Faktureringsinstruktioner

GRK Infra Oy

Org. nr

0533768-1

Tel

+358 10 321 4110

E-post

förenamn.efternamn@grk.fi

www.grk.fi

Kontor:

Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa

Haikanvuori 8, 33960 Pirkkala

Kiilatie 1, 40320 Jyväskylä

Meiramitie 16, 90460 Oulunsalo

Seponkatu 8, 53300 Lappeenranta

Faktureringsinstruktioner:

E-faktura:
Operatör Maventa
Ovt-kod 003705337681
Operatör kod 003721291126

 

E-postfaktura:
invoice-05337681@kollektor.fi

Papperfaktura:
GRK Infra Oy
05337681
PL 100
80020 Kollektor Scan

Annan post kommer att skickas till vår kontorsadress: GRK Infra Oy, Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa, Finland. GRK Infra Oy är en näringsidkare i den mening som avses i 8c§, 1 momentet i mervärdesskattelagen (AVL), för vilken omvänd momsskyldighet vid inköp av byggtjänster tillämpas.