Yhdystunneleiden tehtävänä on yhdistää kaksi rinnakkaista tunnelia toisiinsa ja varmistaa metron turvallisuus poikkeustilanteissa. Yhdystunneleita linjalla on noin 150-170 metrin välein. Lisäksi urakassa asennetaan yhteensä 2 800 kappaletta poistumistie-elementtejä molempiin tunneleihin. Poistumistie-elementin kansi toimii myös turvallisena hätäpoistumistienä metrosta. Elementtien sisään asennetaan mm. 216 kilometriä kaapelisuojaputkea, lähes 17 kilometriä salaojaputkea ja 16 km hulevesiputkea.

Ratalinja ulottuu Matinkylästä länteen Kivenlahteen ja rakentaminen on logistisesti erittäin haastavaa.  ”GRK-konsernin ydinosaamiseen kuuluu vaativien infrarakennushankkeiden toteuttaminen, suurten hankkeiden projektinjohto sekä laaja-alainen radanrakennusosaaminen. Urakan tuoma mahdollisuus vahvuuksiemme laajaan hyödyntämiseen tekee hankkeesta meille erityisen mielenkiintoisen ja merkityksellisen. Onnistuneeseen läpivientiin vaadittavien teknisen osaamisen ja koordinointitaitojen lisäksi tarvitaan erinomaisia yhteistoiminta- ja vuorovaikutustaitoja. Ne korostuvat myös työmuodoksi valitussa projektinjohtourakassa”, kertoo GRK:n toimitusjohtaja Teemu Lantto.

Viiden aseman rakennusurakoiden hankintailmoitukset on kaikki julkaistu ja urakoitsijavalinnat tehdään syksyyn mennessä. Mm. ratakiskot ja pölkyt sekä metron turvallisuuteen ja operointiin liittyvät järjestelmät kilpailutetaan erikseen. Hankkeessa kilpailutetaan yhteensä 24 sivu-urakkaa.  Sammalvuoren maanalainen metrovarikko on jo edennyt rakentamisvaiheeseen. ”Yhteistyö eri toimijoiden välillä korostuu suuressa hankkeessa. Jokainen rakennusurakka vastaa laajuudeltaan ostoskeskuksen tai teollisuuslaitoksen rakentamista. Meillä rakentuu samanaikaisesti viisi asemaa, ratalinja ja varikko. Ratalinjan urakassa yhteistyökyky useiden eri toimijoiden kanssa on erityisen tärkeää urakan ulottuessa Matinkylästä Kivenlahteen”, kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.