E4 Djäkneboda och Bygdeå, mötesfri väg

Projektet innebär att bygga om väg E4 mellan Djäkneboda-Bygdeå till mötesfri landsväg, 2+1 väg, med omkörningssträckor och mitträcke. Den totala sträckans längd är cirka 9 km. Ombyggnaden av E4 ökar framkomligheten och förbättrar trafiksäkerheten. Åtgärderna ska bidra till en tryggare trafikmiljö för alla trafikanter i området, såväl bosatta som pendlare och yrkesförare.

Entreprenadsumman är 163 MSEK.

Planerade arbeten
• Mötesfri väg med omkörningsfält och mitträcke
• Färre och mer trafiksäkra korsningar
• Nya vänstersvängsöglor
• Breddning av vägen från 9 till 14 meter
• Stängning av anslutningsvägar
• Byggnation av enskilda vägar
• Säkra vägens sidoområden
• Ny port under E4 vid Bobacken
• Breddning av bron över Dalkarlsån
• Anlägga viltstängsel
• Vidta bullerskyddsåtgärder

Väylärakentaminen

GRK Infra AB

Urakoitsijan projektipäällikkö

Axel Nyfors +46 70 379 95 15

Asiakas

Trafikverket

Urakka-aika

08/2020 - 10/2022

Urakkasumma

163 MSEK

Urakkamuoto

Utförandeentreprenad