Kehä I parantaminen välillä Espoon raja – Vt3

Urakassa toteutettiin VT 3:n eritasoliittymän ramppimuutoksia sekä Kehä 1:n levennys kolmikaistaiseksi välillä Espoon raja – Mätäoja. Hankkeessa rakennettiin lisäksi Kaarelanvierron, Muurimestarin sekä Venäläisen koulun alikulkukäytävät ja Muurimestarintien, Kaarelantien, Reimarlan sekä Mätäjoen sillat. TB-paalutusta urakassa oli n. 18 000 mtr, porapaalutusta n. 2500mtr ja teräksisiä lyöntipaaluja n. 4000mtr. Näiden lisäksi urakassa tehtiin kevennysrakenteita ja paalulaattoja noin 3500m2.

Anläggningsbyggande Byggande av trafikleder

GRK Infra Oy

Entreprenörens projektledare

Heikki Haavikko 050 364 0316

Kund

Liikennevirasto

Entreprenadtid

03/2016 - 10/2017

Entreprenadsumma

22 M€

Entreprenadform

KU