GRK võitis Eestis Rail Baltica suurhanke maksumusega ligikaudu 21 miljonit eurot

GRK on valitud suure taristuprojekti peatöövõtjaks, mille käigus ehitatakse Tallinna lähedal asuva Kangru mitmetasandiline liiklussõlm ja kolm viadukti üle Rail Baltica raudteetrassi. Ehitustöid tehakse tulevase Rail Baltica raudteetrassi rajamise tarbeks. Projekti maksumus on ligikaudu 21 miljonit eurot.

GRK allkirjastas lepingu Transpordiameti ja Rail Baltic Estoniaga reedel, 29.09.2023.Ehitustööd Kangrus algavad 2024. aasta esimeses pooles ja lõpevad hiljemalt 2026. aasta esimeses pooles.

Projekti käigus parandatakse Kurna-Tuhala ristmiku liiklusohutust, muutes selle mitmetasandiliseks liiklussõlmeks. Osaliselt muudetakse Viljandi maantee neljarealiseks, kusjuures uus maantee lõik viiakse olemasolevast trassist umbes 300-400 meetrit lääne poole.

„Rõõm on tõdeda, et kolme Balti riigi ühise raudteetrassi Rail Baltica rajamine on jõudnud järgmise suure etapini, kus läheme ehitama ümber üht olulist liiklussõlme,“ lausus Transpordiameti peadirektor Priit Sauk. „Oluline on, et mitmetasandilise Kangru liiklussõlme liiklusohutuse tase kasvab liiklejate jaoks.“

Eesti investeerib jõudsalt raudteetaristusse, GRK otsib sellest endale kasvuvõimalusi

Eesti investeerib suures mahus raudteetaristusse. Lisaks täiesti uue Rail Baltica raudteetrassi ehitamisele moderniseeritakse ka olemasolevat raudteevõrku. GRK tegutseb Eestis kõigis taristuehituse valdkondades, kuid raudtee projektides osalemine on praegu GRK kasvu keskmes.

„Eestis on meil täna uute tellimuste olukord positiivne, oleme sel aastal võitnud kaks märkimisväärset hanget koguväärtusega üle 120 miljoni euro. Kangru tee- ja liiklusmagistraali ehitusprojekt suurendab oluliselt meie tellimuste portfelli kogu kontsernis,“ ütles GRK Groupi tegevjuht Juha Toimela.

Eesti tütarfirma GRK Eesti ASi tegevjuhi Tiit Robeni sõnul saab Kangru liiklussõlm Tallinna lähedal olema üks suurimaid taristuehituse kohtobjekte Rail Baltica Eesti lõigul.

„Projekti suurust näitab seegi, et rajatava muldkeha maht on 100 000 m3 ja rajatavate asfaltkatete maht on 100,000 m2. Samuti ehitame neli raudbetoonsilda ning ühe jalakäijate ja jalgratturite tunneli. Kolm silda ületavad Rail Baltica raudtee ja üks tulevase neljarealise Viljandi maantee. Jalakäijate ja jalgratturite tunnel ehitatakse Viljandi maantee alla. Selle kõigega tagame ohutu liiklemise ning ka liiklusohutuse,“ räägib Roben.

Eestist Poola mööda raudteed, kiiresti

Rail Baltica on taristuprojekt, mille käigus ehitatakse ELi toel ligikaudu 1000 km pikkune raudteeühendus Tallinnast läbi Balti riikide Poola. Eestis on Rail Baltica liini pikkus umbes 220 kilomeetrit. Rail Baltica projekt on jagatud mitmeks erinevaks osaks, sel aastal on Tellijal plaanis välja kuulutada veel mitu hanget.

„Oleme Rail Baltica ehitamist alustanud Eestis erinevate ristumiste rajamisega, kahtlemata võib öelda, et Kangru liiklussõlm on eraldiseisva objektina neist mahukaim. Mul on hea meel, et tänaseks on leping uue liiklussõlme rajamiseks sõlmitud ning saame selle olulise taristuobjekti ehitamisega 2026. aasta esimeseks pooleks lahendatud ka Viljandi maantee ristumise Rail Baltica raudteega,“ rääkis Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.

GRK osaleb mitmes Rail Balticaga seotud projektis. Aprillis valis Rail Baltic Estonia GRK teostama ehitustöid Tallinna Rail Baltica Ülemiste jaamaala 1520 mm laiusega raudteeinfrastruktuuri ehitustööde teostamiseks.