Äänekosken väyläinfra paranee

Graniittirakennus Kallio on ollut vahvasti mukana keskisuomalaisessa rakentamisessa siitä lähtien, kun yhtiö löi ensimmäisen kuokan maahan pian käynnistyvän biotuotetehtaan työmaalla. Biotuotetehtaan rakentaminen heijastuu voimakkaasti myös liikenneväylien parantamiseen. Yksi esimerkki tästä on Äänekoskelle rakenteilla oleva, Liikenneviraston tilaama Huutomäen eritasoliittymä valtateiden 4 ja 13 risteyksessä, jonka urakkasumma on 15,8 miljoonaa euroa.

”Aloitimme viime syyskuussa, valmista tulee ensi vuoden kesäkuuhun mennessä”, kertoo GRK:n Jyväskylän toimistoa vetävä työpäällikkö Markku Hokkanen.

Hokkanen pitää hanketta liikennejärjestelyiltään varsin vaativana. Hän kertoo tilaajan pyytäneen jo tarjouksessa erittelyä siitä, kuinka monessa liikennejärjestelyvaiheessa työ on toteutettavissa.

”Selviämme kolmella vaiheella. Viimeinen kiertotie tulee käyttöön heinäkuun aikana. Käyttöönotto on tehtävä yöllä eli liikennehaitta minimoiden”, Hokkanen kertoo.

GRK:n urakkaan Huutomäessä kuuluu päätielinjan parantamisen lisäksi neljä uutta siltaa, joista yksi on jännitetty jatkuva laattapalkkisilta. Muut hankkeen siltatyypit ovat jännitetty laattasilta, vinopalkkinen laattakehäsilta sekä teräksinen kaarisilta.

Yhden sillan kohdalla kaivanto oli tuettava teräsponttien avulla.

Pohjasuhteet työmaa-alueella ovat Hokkasen mukaan voimakkaasti vaihtelevat. Järein pohjavahvistusratkaisu tällä työmaalla on massanvaihto, jota on tehtävä enimmillään kuuden metrin syvyydeltä.

Liikenneviraston projektipäällikkö Jarmo Niskanen pitää myös ST-muotoisena toteutettavaa urakkaa erittäin vaativana. Vaativuutta lisää tien runsas, keskimäärin noin 12 500 ajoneuvon vuorokausiliikenne sekä hankkeen erittäin kireä aikataulu.

”Tällaisessa hankkeessa korostuu hyvän yhteistyön merkitys. On ilolla todettavissa, että yhteistyö on toiminut erinomaisesti. Koen, että meillä on urakoitsijan kanssa yhteinen tavoite, jota kohti on edetty win win -hengessä”, Niskanen sanoo.