Lediga platser

Hur är det att jobba på GRK?

Kärnan i vår verksamhet är vår praktiska yrkeskunskap och den personliga utvecklingen. Vi ger ansvar även åt dem som är i inledningsskedet av sin infrakarriär, eftersom man lär sig genom att göra. Oberoende av företag så går vi åt samma håll, vilket märks såväl i den goda stämningen som i goda resultat.

 

Kom med i vårt team!

Motiverade och engagerade yrkeskunniga värderas högt hos oss! Vi erbjuder intressanta och mångsidiga arbetsuppgifter i sällskap av kunniga och ivriga arbetskamrater. Bekanta dig med våra lediga arbetsplatser eller lämna en öppen ansökan, där du berättar om ditt kunnande och de arbetsuppgifter som intresserar dig. Genom att skicka en arbetsansökan till e-postadressen som anges i arbetsplatsannonsen ger du samtycke till hantering av personuppgifter i enlighet med GRK Rekryteringsregisters dataskyddsbeskrivning.