Asfalt- och beläggningsverksamhet

Kvalitativt och hållbart

I vårt tjänsteutbud ingår varmbeläggning av gator, landsvägar och gårdsytor, samt varma beläggningar lämpliga för småvägsnätet, egnahem, affärsfastigheter, industriobjekt samt kommunala och statliga anläggningar.

Beläggningar
I vårt tjänsteutbud ingår varmbeläggning av gator, landsvägar och gårdsytor, samt varma beläggningar lämpliga för småvägsnätet, egnahem, affärsfastigheter, industriobjekt samt kommunala och statliga anläggningar. Utöver asfaltering av gårdar och körbanor, planterar vi växter, lägger sten och utför massbyten. Vi levererar nyckelfärdigt enligt kundens önskemål.

Beläggningsreparationer
Med Remixer-metoden värms den gamla asfalten till hanteringstemperatur, ytan varmfräses, och ny massa läggs på i slitspåren. Den frästa beläggningen och den nya massan blandas till en homogen massa, läggs ut som ny beläggning och jämnas till.

Med metoderna Uraremix och Uraremo kan meterbreda spår eller sänkningar i beläggningen repareras. Metoden fungerar så, att ett fyrkantsspår fräses i den uppvärmda beläggningen, och sedan läggs en blandning av fräst asfalt och ny asfaltsmassa i spåret.

Reparationsmetoder
Gjutasfalt kan läggas antingen manuellt eller maskinellt komprimerat, och då blir arbetsbredden 100–700 mm. Gjutasfalt är lämpligast för reparation av spår, hål och sprickor, och den kan läggas året om.

Med vår lättfogsmetod kan både längs- och tvärsgående sprickor repareras. Vid traditionell gjutning fylls sprickan med flytande bitumen eller gummibitumen. Vid blåsfogning rengörs och värms sprickan innan bitumen hälls i.

Den asfaltspizza är lämpligast för ytor som är mindre än 10 kvadratmeter. Massan tillverkas exakt i den mängd som behövs för reparationen, och resultatet blir en tät och hållbar varmbeläggningsreparation. Med asfaltpizza kan beläggningar repareras även under vintersäsongen.

Förbättring av vägstrukturen
Förbättring av vägstrukturen innebär att brister i vägens eller områdets struktur åtgärdas, samt läggning av ny beläggning. Bristerna kan till exempel utgöras av tjälskador, dålig bärighet, bristande dränering eller beläggningsskador.

Blandningsfräsningen och skiktstabiliseringen utförs med vår egenutvecklade utrustning. Vid blandningsfräsningen fräser vi bort den gamla dåliga asfalten och blandar den med bärlagret, så att den gamla vägbeläggningen återanvänds hundraprocentigt. Vid stabilisering förstärks det övre bärlagret med bitumen, cement, masugnssand, aska eller en kombination av dem.

Vi gör även kantarbeten på beläggningarna, och då använder vi en egenutvecklad maskin för utläggningen. Med vår metod går det åt mindre mängder kross, och resultatet blir förstklassigt. Dessutom behöver trafiken inte stängas av under arbetet.

Bekanta dig med våra referenser!
Bekanta dig med GRK kontaktpersoner!