Finnoon työmaa voitti Länsimetron Yhteistyö-palkinnon

GRK sai toistamiseen Länsimetron jakaman Yhteistyö-palkinnon. Ensimmäinen palkinto myönnettiin helmikuussa 2020 Ratalinjalle.

Yhteistyö-palkinto on Länsimetron oma kiertopalkinto, jonka saaja valikoituu käynnissä olevien urakoiden joukosta kaksi kertaa vuodessa. Palkinto jaettiin nyt toisen kerran ja yhteistyöpalkinnon nappasi Länsimetron Finnoon työmaa. Rakennusurakan toteuttaa GRK Infra Oy:n ja Aki Hyrkkönen Oy:n muodostama työyhteenliittymä. Finnoon metroasemaan kuuluu Finnoonsillan ja Meritien sisäänkäynnit. Tutustu Finnoon metrotyömaahan.

– Yhteistyö ja vuorovaikutus eri toimijoiden välillä korostuu Länsimetron kaltaisessa mittavassa megahankkeessa. Vuosi 2020 on kiivastahtinen rakennusvuosi ja elämme nyt projektin hektisimpiä aikoja, jolloin yhteistyöhön voi kovan paineen alla tulla helposti säröjä. Haluamme mitata yhteistyötä ja luottamusta jokaisessa rakennusurakassa ja puuttua mahdollisiin yhteistyön esteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen kuin niistä muodostuu ongelmia hankkeen etenemiselle. Eri toimijoiden välisellä hyvällä yhteistyöllä haasteista selvitään ja kaikki voivat olla ylpeitä yhteisistä saavutuksista, kun Länsimetro luovuttaa samanaikaisesti kaikki viisi asemaa ja rataosuuden HKL:lle vuoden 2023 aikana, kertoo Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi.

Palkinnon saaja valikoituu käynnissä olevien työmaiden joukosta kahdesti vuodessa. Tavoitteena on yhteistyön ja luottamuksen jatkuva parantaminen. Länsimetro mittaa yhteistyön sujuvuutta työmailla hankkeen johtamismalliin integroidulla kyselytutkimuksella neljästi vuodessa. Mittauksia on tehty kesäkuusta 2018 sitä mukaa kuin rakennusurakat ovat käynnistyneet. Kaikki rakennuskohteen rakentamiseen osallistuvat tahot vastaavat kyselyyn. Vastaajat antavat numeerisen arvion ja vapaita kommentteja eri teemoista. Mittaamisessa käytetään Celkee Insight -palvelua. Mittaaminen antaa tietoa tiedonkulusta, yhteistyöstä, luottamuksesta ja ammattiylpeydestä. Palkinnon kriteereinä ovat kyselyssä mitattavien teemojen keskiarvon lisäksi työmaan tuloksen myönteinen kehitys, vastauskattavuus vastaajaryhmittäin ja kommenttien määrä.

Rakentava palautekulttuuri syntyy yhteisestä päämäärästä ja luottamuksesta

Finnoossa kyselyssä mitattavien teemojen keskiarvo kehittyi myönteisesti vuoden alun tuloksista. Tulokset paranivat niin tiedonkulun, yhteistyön, luottamuksen kuin ammattiylpeyden osa-alueilla. Tulokset olivat myös hyvällä tasolla. Huomion arvoista on se, että Finnoossa vastaajat jättivät runsaasti kommentteja. Kommentit annettiin avoimesti omalla nimellä ja palaute annettiin rakentavaan sävyyn. Finnoon vastauskattavuus oli 49 %. Vastauskattavuus laski niin Finnoossa kuin muillakin työmailla edellisestä kerrasta.

– Finnoon työmaalla palautekulttuuriin on tietoisesti satsattu niin urakoitsijan kuin tilaajan taholta. Panostus tähän näkyy muun muassa tämän kyselyn omalla nimellä jätettyjen kommenttien määrässä. Teemme yhdessä yhteistoiminnallista projektinjohtourakkaa ja jaamme urakoisijan kanssa näkemyksen siitä, että yhteistoiminnan luonteeseen kuuluu palautteenanto omalla nimellä. Meillä keskustellaan avoimesti asioista. Ongelmat ei henkilöidy, eikä syytellä toisiamme. Monivuotiseen projektiin mahtuu kaikenlaisia tilanteita ja haastaviakin hetkiä, mutta yhteistyötä tarvitaan, jotta ongelmat ratkaistaan ja maaliin päästään, kuvaa Finnoon rakennuttajapäällikkö Mika Malkki.

Kuvateksti: Yhteistyötä tarvitaan, jotta päästään maaliin. Kulunvalvontakin hoidetaan Finnoon työmaalla näin sydämellisesti.

Teksti ja kuva: Länsimetro