Riisipere – Turba kontaktvõrk

Riisipere-Turba vahelise raudteelõigu elektrifitseerimine. Ehitustööde käigus toimub kontaktvõrgu projekteerimine ja ehitamist. Selle hulka kuulub: 3kV alalisvoolu kontaktvõrgu ehitamine, kontaktliini sidumine uue Riisipere veoalajaamaga, 10 kV õhuliini rajamine kontaktvõrgu mastidel ja õhuliini sidumine olemasoleva liiniga, kahe 10kV mastalajaama paigaldamine.

Anläggningsbyggande Spårbyggnad

GRK Infra AS

Entreprenörens projektledare

Sander Hirvesaar

Kund

AS Eesti Raudtee

Entreprenadtid

12/2018 - 10/2019

Entreprenadsumma

1,4 M€