Byggande av trafikleder

Effektivt genomförande

Vi arbetar med väg- och gatubyggen samt förbättringar av befintliga trafikleder, från tomtgränsgator till motorvägar. Våra tjänster omfattar allt områdesbyggande kring trafiklederna.

Väg- och gatubyggande
Vi arbetar med väg- och gatubyggen samt förbättringar av befintliga trafikleder, från tomtgränsgator till motorvägar. Våra tjänster omfattar allt områdesbyggande kring trafiklederna, inklusive grunder, kommunaltekniska nätverk, konstbyggnad, belysning, telematik, ytbeläggningar och landskapsarkitektur. Vid genomförandet tar vi hänsyn till de befintliga trafikledernas trafiktyper, och ser till att trafiken flyter säkert och smidigt även under byggnadsarbetena. Genom fasindelning av arbetena och effektiva lösningar för genomförandet kan vi minimera störningarna i miljön och för vägens användare.

Bekanta dig med våra referenser!