Espoon Matinkartanonsilta sai vuoden silta -tunnustuksen

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin myöntämän tunnustuksen saaja on Matinkartanonsilta Espoossa. Sillan pääsuunnittelijana on toiminut Petri Kela A-Insinöörit Oy:stä ja pääurakoitsijana GRK Infra Oy. Lisäksi kilpailussa myönnettiin yksi kunniamaininta.

RIL haluaa nostaa kilpailulla sillansuunnittelun tasoa maassamme sekä kiinnittää erityishuomiota sillan hyvään ulkonäköön ja sen sopivuuteen ympäristöönsä. Palkintoa on jaettu vuodesta 2001 alkaen.

”Kilpailuun saatiin kaikkiaan seitsemän korkealuokkaista, mutta hyvin erilaista ehdotusta. Ehdokkaista Matinkartanonsillan katsottiin edustavan parhaiten ja kokonaisvaltaisimmin kilpailun sääntöjen hakemaa korkealuokkaista ja laadukasta suomalaista siltasuunnittelu- ja sillanrakennusosaamista”, kilpailun tuomariston puheenjohtaja Timo Tirkkonentoteaa.

Matinkartanontien ja kiertoliittymän ylittävä kevyen liikenteen silta oli osa Espoon kaupungin tilaamaa laajempaa urakkaa, johon sisältyi muun muassa kahden kiertoliittymän laajennukset sekä lähialueen Gräsanojan ylittävän sillan rakentaminen.

Tunnustuksen saanut silta on tyypiltään jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta, jonka kokonaispituus on 162,5 metriä ja hyötyleveys 4 metriä. Hankkeen kokonaisbudjetti oli noin 5,5 M €, josta Matinkartanonsillan osuus noin 1,65 M €

Koska silta toteutettiin melko ahtaaseen paikkaan, yksi sillan pilareista sijoitettiin kiertoliittymän keskelle. Tämän oivalluksen ansiosta sillan pisimmät jännemitat voitiin pitää kohtuullisina ja rakennepaksuus maltillisena.

Matinkartanonsilta myös lisää alueen liikenneturvallisuutta, sillä se on olennainen kulkureitti alueen koululaisille vilkkaan risteyksen yli.

Arvioinnissaan kilpailun tuomaristo totesi sillan tuovan hyvällä suunnittelulla ja viimeistelyllä lisäarvoa rakennettuun ympäristöön. Sillan estetiikassa erityisesti veistoksellinen kannen muoto sekä näyttävä valaistus keräsivät tuomariston kiitokset. Myös kaide istuu materiaaleineen kauniisti siltaan ja antaa kokonaisuudesta kevyen vaikutelman.

Matinkartanonsilta:

Kuva: A-Insinöörit
Tilaaja: Vesa Rönty, Espoon Kaupunki
Pääsuunnittelija: Petri Kela, A-Insinöörit Oy
Pääurakoitsija: Roope Korpela, Toni Jauho, GRK Infra Oy
Sillan kaiteiden urakointi: Esa Kariniemi, Kalajoen teräs Oy
Rakennesuunnittelu: Joonas Tulonen, Merja Malassu, Joona Pulkkinen, A-Insinöörit Oy
Arkkitehtisuunnittelu: Timo Meuronen, Aihio-Arkkitehdit Oy
Valaistussuunnittelu: Taneli Lehtonen, LiCon-AT Oy

Lisätietoja Matinkartanonsillasta:

Petri Kela, A-Insinöörit, puh. 050 594 0137, petri.kela@ains.fi
Vesa Rönty, Espoon kaupunki, puh. 043 824 8737, vesa.ronty@espoo.fi