Ilmalan raitiotien työmaalla

Tervetuloa lukemaan työmaalta julkaistuja uutisia!

27.6.2022

Työmaan kuulumisia

Ilmalan raitiotieyhteys -urakan viimeiset rakennuskuukaudet ovat käynnissä. Urakkaan kuuluvia töitä tehdään pääasiassa Ilmalantorin alueella. Muualla urakka-alueella tehdään viimeistely- ja kunnostustöitä.

Ilmalan raitiotieyhteyden viimeiset kiskometrit asennettiin Ilmalantorille toukokuun aikana. Toukokuussa valmistuivat myös Radiokadun ja Ilmalankadun kivityöt. Ilmalantorin lähes puolen hehtaarin alueella kivitöitä kuitenkin vielä riittää tehtäväksi. Kiviasennuksiin itseensä sisältyy monia työvaiheita ja työ on pitkälti käsityötä. Noppa- ja nupukivet asennetaan maakostean betonin päälle ja saumataan sementtilaastilla. Monet loppuvaiheen töistä ovat sään vaikutuksille alttiita, joten toivomme aurinkoisia päiviä, jotta työt pääsevät etenemään suunnitellussa aikataulussa.

Parhaillaan Ilmalantorin torialueen ja Ilmalantorilta Ilmalanportille johtavien portaiden kanssa on ahkeroimassa yhteensä 18 kiviasentajaa. Torilla on kevään aikana ollut töissä lisäksi kiskoasentajia, asfaltti- ja vihertyöntekijöitä sekä sähkö- ja putkiasentajia. Yhteensä tähän mennessä Ilmalan raitiotieyhteyttä on ollut rakentamassa yli 600 henkilöä. Suurimmillaan työmaavahvuus oli heinä–elokuussa 2021, jolloin työmailla työskenteli yhtäaikaisesti parhaimmillaan 70 henkilöä.

Ilmalan raitiotien työmaalla on käytetty uusiutuvaa dieseliä, uusiutuvaa polttoöljyä ja tuulivoimalla tuotettua sähköä, joiden avulla on vähennetty hiilidioksidipäästöjä. Työmaalla käytettävien työkoneiden ja kuorma-autojen päästöluokkavaatimusten ansiosta myös ilmanlaatua heikentävät lähipäästöt ovat vähentyneet. Ilmalan raitiotien työmaalla kaupunki ja urakoitsija ovat kehittäneet yhdessä energiankulutuksen seurantaa ja päästöjen raportointia.

Palaa Ilmalan ratikan hankesivulle


2.2.2022

Työmaan kuulumisia

Ilmalan raitiotieyhteyden rakentamiseen on mahtunut monia rakennusvaiheita viimeisen puolentoista vuoden aikana. Pasilankadulla ja Radiokadulla on työmaatoimintoja ohitettu milloin oikealta, milloin vasemmalta. Nyt on kuitenkin kaivannot täytetty, uusi asfaltti pinnassa ja kiskot asennettu lähes koko urakka-alueen matkalle.

Pasilankadun ja Radiokadun urakkaosuudet otettiin kokonaisuudessaan käyttöön ja liikenne pääsi siirtymään omille kaistoilleen viime vuoden marras–joulukuussa. Pasilankadulla kadun itäreunan jalkakäytävä on edelleen osittain suljettuna käynnissä olevien ja tulevien talonrakennustöiden vuoksi. Molemmilla katuosuuksilla ovat ratikkatyömaan työt olleet joulun jälkeen talvitauolla. Viimeisimpiä rakennustöitä niille palataan jatkamaan keväämmällä talven väistyttyä. Kevään ja alkukesän aikana myös HKL tulee Pasilankadulle ja Radiokadulle tekemään raitiotien kaapelointitöitä.

Raitiotiekiskot on asennettu kokonaisuudessaan myös Ilmalankujalle, ja katu palautettiin liikenteen käyttöön viime vuoden lopulla. Ilmalankujan viimeisiä töitä jatketaan samoin kevään tullen. Ilmalantorilla tukimuurien betonointityöt saatiin valmiiksi joulukuun aikana. Torin alueella rakennustöitä tehdään talvikauden ajan pienellä työryhmällä. Talven töinä Ilmalantorilla tehdään muun muassa tukimuurien verhoilukivien asennuksia, kaapelisuojaputkituksia ja sähkötöitä. Säiden lämmettyä Ilmalantorille asennetaan koko urakan viimeiset kiskometrit sekä aloitetaan pintarakenteiden rakentaminen.

Tässä vaiheessa urakkaa voidaan jo hieman katsoa taaksepäin. Alla muutamien työvaiheiden kuvia Pasilankadun pohjoispäästä ja Radiokadulta Rahakamarinportilta itään päin kuvattuna.

17.12.2021: Katu otettu käyttöön
1.4.2021: Ensimmäiset raitiotiekiskot asennettu
10.12.2020: Kaukolämpölinjaa rakennetaan
17.12.2021: Katu otettu käyttöön
1.10.2020: Kaivutyöt käynnissä vesijohtolinjan rakentamista varten
13.8.2020: Kadun keskialueen maankaivutyöt aloitettu

Palaa Ilmalan ratikan hankesivulle


6.9.2021

Ilmalantorin kuulumisia

Heinäkuun lopulla tuli täyteen vuosi Ilmalan raitiotieyhteys -urakan rakentamista. Kuluneen vuoden aikana Ilmalantorin alue on kokenut huomattavia muodonmuutoksia. Noin puolen hehtaarin kokoisen alueen työt alkoivat heinäkuussa 2020 maankaivutöillä ja louhinnoilla. Nyt Ilmalantorin uusi muoto alkaa hahmottua, kun tukimuureja on valmistunut.

Urakan ensimmäisten kuukausien ajan Ilmalantorin alueelta louhittiin pois kalliota noin 6 100 kuutiota poraamalla, kiilaamalla, räjäyttämällä ja vaijerisahaamalla. Louhintatyöt, kuten muukin rakentaminen, vaativat tarkat suunnitelmat, mutta tällä alueella oman haasteensa räjäytyksinä tehtyihin louhintoihin toi lisäksi läheinen junarata. Räjäytykset toteutettiin rautatieliikenteen ohjauksen antamissa aikaikkunoissa, kun junat olivat riittävällä etäisyydellä kohteesta.

Ilmalantorin ensimmäisten tukimuurien rakentaminen päästiin aloittamaan viime vuoden lokakuussa. Alueen betonityöt ovat koko urakan vaativimpia työvaiheita. Raitiotien kääntöpaikan vaatiman tilan mahdollistamiseksi alueelle rakennetaan muun muassa yli 15 metriä korkeita kallioon ankkuroitavia tukimuureja. Tähän mennessä tukimuureihin on valettu jo yli 3 000 kuutiota betonia.

Täysin yllätyksittä Ilmalantoria ei ole päästy rakentamaan. Haasteita alueella on aiheuttanut rikkonainen kallio ja noin puoli metriä leveä kallioruhje, minkä vuoksi suunnitelmiin on tullut paljon muutoksia urakan aikana. Tukimuureja on ollut muun muassa tarpeen perustaa osin porapaalujen varaan ja kallioseinämiin on jouduttu tekemään suuri määrä vahvistus- ja lujitustöitä torin pohjois- ja länsireunalla.

Käynnissä olevat tukimuurien betonityöt jatkuvat Ilmalantorilla vielä pitkälle syksyyn. Meneillään olevien Ilmalankujan raitiotiekiskojen asennuksien yhteydessä asennetaan Ilmalantorillekin ensimmäisiä kiskoja. Raitiotien kääntöpaikan lisäksi Ilmalantorin alueelle rakennetaan uusi ajoyhteys Ilmalan vesitorneille sekä porrasyhteys Ilmalantorilta Ilmalanportille. Ilmalantorin näkymien muuttuminen jatkuu edelleen lähitulevaisuudessa, sillä torin ympärille rakentuu lisää toimistorakennuksia.

Ilmalanportille päin rakennettu tukimuuri kohosi paikalleen loppuvuodesta 2020.
Torialueen näkyviin jäävien tukimuurien verhoilussa käytetään Taivassalon punaista graniittia.

Palaa Ilmalan ratikan hankesivulle


25.3.2021

Pasilankadun kuulumisia

Ilmalan raitiotieyhteyden rakentamisessa on Pasilankadun osuus edennyt siihen vaiheeseen, että raitiotiekiskojen asentaminen on aloitettu. Ensimmäiset kiskojanat tuotiin tänään työmaalle Pasilankadun pohjoispäähän.

Maalis–huhtikuun ajan kiskojen asennustyöt etenevät Pasilankadulla kohti Kyllikinportin risteystä. Kiskojen asentamiseen sisältyy useampia vaiheita. Ensiksi kiskot tuetaan paikoilleen kadun keskialueelle betonikuutioiden päälle. Seuraavaksi pisimmillään 18 metrin mittaiset kiskojanat hitsataan kiinni toisiinsa. Asennuksen viimeisessä vaiheessa kiskojen alle valetaan 1,8 metriä leveä betonilaatta, johon kiskot kiinnittyvät. Kun Pasilankadun kiskotyöt on saatu valmiiksi, siirrytään asennuksia tekemään Radiokadulle. Kyllikinportin kohdalle tulevan raideristeyksen vaihteen asennus ja uusien kiskojen liitos nykyisiin kiskoihin tehdään kesä–heinäkuussa.

Pasilankadun urakka-alueella on tähän mennessä rakennettu valmiiksi noin 210 metriä vesijohtoa ja noin 550 metriä kaukolämpö- ja jäähdytysputkia. Kiskotöiden lisäksi Pasilankadulla tehdään parhaillaan sadevesiviemäreitä, kaapelisuojaputkituksia ja yhteiskäyttöpylväiden perustuksia. Kadun pintarakenteita aloitetaan tekemään kevään aikana ja viimeiset kunnallistekniikan putkitukset tehdään Kyllikinportin vaihteen asennuksen yhteydessä kesällä.

Kaivinkoneet ovat myllertäneet Pasilankatua koko urakan ajan ja rakennettavien putkien tieltä on kaivettu pois suuria määriä maakerroksia. Kalliota on poistettu poraamalla, kiilaamalla ja räjäyttämällä. Viimeisiä louhintoja tehdään vielä kevään aikana, mikäli jäljellä olevissa kaivuutöissä tulee esiin kalliota rakennettavien linjojen kohdalta.

Kiskojanat hitsataan kiinni toisiinsa työmaalla.

Palaa Ilmalan ratikan hankesivulle


16.11.2020
Radiokadun kuulumisia

Ilmalan raitiotieyhteyden rakentaminen on heinäkuun lopulta alkaen edennyt lähes koko urakka-alueen pituudella. Alueella liikkujat eivät ole voineet välttyä liikennejärjestelyiden myllerrykseltä, erityisesti Radiokadulla. Mitä kaikkea Radiokadulla on jo tehty, ja mitä on tiedossa seuraavaksi?

Urakkaan kuuluvat työt tehdään ennalta suunnitellussa järjestyksessä. Ensin rakennetaan maan alle sijoittuvat kunnallistekniikat, sitten päästään itse kiskojen pariin. Radiokadun itäisellä osuudella työt aloitettiin heinäkuussa kadun keskialueelta. Viheralue kaivettiin pois ja asfaltoitiin, jotta ajokaistat saatiin siirrettyä kadun keskelle. Tämän jälkeen päästiin aloittamaan kadun reunoille sijoittuvien uusien vesijohto-, viemäri-, kaukolämpö- ja kaukojäähdytyslinjojen sekä kaapelisuojaputkituksien rakentaminen.

Eri puolilla Radiokatua on tähän mennessä rakennettu noin 200 metriä vesihuoltolinjoja ja noin 240 metriä kaukolämpöputkia. Rakennettavien putkien tieltä on kaivettu pois maakerroksia ja poistettu niiden alla olevaa kalliota poraamalla ja kiilaamalla. Tämä on yksi rakentamisen eniten melua aiheuttavista työvaiheista. Poraus- ja kiilaustöitä jatketaan vaiheittain eri kohdissa Radiokatua siellä, missä kalliota on rakennettavien putkien tiellä.

Kunnallistekniikan putkituksia ja kadun rakennekerroksia tehdään Radiokadun reuna-alueilla ensi kevääseen asti. Kun reuna-alueille tehtävät työt ovat valmiita, siirretään ajokaistat pois kadun keskiosasta, jotta sinne päästään tekemään loput putkitustyöt ja aloittamaan kiskojen rakentaminen. Radiokadun kiskotöitä ja pintarakenteita tehdään vuoden 2021 loppuun asti.

Kartalla työmaan alueet

Palaa Ilmalan ratikan hankesivulle