Takaisin

Vt 1 lisäkaistat välille Kehä II – Tuomarila

Hanke sisältää Turunväylän kolmansien kaistojen ja melunsuojauksen rakentamisen Espoossa Tuomarilan ja Sepänsolmun eritasoliittymien välille, noin 3 kilometrin matkalle. Hankkeeseen sisältyy myös kolmen rampin uudelleen järjestelyt Sepänsolmun ja Kauniaisten eritasoliittymissä. Lisäksi hankkeeseen kuuluu kevyen liikenteen yhteyden rakentaminen Turunväylän yli Kuurinmäen kohdalla sekä Jondalin alikulkukäytävän uusiminen. Hankkeessa rakennetaan myös melunsuojausta. Betonisia melukaiteita tehdään urakassa yhteensä noin 750 metriä. Meluseiniä tehdään urakassa yhteensä noin 2 750 metriä (~11 500 m2tr). Meluseinien melua vaimentavana rakenteena käytetään absorboivia CE-merkittyjä kasettielementtejä.

Vt 1:lle rakennettavilla lisäkaistaosuuksilla työskennellään vilkkaasti liikennöidyn Vt 1:n ajokaistojen rinnalla. Töiden suorittaminen edellyttää työnaikaisia liikennejärjestelyjä. Turunväylän nykyinen liikennemäärä (KVL) urakka-alueella on noin 60 000 ajon./vrk, mistä raskaita on noin 5,0 %. Lisäksi Turunväylän pohjoisreunassa olevaa jätevesiviemäriä siirretään noin 600 m matkalla ja Turunväylän alittavan Ymmerstanojan rummun (800 mm) rinnalle rakennetaan penkereen läpi poraamalla uusi rumpu (1400 mm).

Taito- ja väylärakentaminen Taito- ja väylärakentaminen

GRK Suomi Oy

Urakoitsijan projektipäällikkö

Heikki Haavikko 050 364 0316

Asiakas

Liikennevirasto

Urakka-aika

03/2018 - 12/2018

Urakkasumma

13 M€

Urakkamuoto

Kokonaisurakka