Lediga platser

Hur är det att jobba på GRK?

Kärnan i vår verksamhet är vår praktiska yrkeskunskap och den personliga utvecklingen. Vi ger ansvar även åt dem som är i inledningsskedet av sin infrakarriär, eftersom man lär sig genom att göra. Oberoende av företag så går vi åt samma håll, vilket märks såväl i den goda stämningen som i goda resultat.

 

Kom med i vårt team!

Motiverade och engagerade yrkeskunniga värderas högt hos oss! Vi erbjuder intressanta och mångsidiga arbetsuppgifter i sällskap av kunniga och ivriga arbetskamrater. Bekanta dig med våra lediga arbetsplatser eller lämna en öppen ansökan, där du berättar om ditt kunnande och de arbetsuppgifter som intresserar dig.