Koncernen

En pionjär inom infra

GRK är en finsk koncern inom byggområdet, verksam i Finland, Sverige och Estland. Vi har circa 1 000 professionella medarbetare, och omsättningen under år 2022 var 450 miljoner euro. Våra kunder finns inom den statliga förvaltningen, i kommuner, i städer och i den privata sektorn. Vi samarbetar ofta med andra företag inom infrastrukturområdet.

Genomförande av krävande infraprojekt, ledning av stora projekt samt bred expertis inom spårbyggnad ingår i vårt kärnkunnande. Vi arbetar med trafikleder, konstbyggnad, miljöprojekt och industribyggen, och kan erbjuda ett täckande utbud av tjänster, från projektering till byggande och underhåll.

Vi har samlat rikliga erfarenheter från infrastrukturprojekt, och vi har en tydlig uppfattning om hur projekt ska drivas. Vi ser till att projekten genomförs utan bekymmer för kunden. Med vår raka och smidiga verksamhetsmetod kan vi reagera snabbt och hålla vad vi lovar. Ju svårare projekt, desto bättre passar det oss.

Våra grundvärderingar:

Vi är inte rädda. 
Vi skyr inte arbete, utmaningar eller beslutsfattande. Vi går rakryggade mot det okända, eftersom vi vet, att vi är bra på det vi gör. Ju mer utmanande kundens arbetsobjekt är, desto bättre passar det oss.

Vi tvekar inte.
Hemligheten bakom vår framgång är tydlighet – både i handling och i tal. Vi är en stor koncern, men är fortfarande lika flexibla och produktiva som när vi ännu var en liten aktör. Våra kunder märker det på våra snabba reaktioner och på arbetenas framskridande.

Vi går inte bara till jobbet.
Arbetet är mer än bara jobb för oss. Vi har en stark företagaranda – våra medarbetare får frihet och tar ansvar, så mycket deras axlar orkar bära. Även de som är nya i arbetet. Vi är stolta över vårt arbete och utvecklas ständigt i det. För våra kunder innebär detta problemfriare projekt och för våra medarbetare en stark gruppanda.