Yhtiöt

GRK-konsernin muodostavat Suomessa toimivat GRK Infra Oy, GRK Road Oy ja Winco Oy, Ruotsin GRK Infra AB sekä Viron GRK Infra AS.

Emoyhtiö GRK Infra Oy:n (entinen Graniittirakennus Kallio Oy) historia ulottuu vuoteen 1983, jolloin maarakentaja Armas Kallio perusti Tuusulaan kiinteistökauppoihin ja rakennuttamiseen keskittyneen perheyrityksen. 

Vuonna 2007 GRK laajensi toimintaansa infraurakointiin ja vähitellen siitä tuli yrityksen päätoimiala. Toiminta laajeni naapurimaihin, kun vuonna 2012 Ruotsiin perustettiin GRK Infra AB (entinen AB Infra Polar) ja vuonna 2013 Viroon GRK Infra AS.

Infrarakentamisen toimintaympäristö elää muutoksessa ja niiden ymmärtäminen, ennakointi sekä tehokas reagointi ovat avainasemassa palveluiden kehittämisessä. Vuodesta 2010 alkaen GRK Infra Oy:n kasvu on ollut voimakasta niin liikevaihdon, tuloksen kuin henkilöstön määrän suhteen. 

Vuosi 2018 oli GRK:lle erityinen yritys- ja liiketoimintajärjestelyiden osalta. Yksi merkittävä askel kasvuun oli Eltel-rataliiketoimintojen ostaminen ja niiden jatkaminen Winco Oy:n nimen alla. Vuoden 2018 kesäkuussa GRK Infra Oy:n omistuspohja laajeni, kun Suomen Teollisuussijoitus Oy sekä Ilmarinen Oy tulivat mukaan vähemmistöomistajiksi. Lisäksi loppuvuodesta tehtyjen liiketoimintakauppojen myötä rautatieurakointiin erikoistunut Komsor Oy liittyi osaksi GRK-konsernia.

Keväällä 2019 GRK-konserniin kuuluva GRK Road Oy osti SL Asfaltti Oy:n koko liiketoiminnan, käsittäen sekä asfaltointi- että stabilointiliiketoiminnan.