Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Timo Hartikainen

Planeringschef

+358 40 658 5018

Kalle Karhumaa

Områdeschef, underhåll i Östra Finland

+358 40 6585 035

Raija Kekki

Förvaltningschef

+358 50 362 3299

Tarmo Keski-Loppi

Områdeschef, planerings

+358 40 8621 643

Teija Kirvesniemi

HSEQ-chef

+358 40 8661 641

Jukka Komulainen

Områdeschef, överbyggnad

+358 400 570 922

Arto Malin

Elarbetsledare

+358 40 658 5061

Pekka Mertaniemi

Försäljningschef

+358 40 658 5065

Timo Mustajärvi

Byggchef, överbyggnad

+358 40 643 2999

Mikko Nyhä

VD

+358 40 8630 450