Väylärakentaminen

Tehokasta toteuttamista

Toteutamme todistetun tehokkaasti tie- ja katurakentamista sekä nykyisten väylien parantamista tonttikaduista moottoriteihin. Palvelumme kattavat kokonaisuudessaan myös väyliin liittyvän aluerakentamisen.

Tie- ja katurakentaminen
Toteutamme tie- ja katurakentamista sekä nykyisten väylien parantamista tonttikaduista moottoriteihin. Palvelumme kattavat väyliin liittyvän aluerakentamisen kokonaisuudessaan sisältäen pohjarakenteet, kunnallistekniset verkostot, taitorakenteet, valaistuksen ja telematiikan sekä pintarakenteet ja maisemoinnit. Toteutuksessa huomioidaan nykyisten väylien kulkumuodot ja varmistetaan liikenteen turvallinen ja sujuva käyttö myös rakennustöiden aikana. Töiden vaiheistuksella sekä tehokkailla toteutusratkaisuilla minimoidaan ympäristölle ja tienkäyttäjille aiheutuvia haittoja.

Tutustu kohteisiimme!