Raudtee ehitus

Projekteerimisest ehitamise ja korrashoiuni

Meie teenused katavad kogu raudtee-ehituse eluea Soome, Rootsi ja Eesti aladel.

Projekteerimine
Meie projekteerimisüksus loob kvaliteetseid projekte klintidele ning meie oma projektidele. Meie oskusvaldkonnad on raudteede, metrooliinide ja trammiteede tehniliste süsteemide projektid. Meilt saad projektid raudtee elektrifitseerimiseks, turvaseadmetele ja nõudlikele konstruktsioonitehnilistele objektidele vundamentidest telemastikonstruktsioonideni (FISE pädevusklass V+). Teostame projekteerimise kas eraldi projektina või muu töövõtu osana. Mõlemal juhul tegutseme dünaamiliselt hanke kõiki valdkondi arvesse võttes.

Teostame projektid kaasaegsete töövahenditega ja arendame projekteerimistarkvara proaktiivselt vastavalt kliendi vajadustele. Arendame ka aktiivselt andmemudelil põhinevat projekteerimist elektriraudtee- ja turvaseadmeprojekteerimisele toeks. Meie muud projekteerimisteenused on vundamendiprojekteerimine, teraskonstruktsioonide projekteerimine ja raudtee märkide projekteerimine.

Ehitamine
Ehitame raudteedele, metrooliinidel ja trammiteel. Teostame uus- ja remontehitusprojektid raudtee elektrifitseemise , turvaseadme- ja liiklusjuhtimise ning pealis- ja erikonstruktsioonide jaoks. Meil on aastakümnete kogemus ehitusprojektidest üle Soome. Meie paigaldajad on eriala raudsed asjatundjad ja meil on laiaulatuslikud alltöövõtulepingud, mis koos tagavad kvaliteedi kuni tarneahela lõpuni.

Korrashoid
Meie pakutavad teenused hõlmavad ka raudtee korrashoidu. Meil on tegevuspunkte üle Soome, mis võimaldab tõhusat ülalpidamist ja kahjude parandamist kiire reageerimisajaga. Meie käsutuses on ulatuslik masinapark relsimasinatest kuni töörongideni, millega teeme suured ja väikesed remonditööd. GRK Rail korrashoiulepingutesse kuulub raudtee Lääne-Soome korrashoiupiirkondade elektriraudtee- ja tugevvoolusüsteemid.

Tutvu rööbasehituse referentsobjektidega!