Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Tuomas Aalto

Arbetsledning

+358 50 465 7004

Isto Ahlqvist

Projektchef bro

+46 72 230 51 40

Magnus Ahlskog

Platschef

+46 76 136 16 82

Carl Andersson

Projektchef

+46 70 384 00 99

Anna Andersson

Bolagsekonom

+46 70 850 07 08

Jouni Antikainen

Arbetsledning

+358 50 576 0789

Jyrki Askeli

Mätningsarbetsledare

+358 50 441 0248

Riikka Aunola

Arbetsledning

+358 40 7158061

Mikko Belov

Bim Expert

+358 40 561 1546

Antonio Dakakny

Broställningsdesigner (B.ARCH)

+358 50 529 8183