Management

Ledningsgrupp

Tarvi Kliimask

Estland

Estland

+372 505 2791

Timo Virmala

Järnvägen

Järnvägen

+358 40 658 5113

Jouko Viitala

Special byggande

Special byggande

+358 40 538 1768

Sami Immonen

Anläggning infrastru…

Anläggning infrastruktur

+358 50 414 7236

Eeva Lindholm

Lakiasiat

Lakiasiat

+358 40 832 3680

Mikko Sillman

Ekonomi

Ekonomi

+358 50 350 7879

Styrelse

Jukka Nikkanen

Styrelsens ordförand…

Styrelsens ordförande

+358 500 536463

Tarja Pääkkönen

Styrelsemedlem

Styrelsemedlem

Tuomo Rönkkö

Styrelsemedlem

Styrelsemedlem

Kimmo Vuori

Styrelsemedlem, vice…

Styrelsemedlem, vice ordförande

+358 50 466 1189