Lediga platser

GRK-koncernens viktigaste resurs, även inom alla dotterbolag, är en yrkeskunnig, engagerad och motiverad personal. Personalen och den kontinuerliga utvecklingen av kompetensen är ett centralt område i all verksamhet hos GRK-koncernen.

 

Om du är intresserad av att arbeta för oss. men ingen av de lediga platserna är intressanta, kan du lämna en öppen ansökan om arbete. Tala om vad du kan i det fria fältet och vilken typ av jobb du är intresserad av. Du kan även bifoga en separat ansökan och CV. Vi tar kontakt, om vi har ett arbete som passar in på dina kvalifikationer. Vi behandlar alla ansökningar om arbete konfidentiellt.