Företag

GRK-koncernen består av företagen GRK Infra Oyj, GRK Road Oy och GRK Rail Oy i Finland, GRK Infra AB och GRK Rail AB i Sverige och GRK Infra AS i Estland. Moderbolaget GRK Infra Oyj:s (tidigare Graniittirakennus Kallio Oy) historia går tillbaka till året 1983, då markbyggaren Armas Kallio grundade familjeföretaget Tuusula, då inriktat på fastighetsaffärer och byggherreuppgifter.

År 2007 utvidgade GRK sin verksamhet till infrastrukturentreprenader, vilket kom att bli företagets huvudsakliga verksamhet. Verksamheten utvidgades till grannländerna år 2012, då GRK Infra AB (tidigare AB Infra Polar) grundades, och år 2013 till Estland genom GRK Infra AS.

Infrastrukturprojekten lever av förändringar och förståelsen av dem. Att förutse och effektivt reagera på förändringar är en nyckel för att utveckla tjänsteutbudet. Från år 2010 har både omsättningen och personalstyrkan i GRK Infra Oy ökat kraftigt. År 2018 var ett speciellt år för GRK, beroende på omstruktureringar av företaget och affärsverksamheten.

Ett betydande steg mot tillväxt var förvärvet av Eltels spårverksamhet, som fortsatte under namnet Winco Oy. I juni 2018 utvidgades GRK Infra Oy:s ägarbas, när Suomen Teollisuussijoitus Oy och Ilmarinen Oy blev minoritetsdelägare. Dessutom gjordes ett företagsköp i slutet av året, vilket innebar att Komsor Oy, specialiserade på järnvägsentreprenader, blev en del av GRK-koncernen.

GRK Road Oy som tillhör GRK-koncernen köpte våren 2019 Asfaltti Oy:s hela affärsverksamhet, inklusive asfalterings- och stabiliseringsverksamheten. Tillväxten kompletterades med överföringen av Rakennus Asfaltti P&V Oy:s affärsverksamhet till företaget hösten 2019. Under sommaren 2020 grundades GRK Rail AB i Sverige.