Sekoitusjyrsintätyöt

Rakenteenparantamista, sekoitusjyrsintää.

Katendi ehitus

GRK Road Oy

Töövõtja projektijuht

Seppo Nuorala 040 770 3254

Töövõtuperiood

01/2018 - 2018