GRK-koncernen ändrar bolagens struktur i alla verksamhetsländer

GRK-koncernen ändrar bolagens struktur i alla verksamhetsländer. I Sverige innebär det att vi byter namn, men att allt annat är som förr. I fortsättningen betjänar vi våra kunder under namnet GRK Sverige AB. Ändringen träder i kraft i januari 2023.

Kära kunder och samarbetspartner!

GRK-koncernen har verksamhet i Sverige, Finland och Estland. GRK förnyar sin organisation och verksamhetsmodell i alla verksamhetsländer. Vi vill ändra vår koncernstruktur för att förenkla vår bolagsstruktur.

I fortsättningen betjänar ett landsbolag våra kunder i respektive verksamhetsland. I praktiken innebär förändringen att våra kunder genom hemlandets landsbolag kommer att få tillgång till hela GRK:s kompetens och tjänster.

I Sverige har GRK verkat under två olika namn, GRK Infra AB och GRK Rail AB. Sveriges operativa affärsverksamhet centraliseras till ett landsbolag.

I samband med ändringen namnges alla GRK:s landsbolag enhetligt: de nya bolagsnamnen berättar direkt i vilket land bolaget verkar. Därför ändras också vårt namn. I fortsättningen heter vi GRK Sverige AB.

Våra tjänster och vår operativa verksamhet påverkas inte av reformen. Precis som hittills arbetar samma välbekanta experter fortsättningsvis hos oss och projekten framskrider som planerat.

Hur påverkar förändringen?

Information till kunder

Vi byter namn, från och med januari 2023 är vi GRK Sverige AB. Våra faktureringsuppgifter förblir desamma, med undantag för vårt namn. Du kan kontakta oss som tidigare.

Vi har omfattande referenser från olika projekt inom infrastrukturbyggande av exempelvis vägar, gator, broar, järnvägar och byggnader. Våra referenser kvarstår och i enlighet med rättspraxis använder GRK Sverige AB dessa för att uppfylla de lämplighetskrav som ställs i upphandlingsförfaranden.

Information till samarbetspartner

Vi byter namn, från och med januari 2023 är vi GRK Sverige AB. Våra faktureringsuppgifter förblir desamma, med undantag för vårt namn. Du behöver inte uppdatera vårt avtal. Vid fusionen övergår Rail AB:s avtal till Sverige AB:s avtal. Du kan kontakta oss som tidigare.