GRK:n yhtiörakenteen muutokset

GRK muuttaa yhtiörakennettaan ja toimii jatkossa maayhtiöiden kautta

GRK uudistaa organisaatiotaan ja toimintamalliaan. Tavoitteena on aiempaa selkeämpi rakenne, jossa GRK-konserni koostuu emoyhtiö GRK Infra Oyj:n lisäksi kolmesta maayhtiöstä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Uusi yhtiörakenne on toiminnassa vuoden 2023 alkupuolella.

Hyvät asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme!

GRK-konserni muuttaa yhtiörakennettaan, ja Suomessa palvelemme asiakkaitamme jatkossa nimellä GRK Suomi Oy. Muutos tehdään askel kerrallaan.

Muutoksen tarkoituksena on yksinkertaistaa yhtiörakennettamme, eikä uudistuksella ole vaikutuksia palveluihimme tai operatiiviseen toimintaamme. Meillä työskentelevät edelleen tutut ammattilaiset ja projekteissa edetään suunnitelmien mukaan – ihan kuten tähänkin saakka.

Muutos tehdään, koska yksinkertaistamme konsernirakennettamme.  GRK on toiminut usean vuoden ajan Suomessa kolmen eri yhtiön nimellä, jotka ovat olleet GRK Infra Oyj, GRK Rail Oy ja GRK Road Oy. Jatkossa rakennamme nimellä GRK Suomi Oy.

Suomen operatiivinen liiketoiminta keskitetään yhteen maayhtiöön GRK Suomi Oy:öön, jonka palveluihin kuuluvat taito- ja väylärakentaminen sekä päällystys, ratasuunnittelu ja -rakentaminen sekä ratojen kunnossapito ja ympäristöliiketoiminta.

Miten muutos vaikuttaa GRK Road Oy:n toimintaan?

Yhtiö fuusioidaan GRK Suomi Oy:öön 31.12.2022, jolloin GRK Road Oy:n toiminta lakkaa.

Osana fuusioita kaikki liiketoimintaan liittyvät sopimukset ja projektit siirtyvät automaattisesti GRK Suomi Oy:öön. Asiakkaidemme tai yhteistyökumppaneidemme ei tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä sopimuksiin liittyen.

Fuusion vuoksi y-tunnus ja laskutusosoite muuttuvat GRK Suomi Oy:n vastaaviksi 31.12.2022 alkaen.

Laskut, jotka kuuluvat vuodelle 2022 on vielä laskutettava GRK Road Oy:n nimellä, y-tunnuksella ja laskutusosoitteilla. Vuoden 2022 laskut tulee olla lähetetty 9.1.2023 mennessä.

Tämän jälkeen päällystysliiketoimintaa koskevat laskut lähetetään GRK Suomi Oy:lle sivun alla olevan ohjeen mukaisesti.

Miten muutos vaikutti GRK Rail Oy:n toimintaan?

Tietoa asiakkaille

Vaihdoimme nimemme,  1.10.2022 alkaen olemme olleet GRK Suomi Oy. Laskutustietomme pysyivät nimeämme lukuun ottamatta täysin ennallaan. Voit olla meihin yhteydessä entiseen tapaan.

Tietoa yhteistyökumppaneille

Vaihdoimme nimemme, olemme 1.10.2022 alkaen GRK Suomi Oy. Laskutustietomme pysyi nimeämme lukuun ottamatta täysin ennallaan, eikä sopimuksia tarvitse päivittää. Voit olla meihin yhteydessä entiseen tapaan.

Miten muutos vaikutti GRK Infra Oyj:n toimintaan?

Tietoa asiakkaille

GRK Infra Oyj:n rakentamiseen liittyvä liiketoiminta siirrettiin 1.10.2022 alkaen GRK Suomi Oy:öön.

Tämän vuoksi nimemme muuttui ja olemme olleet 1.10.2022 alkaen GRK Suomi Oy. Yhtiön nimen lisäksi myös y-tunnuksemme ja laskutustietomme muuttuivat. Uudet laskutustietomme löytyvät tältä sivulta. Muuten yhteystietomme säilyvät ennallaan ja voit olla meihin yhteydessä tuttuun tapaan.

GRK Infra Oyj on jatkossa konsernin emoyhtiö, jonne jää konsernin hallinnolliset palvelut.

Tietoa yhteistyökumppaneille

Osana muutosta kaikki GRK Infra Oyj:n rakentamiseen liiketoimintaan liittyvät sopimukset siirrettiin GRK Suomi Oy:öön. Sopimusten sisällöt pysyivät ennallaan, mutta sopimuskumppaniksi vaihtui toinen GRK-konserniin kuuluva yhtiö. Olemme syyskuussa toimittaneet  yhteistyökumppaneillemme sopimusten siirtoa koskevan lomakkeen allekirjoitettavaksi.

 

 

Miten muutos vaikutti referensseihin?

GRK Suomella on laajasti referenssejä erilaisista infrarakentamisen projekteista, mm. teiden, katujen, siltojen, rautateiden ja kunnallistekniikan rakentamisesta sekä ratojen hoidosta ja kunnossapidosta.

GRK Infra Oyj:n  ja GRK Rail Oy:n aiemmat referenssit ovat siirtyneet GRK Suomi Oy:lle, joka  hyödyntää niitä hankintamenettelyissä asetettavien soveltuvuusvaatimuksien täyttämiseen oikeuskäytännön mukaisesti.

GRK Suomi Oy:n toimintajärjestelmä on sertifioitu ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 mukaisena johtamisjärjestelmänä. Lisäksi meillä on RALA-laatusertifikaatti. Sertifikaateista ja pätevyyksistä löytyy tarkemmin tietoa Rakentamisen Laatu RALA ry:n sivuilla www.rala.fi. Noudatamme tilaajavastuulakia ja edellytämme toimittajiemme kuuluvan Vastuu Groupin Luotettava Kumppani-palveluun

GRK Suomi Oy:n laskutusosoitteet 

GRK Suomi Oy
Y-tunnus 2810844–3 

Verkkolaskut
Operaattorimme on MAVENTA
Operaattoritunnus on 003721291126
OVT-tunnus 003728108443
Pankkiverkosta lähetettäessä, välittäjänä toimii Danske Bank (DABAFIHH).

PDF-laskut sähköpostilla
invoice-28108443@kollektor.fi
pdf-lasku liitteineen tulee lähettää yhtenä (1) tiedostona.

Paperilaskut
GRK Suomi Oy
28108443
PL 100
80020 Kollektor Scan

Laskutusosoitteen tulee lukea jokaisella paperilaskun, myös mahdollisten liitteiden, sivuilla. Ethän lähetä laskutusosoitteisiin muuta postia kuin laskuja liitteineen. Muut postit voi lähettää Vantaan toimipisteemme postiosoitteeseen:

GRK Suomi Oy
Jaakonkatu 2
01620 Vantaa

Viitetiedot

Pyydämme varmistamaan, että seuraavat tiedot löytyvät laskulta, tietojen puuttuessa lasku palautetaan lähettäjälle.

• Työnumero/alanumero, kirjoitettuna yhteen, välissä kauttaviiva, esim. 220xxx/1600
• Tilaajan etu- ja sukunimi

jos kyseessä alihankinta, lisäksi: 

• Työmaa-avain
• Työntekemisen ajankohta

Yleinen maksuehtomme on 30 pv netto tai 14 pv netto -2 %. Ostolaskuja ja maksuja koskevat tiedustelut osoitteesta ostoreskontra@grk.fi. GRK Suomi Oy on arvonlisäverolain (AVL) 8 c §:n 1 momentissa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja, johon sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta rakentamispalveluiden ostossa.  

Muutoksia myös muissa maissa

Suunniteltu muutos tulee kokonaisuudessaan voimaan vuoden 2023 alussa, mutta rakennemuutos toteutetaan osissa. GRK Infra Oyj säilyy maayhtiöiden emoyhtiönä, joka tuottaa jatkossa vain konsernin hallintopalveluja.

Kaikki rakennusprojektimme Suomessa tehdään jatkossa GRK Suomi Oy:n voimin.

Ruotsissa toimii jatkossa GRK Sverige AB ja Virossa GRK Eesti AS.  Jos olet kiinnostunut lukemaan aiheesta lisää, saa lisätietoa julkaisemastamme tiedotteesta >