Faktureringsinstruktioner

GRK Infra AB

Org.nr

556859-2918

E-post

förnamn.efternamn@grkinfra.se

www.grkinfra.se

Kontor:

Teknikvägen 13, 961 50 Boden

Faktureringsinstruktioner:

E-faktura:
Peppol: 7365568592910
VAN-operatör: Scancloud AB
Frågor ställs till: edisupport@scancloud.se, tel: 08-23 23 18

 

PDF-faktura via mail:
PDF-fakturor, skickade från Ert affärssystem alt. skannade med upplösning på minst 300 dpi. En faktura per PDF-fil inkl. bilagor skickas till faktura@grkinfra.se.

Pappersfaktura:
GRK Infra AB
Teknikvägen 13
961 50 Boden

 

Fakturareferenser:
På fakturan ska anges namn på vår beställare samt ett av nedan enligt beställning:
Projektnummer fyra siffror (XXXX).
Projektnummer fyra siffror + kostnadsställe tre siffror (XXXX-XXX).
Konto fyra siffror + projektnummer fyra siffror + kostnadsställe tre siffror (XXXX-XXXX-XXX).

GRK Infra AB omfattas av momsreglerna för byggverksamhet ”Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn”.