Faktureringsinstruktioner

GRK Infra Oy

Org. nr

0533768-1

Tel

+358 10 321 4110

E-post

förenamn.efternamn@grk.fi

www.grk.fi

Kontor:

Jaakonkatu 2, 01620 Vantaa

Haikanvuori 8, 33920 Pirkkala

Polttolinja 1, 40520 Jyväskylä

Meiramitie 16, 90460 Oulunsalo

Seponkatu 8, 53300 Lappeenranta

Faktureringsinstruktioner:

E-faktura:
Operatör Basware
Ovt-kod 003705337681
BAWCFI22

Papperfaktura:
GRK Infra Oy
PL 144
00026 Basware

GRK Infra Oy är en näringsidkare i den mening som avses i 8c§, 1 momentet i mervärdesskattelagen (AVL), för vilken omvänd momsskyldighet vid inköp av byggtjänster tillämpas.