Arvot

GRK:n tavoitteena on toimittaa jokaiselle asiakkaalle virheetön, kerralla oikein tehdyt tuotteet – koko projektin ajan laadukkaasti palvellen. Siksi yhtiö huolehtii siitä, että jokainen työntekijä on laatutietoinen. Toisin sanoen kukin yhtiössä vastaa sekä itselleen ja yhtiölle että tilaajalle ja lopulta käyttäjälle siitä, että toteutuva laatu vastaa kaikissa suhteissa tilaajan ja yhteiskunnan työlle asettamia tavoitteita.

GRK:n laatujärjestelmä noudattaa ISO 9001 -standardia. Yhtiön laatujärjestelmä muodostaa yhdessä ISO 14001 –ympäristönhallintajärjestelmän sekä OHSAS 18001 -turvallisuusjärjestelmän kanssa yhtenäisen toimintajärjestelmän, jonka tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa toimintoja ja toteutuksen prosesseja. Nämä yhtiön toimintaa ohjaavat järjestelmät ovat Det Norske Veritasin, GL:n ja RALA ry:n sertifioimat. Sertifikaatti ei ole GRK:lle itsetarkoitus, vaan hyödyllinen keino kehittää omaa toimintaa asiakkaiden entistä paremmaksi palvelemiseksi.

GRK:ssa laatu sisältää sekä konkreettisen työn laadun ja turvallisen työnteon että ympäristöä kunnioittavat toimintatavat. Työntekijöiden terveys ja turvallisuus ovat erityisen huomion kohteena jokapäiväisessä toiminnassa. Yhtiön arvoihin kuuluu, että sen jokainen työntekijä lähtee työstään yhtä hyvässä kunnossa kuin työhön tullessaan. Tätä tavoitetta tukee jatkuva kehitystyö uusien, yhä parempien ja turvallisempien työskentelytapojen omaksumiseksi – nykyaikaista teknologiaa hyödyntäen.

Infra-alan projektit liittyvät aina konkreettisesti ympäristöön, jonka kunnioittaminen kuuluu GRK:n keskeisiin arvoihin. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että GRK sekä yhtiönä että yksilötasolla huomioi ennakoivasti kaikki kunkin työn ja työvaiheen olennaiset ympäristöriskit ja sovittaa toimintansa riskien minimoimiseksi tai poistamiseksi. Päämääränä on viedä projektit läpi mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavilla toteutustavoilla.

Yhtiön tavoitteena on tuottaa palvelunsa korkealaatuisesti, kustannustehokkaasti ja ympäristöä kunnioittavin menetelmin – niin suunnittelupöydällä kuin rakennuskohteessa.

GRK:lle myönnetyt sertifikaatit:

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

RALA-sertifikaatti