Ilmalan ratikka

Tervetuloa seuraamaan Ilmalan ratikka -hankkeen viestintää!

Päivitämme säännöllisesti tälle sivulle sekä Uusi Pasila -Facebook-sivulle työmaan tilanteen ja kuulumiset.

Helsingin kaupunki rakennuttaa Pasilan ja Ilmalan alueella Ilmalan raitiotieyhteys -rakennusurakan. Urakan päätoteuttajana toimii GRK Infra Oy. Rakennettava raitiotie on jatkoa nykyiselle 9-linjalle. Ratikoiden päätepysäkit tulevat olemaan uudella Ilmalantorilla, joka rakennetaan Ilmalan aseman viereen. Raitiotien rakentamisen yhteydessä uusitaan Pasilankadun ja Radiokadun kunnallistekniikkaa, kuten vesiputkia, viemäreitä ja kaapeleita. Ratikkalinjan jatkon myötä alueen liikenneyhteydet paranevat. Myös kävely ja pyöräily on entistä turvallisempaa ja viihtyisämpää, sillä Radiokadulle rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet.

Liikenne- ja työmaatiedotteet

Viikolla 26.–30.7.2021 tehtäviä töitä
• Pasilankadulla tehdään kaapelisuojaputkituksia, kaapelointeja, kivitöitä ja asfaltointeja sekä asennetaan raitiotiekiskoja ja yhteiskäyttöpylväitä.
• Radiokadun itäisellä osuudella tehdään kaapelisuojaputkituksia, kaapelisiirtoja, yhteiskäyttöpylväiden perustuksia, rakennekerroksia ja asfaltointeja sekä asennetaan raitiotiekiskoja ja reunakiviä.
• Radiokadun läntisellä osuudella tehdään kallion poraus- ja kiilaustöitä, kaapelisuojaputkituksia, rata-alueen rakennekerroksia, asfaltointeja ja kaukolämmön hitsaustöitä sekä rakennetaan vesihuoltolinjoja.
• Ilmalantorilla tehdään kallioankkureiden ja -tartuntojen poraus- ja asennustöitä ja tukimuurien muotti-, raudoitus-, betonointi- ja eristystöitä, rakennetaan kaapelisuojaputkituksia ja salaojia sekä asennetaan tukimuurien verhoilukiviä.

Pasilankadulla asennettiin viikolla 29 raitiotien ajolankoja ja valaistusta kannattelevia yhteiskäyttöpylväitä. Pylväät asennetaan ennalta suunniteltuun kaltevuuteen hieman vinoon raitiotiestä poispäin. Ajolankojen asennus vetää pylväät suoraksi.

Tiedote – Viikonlopputöitä Pasilankadulla 24.–25.7.2021
Pasilankadulla tehdään tulevana viikonloppuna kivitöitä sekä Pasilankadun ja Radiokadun risteysalueella kiskojen hitsaus- ja hiontatöitä. Töitä tehdään lauantaina ja sunnuntaina klo 9–18 välisenä aikana. Pahoittelemme mahdollista häiriöitä.

Tiedote – Yötöitä Radiokadulla ke 21.7.2021
Radiokadun ja Kuuluttajankadun risteysalueella tehdään kaukolämpökaivannon kaivuutöitä tiistain ja keskiviikon välisenä yönä 20.–21.7.2021 klo 2.00–7.00 välillä. Kaukolämpölinja kaivetaan osittain Radiokadun alle ja katua kavennetaan työn ajaksi, mistä johtuen työ on toteutettava yöaikaan bussiliikenteen katkon aikana. Työstä kantautuu ääniä lähellä oleviin kiinteistöihin. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

Viikolla 19.–23.7.2021 tehtäviä töitä
• Pasilankadulla tehdään kaapelisuojaputkituksia, kaapelointeja ja kivitöitä sekä asennetaan raitiotiekiskoja ja yhteiskäyttöpylväitä.
• Radiokadun itäisellä osuudella tehdään kaapelisuojaputkituksia, yhteiskäyttöpylväiden perustuksia ja rakennekerroksia sekä asennetaan raitiotiekiskoja.
• Radiokadun läntisellä osuudella tehdään kallion poraus- ja kiilaustöitä, kaapelisuojaputkituksia, rata-alueen rakennekerroksia ja kaukolämmön maarakennus- ja hitsaustöitä sekä rakennetaan vesihuoltolinjoja.
• Ilmalantorilla tehdään kallioankkureiden ja -tartuntojen poraus- ja asennustöitä ja tukimuurien muotti-, raudoitus-, betonointi- ja eristystöitä, rakennetaan kaapelisuojaputkituksia ja salaojia sekä asennetaan tukimuurien verhoilukiviä.

Kakkonen on kulkenut viikon 23 alkusta alkaen taas tutulla reitillään.
Pasilankadulla Kyllikinportin risteyksen pohjois- ja eteläpuolella tehtävien kivitöiden ajan jalankulun ja pyöräilyn reitti kiertää Fennian talon ja Pasilan poliisitalo 2:n takaa.

Viikolla 12.–16.7.2021 tehtäviä töitä
• Pasilankadulla tehdään kaapelisuojaputkituksia, yhteiskäyttöpylväiden pystytyksiä, kivitöitä ja rata-alueen rakennekerroksia sekä asennetaan raitiotiekiskoja.
• Radiokadun itäisellä osuudella tehdään kaapelisuojaputkituksia, yhteiskäyttöpylväiden perustuksia ja rata-alueen rakennekerroksia sekä asennetaan raitiotiekiskoja ja reunakiviä.
• Radiokadun läntisellä osuudella tehdään kallion kiilaustöitä, kaukolämpökaivannon kaivuutöitä, kaapelisuojaputkituksia ja rata-alueen rakennekerroksia sekä puretaan käytöstä poistettuja kaukolämpö- ja vesihuoltolinjoja.
• Ilmalankujalla rakennetaan yhteiskäyttöpylväiden perustuksia.
• Ilmalantorilla tehdään kallioankkureiden ja -tartuntojen poraus- ja asennustöitä, tukimuurien muotti-, raudoitus-, betonointi- ja eristystöitä ja kaapelisuojaputkituksia, rakennetaan salaojia sekä asennetaan tukimuurien verhoilukiviä.

Radiokadulla suljettuna ollut Radiokujan liittymä otettiin uudelleen käyttöön perjantaina 9.7.2021.

Tiedote – Pasilankadun ja Kyllikinportin risteysalueen yötyöt ja liikennejärjestelyt
HKL asentaa raitiotien ajolankoja Pasilankadun ja Kyllikinportin risteysalueella viikonloppuna 10.–11.7.2021 yöaikaan. Pahoittelemme mahdollista häiriöitä.

Risteysalueen muut työt ovat valmistuneet ja ajokaistat otetaan käyttöön maanantaiaamuun mennessä. Raitiolinja 2 palaa normaalille reitilleen ma 12.7.2021 alkaen.

Viikolla 5.–9.7.2021 tehtäviä töitä
• Pasilankadulla tehdään kaapelisuojaputkituksia, yhteiskäyttöpylväiden perustuksia, kivitöitä, asfaltointeja ja rata-alueen rakennekerroksia sekä asennetaan raitiotiekiskoja.
• Radiokadun itäisellä osuudella tehdään kaapelisuojaputkituksia, yhteiskäyttöpylväiden perustuksia, ajoratojen ja rata-alueen rakennekerroksia ja asfaltointeja sekä asennetaan raitiotiekiskoja ja reunakiviä.
• Radiokadun läntisellä osuudella rakennetaan sadevesilinjoja, tehdään kallion poraus- ja kiilaustöitä, kaukolämpökaivannon kaivuutöitä, kaapelisuojaputkituksia sekä ajoratojen ja rata-alueen rakennekerroksia sekä puretaan käytöstä poistettuja kaukolämpö- ja vesihuoltolinjoja.
• Ilmalankujalla tehdään kallion poraus- ja kiilaustöitä sekä rakennetaan yhteiskäyttöpylväiden perustuksia.
• Ilmalantorilla tehdään kallioankkureiden ja -tartuntojen poraus- ja asennustöitä, tukimuurien teline-, muotti-, raudoitus-, betonointi- ja eristystöitä, rakennetaan salaojia sekä asennetaan tukimuurien verhoilukiviä.

Halkopiipunkallion tulevalla ratikkapysäkillä tehtiin viikolla 26 kivitöitä.

Tiedote – Viikonlopputöitä Pasilankadulla
Pasilankadun ja Kyllikinportin risteysalueella tehdään la 3.7.2021 kaapelisuojaputkituksia ja kaivantojen täyttötöitä. Töitä jatketaan tarpeen mukaan myös su 4.7.2021. Työt tehdään klo 7–18 välisenä aikana. Pahoittelemme mahdollista häiriöitä.

Liikennejärjestelytiedote – Muutoksia Radiokadulla
Kuuluttajankadun ja Ilmalankadun välisellä alueella aloitetaan raitiotiekiskojen asentamiseen liittyvät työt ja kaukolämpötyöt, minkä johdosta Radiokadun länsipuolella oleva jalankulku- ja pyöräilyreitti on poistettu tilapäisesti käytöstä. Kuuluttajankadun risteyksessä samanaikaisesti käynnissä olevien töiden johdosta jalankulun ja pyöräilyn korvaava reitti Kuuluttajankadun ja Ilmalankadun välillä kulkee tilapäisesti Uutiskadun kautta. Pahoittelemme häiriötä. Reitti palautetaan käyttöön heti töiden valmistuttua. Poikkeusjärjestely on voimassa noin kaksi kuukautta.

Liikennejärjestelytiedote – Muutoksia Radiokadulla Uutiskadun ja Hannanportin risteyksissä ti 29.6.2021
Radiokadulla Hannanportin risteyksestä pohjoiseen päin aloitetaan tällä viikolla raitiotiekiskojen asentamiseen liittyvät työt, mistä johtuen ajokaistat siirretään kadun reunoille ti 29.6. aikana. Töiden ajan Radiokadulta Uutiskadulle kääntyminen pohjoisesta tultaessa ja Uutiskadulta Radiokadulle etelään päin kääntyminen on kielletty. Samoin Radiokadulta Hannanportille kääntyminen etelästä tultaessa ja Hannanportilta Radiokadulle pohjoiseen päin kääntyminen on kielletty. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

Viikolla 28.6–2.7.2021 tehtäviä töitä
• Pasilankadulla rakennetaan sadevesilinjoja, tehdään kaapelinsuojaputkituksia, kasvualustoja, yhteiskäyttöpylväiden perustuksia, kivitöitä sekä asennetaan raitiotiekiskoja.
• Radiokadun itäisellä osuudella tehdään kaapelinsuojaputkituksia, yhteiskäyttöpylväiden perustuksia, ajoratojen ja rata-alueen rakennekerroksia sekä asennetaan raitiotiekiskoja ja reunakiviä.
• Radiokadun läntisellä osuudella rakennetaan sadevesilinjoja, tehdään kallion poraus- ja kiilaustöitä, kaukojäähdytyskaivannon täyttötöitä, kaapelinsuojaputkituksia sekä ajoratojen ja rata-alueen rakennekerroksia sekä puretaan käytöstä poistettuja kaukolämpö- ja kaukojäähdytyslinjoja.
• Ilmalankujalla tehdään kallion poraus- ja kiilaustöitä sekä rakennetaan yhteiskäyttöpylväiden perustuksia.
• Ilmalantorilla tehdään kallioankkureiden ja -tartuntojen poraus- ja asennustöitä, tukimuurien teline-, muotti-, raudoitus-, betonointi- ja eristystöitä, rakennetaan salaojia sekä asennetaan tukimuurien verhoilukiviä.

Pasilankadulle rakennettavat kiskot liittyvä Kyllikinportin vanhoihin kiskoihin.

Viikolla 21.–24.6.2021 tehtäviä töitä
• Pasilankadulla rakennetaan sadevesilinjoja, tehdään kaapelinsuojaputkituksia, ajoratojen rakennekerroksia, kasvualustoja, yhteiskäyttöpylväiden perustuksia, kivitöitä, asfaltointeja sekä asennetaan raitiotiekiskoja.
• Radiokadun itäisellä osuudella tehdään kaapelinsuojaputkituksia, yhteiskäyttöpylväiden perustuksia, kalliotartuntojen poraustöitä, ajoratojen ja rata-alueen rakennekerroksia, asfaltointeja sekä asennetaan raitiotiekiskoja ja reunakiviä.
• Radiokadun läntisellä osuudella rakennetaan sadevesi- ja vesijohtolinjoja, tehdään kallion poraus- ja kiilaustöitä, kaukojäähdytyskaivannon täyttötöitä, kaapelinsuojaputkituksia sekä ajoratojen rakennekerroksia ja asfaltointeja.
• Ilmalantorilla tehdään kallioankkureiden ja -tartuntojen poraus- ja asennustöitä, tukimuurien teline-, muotti-, raudoitus- ja betonointitöitä, rakennetaan salaojia ja sadevesilinjoja sekä asennetaan tukimuurin verhoilukiviä. Ilmalankujalla tehdään kallion poraus- ja kiilaustöitä sekä rakennetaan yhteiskäyttöpylväiden perustuksia.

Viikonloppu- ja yötöitä Pasilankadulla 18.–20.6.2021
Pasilankadun ja Kyllikinportin risteysalueella tehdään viikonloppuna 18.–20.6.2021 raitiotiekiskojen ja raideristeyksen vaihteen asennus-, hitsaus- ja hiontatöitä. Kiskojen asennus ja hiontatöitä tehdään klo 9.00–20.00 välisenä aikana. Vähemmän melua aiheuttavia kiskojen hitsaustöitä tehdään pe-la ja la-su myös yöaikaan klo 20.00-9.00. Pahoittelemme mahdollista häiriöitä.

Viikolla 14.–18.6.2021 tehtäviä töitä
• Pasilankadulla rakennetaan sadevesilinjoja, tehdään kivitöitä, kaapelisuojaputkituksia, yhteiskäyttöpylväiden perustuksia, rata-alueen rakennekerroksia, asfaltointeja ja kiskojen asennustöitä sekä puretaan vanhoja asfaltointeja iskuvasaroimalla.
• Radiokadun itäisellä osuudella tehdään ajoratojen ja rata-alueen rakennekerroksia, asfaltointeja, kaapelisuojaputkituksia, yhteiskäyttöpylväiden perustuksia ja kalliotartuntojen poraustöitä sekä asennetaan raitiotiekiskoja ja reunakiviä.
• Radiokadun läntisellä osuudella rakennetaan vesihuoltolinjoja, tehdään ajoratojen ja rata-alueen rakennekerroksia, asfaltointeja, kaapelisuojaputkituksia ja yhteiskäyttöpylväiden perustuksia.
• Ilmalantorilla tehdään kallioankkureiden ja -tartuntojen poraus- ja asennustöitä, kallioseinämän lujitustöitä, tukimuurien teline-, raudoitus-, muotti-, betonointi- ja vesieristystöitä, rakennetaan salaojia ja sadevesilinjoja sekä asennetaan tukimuurin verhoilukiviä. Ilmalankujalla tehdään kallion poraus- ja kiilaustöitä.

Tiedote – Viikonlopputöitä Radiokadulla
Radiokadun itäisellä osuudella tehdään viikonloppuna 12.–13.6.2021 raitiotiekiskojen hitsaus- ja hiontatöitä. Töitä tehdään klo 10–18 välisenä aikana. Pahoittelemme mahdollista häiriöitä.

Tiedote – Putkirikko Radiokadulla ti 8.6.2021
Vesijohdon rikkoutumisesta seurannut vesivuoto on eristetty. Korjaustöiden ajan kiinteistössä Rahakamarinportti 3 on katko vedenjakelussa. Vedenjakelun arvioidaan palautuvan normaaliksi klo 18.00 mennessä. Pahoittelemme häiriötä.
Lisätietoja asiasta HSY:n sivulla: https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/vesikatkot-ja-hairiot/

Tiedote – Kaukolämmön jakelukeskeytys to 10.6.2021
Helen tekee kaukolämmön liitostöitä, mistä johtuen Länsi-Pasilan alueella on kaukolämmön jakelukeskeytys to 10.6.2021 klo 8–20.
Keskeytys koskee seuraavia kiinteistöjä:
• Radiokatu 1
• Hertanmäenkatu 4
• Leankatu 3, 4, 6, 7f
• Leanportti 2
• Pasilanraitio 13
• Radiokatu 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 20, 22
• Radiokuja 2, 4, 6
• Rahakamarinkatu 1, 2, 4, 6
• Rahakamarinportti 1, 2, 3
• Studioaukio 1
• Televisiokatu 1, 3, 4
• Uutiskatu 2, 3
Helen vastaa jakelukeskeytykseen liittyvästä tiedottamisesta: https://www.helen.fi/suunnitellut-kayttokatkot/kaukol%C3%A4mm%C3%B6n-jakelukeskeytys-289344

Viikolla 7.–11.6.2021 tehtäviä töitä
• Pasilankadulla rakennetaan sadevesilinjoja, tehdään kivitöitä, kaapelisuojaputkituksia, yhteiskäyttöpylväiden perustuksia, asfaltointeja, liikennejärjestelyjä ja kaukolämmön muutostöitä sekä puretaan vanhaa ratalaattaa ja asfaltointeja iskuvasaroimalla.
• Radiokadun itäisellä osuudella rakennetaan vesihuoltolinjoja, tehdään ajoratojen rakennekerroksia, asfaltointeja, kaapelisuojaputkituksia, yhteiskäyttöpylväiden perustuksia ja kalliotartuntojen poraustöitä sekä asennetaan raitiotiekiskoja ja reunakiviä.
• Radiokadun läntisellä osuudella rakennetaan vesihuoltolinjoja, tehdään ajoratojen rakennekerroksia, asfaltointeja, kaukojäähdytyksen hitsauksia, kaapelisuojaputkituksia ja yhteiskäyttöpylväiden perustuksia.
• Ilmalantorilla tehdään kallioankkureiden ja -tartuntojen poraus- ja asennustöitä, kallioseinämän lujitustöitä, tukimuurien teline-, raudoitus-, muotti-, betonointi- ja vesieristystöitä, rakennetaan salaojia ja sadevesilinjoja sekä asennetaan tukimuurin verhoilukiviä.

Pasilankadulla tehdään töitä viikon aikana myös ilta-aikaan. Työt lopetetaan meluluvan mukaisesti viimeistään klo 22. Pahoittelemme mahdollista häiriöitä.

Pasilankadulla kivityöt etenevät ja syreenit kukkivat.

Liikennejärjestelytiedote – Muutoksia Radiokadun itäisellä osuudella ma 7.6.2021
Radiokadun itäisellä osuudella kiskojen asentamista jatketaan länteen päin, mistä johtuen Radiokujan risteys suljetaan tilapäisesti. Tilapäinen ajoreitti Radiokujalle tulee kulkemaan Ylen liittymän kautta. Samalla Radiokadun ylittävä suojatie siirretään risteysalueen länsipuolelle. Liikennejärjestelyn muutokset toteutetaan ma 7.6.2021 aikana. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

Ilmalan raitiotieyhteyden rakentamisen valmiusaste 5/2021

Kuvassa näkyvät hankkeen valmiusasteprosentit toukokuun lopun tilanteessa.
Toukokuun aikana kalliota on poistettu enimmäkseen paikoista, missä sitä ei suunnitelmien perusteella oletettu olevan. Näin ollen, vaikka louhintaa on tehty, ei prosenttiluku ole juuri kasvanut. Louhinnoista valmiina on noin 98 %. *Louhinnan määrä on lisääntynyt urakan edetessä, sillä kaivannoissa on tullut esiin poistettavaa kalliota huomattavasti suunniteltua enemmän.
Uusien ja siirrettävien vesijohtolinjojen töistä valmiina on 93 % ja kaukolämpö- ja kaukojäähdytyslinjojen töistä 94 %.
Raitiotiekiskoista on asennettu 18 %.

Liikennejärjestelytiedote – Muutoksia Pasilankadun ja Kyllikinportin risteyksessä ma 7.6. – su 11.7.2021
Pasilankadun ja Kyllikinportin risteysalueella aloitetaan raideristeyksen vaihteen ja kiskojen asennustyöt. Samassa yhteydessä risteysalueella rakennetaan kaapeliputkituksia ja vesihuoltolinjoja sekä uusitaan valaistusta ja liikennevalot. Töistä johtuen liikenne ohjataan tilapäisesti poikkeusreiteille.

Kyllikinportin ajokaistat suljetaan Pasilankadun ja Kyllikinportti 2:n pysäköintialueen väliltä ma 7.6. Korvaava ajoreitti Pasilanraitiolle ja Kyllikinportin kiinteistöihin kulkee yksisuuntaisesti Maistraatinportin kautta. Poliisilla ja pelastusviranomaisilla on lupa ajaa korvaavalla reitillä myös etelään päin. Kyllikinportin ylittävä suojatie suljetaan työalueen kohdalta. Jalankulun ja pyöräilyn reitti kiertää työkohteen Kyllikinportti 2:n edustan ja Pasilanraition kautta.

Rakennustöiden ajaksi raitiolinja 2 siirtyy poikkeusreitille eikä liikennöi Oopperan ja Pasilan välillä. Puuttuvaa osuutta korvaa bussi 2X Lasipalatsi – Ooppera – Pasila. Lisätietoja raitioliikenteen poikkeusjärjestelystä HSL:n sivulta: https://www.hsl.fi/hsl/uutiset/liikennetiedote/2021/05/lansi-pasilaan-ei-raitioliikennetta-7.6.11.7.-korvaava-bussi-2x-lasipalatsi-ooppera-pasila

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa.

Tiedote – Muutos Pasilankadun pysäkin sijaintiin ti 1.6.2021
Kyllikinportin raideristeyksen asentamiseen liittyvien liikennejärjestelyjen johdosta pysäkki ”Eevanmäki” (H2096) Pasilankadulla siirretään ti 1.6. noin 60 metriä etelään päin. Lisätietoja HSL:n tiedotteessa: https://www.hsl.fi/hsl/uutiset/liikennetiedote/2021/05/pysakki-eevanmaki-siirtyy-lansi-pasilassa-1.6
Päivitys: pysäkin siirto on viivästynyt ja toteutetaan arviolta viikon sisään. Alkuperäinen pysäkki on käytössä normaalisti siirtoon asti.

Viikolla 31.5.–4.6.2021 tehtäviä töitä
• Pasilankadulla rakennetaan sadevesilinjoja sekä tehdään kivitöitä, kaapelisuojaputkituksia, asfaltointeja ja Kyllikinportin raideristeyksen asentamiseen liittyviä liikennejärjestelyjä.
• Radiokadun itäisellä osuudella rakennetaan vesihuoltolinjoja, tehdään ajoratojen rakennekerroksia, asfaltointeja, kaapelisuojaputkituksia, yhteiskäyttöpylväiden perustuksia ja kalliotartuntojen poraustöitä sekä asennetaan raitiotiekiskoja ja reunakiviä.
• Radiokadun läntisellä osuudella rakennetaan vesihuoltolinjoja, tehdään liikennejärjestelyjä, kaukojäähdytyksen hitsauksia, kaapelisuojaputkituksia ja yhteiskäyttöpylväiden perustuksia sekä poistetaan kalliota vesijohtokaivannosta poraamalla, kiilaamalla ja iskuvasaroimalla.
• Ilmalantorilla tehdään kallioankkureiden ja -tartuntojen poraus- ja asennustöitä, kallioseinämän lujitustöitä, tukimuurien teline-, raudoitus-, muotti-, betonointi- ja vesieristystöitä, rakennetaan salaojia ja sadevesilinjoja sekä asennetaan tukimuurin verhoilukiviä.

Pasilankadulta löytyy jo palanen lähes valmista katua.

Liikennejärjestelytiedote – Muutoksia Radiokadulla pe 28.5. ja ma 31.5.
Radiokadun ja Uutiskadun risteyksessä aloitetaan tekemään Uutiskadun vesijohdon liitosta, minkä johdosta ajoneuvoliikenne ohjataan työkohteen ohi tilapäisesti yhtä kaistaa pitkin oheisen kartan mukaisesti. Liikennejärjestely toteutetaan pe 28.5. aikana.

Radiokatu 11 kohdalla on kaapelisuojaputkitukset saatu valmiiksi ja jalankulku ja pyöräily siirretään takaisin talon seinustalle. Samassa yhteydessä Radiokadun pysäkki ”Tv-keskus” (H2091) palaa aiemmalle paikalleen ma 31.5. alkaen.

Radiokadun ja Kuuluttajankadun risteyksessä siirrytään rakentamaan vesihuolto- ja kaukojäähdytyslinjoja risteyksen keskialueelle, minkä johdosta ajoneuvoliikenne ohjataan kiertämään työkohde tilapäisesti kaivannon itäpuolelta. Liikennejärjestely toteutetaan ensi viikon alussa.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa.

Viikolla 24.–28.5.2021 tehtäviä töitä
• Pasilankadulla tehdään kivitöitä, kaapelisuojaputkituksia ja asfaltointeja, rakennetaan sadevesilinjoja ja yhteiskäyttöpylväiden perustuksia sekä asennetaan raitiotiekiskoja.
• Radiokadun itäisellä osuudella rakennetaan vesihuoltolinjoja, tehdään raitiotien ja ajoratojen rakennekerroksia ja kaapelisuojaputkituksia, poistetaan kalliota vesihuoltokaivannosta poraamalla ja kiilaamalla sekä asennetaan raitiotiekiskoja ja reunakiviä.
• Radiokadun läntisellä osuudella rakennetaan vesihuoltolinjoja, tehdään kaukojäähdytyksen hitsauksia, kaapelisuojaputkituksia, yhteiskäyttöpylväiden perustuksia ja asfaltointeja, asennetaan reunakiviä sekä poistetaan kalliota vesijohtokaivannosta poraamalla, kiilaamalla ja iskuvasaroimalla.
• Ilmalantorilla tehdään kallioankkureiden ja -tartuntojen poraus- ja asennustöitä, kallioseinämän lujitustöitä, tukimuurien teline-, raudoitus-, muotti-, betonointi- ja vesieristystöitä, rakennetaan salaojia ja sadevesilinjoja sekä asennetaan tukimuurin verhoilukiviä.

Ilmalanportin kääntöpaikan läheisyyteen rakennetun tukimuurin kiviverhoilussa käytetään Taivassalon punaista graniittia.

Tiedote – Viikonlopputöitä Radiokadulla
Radiokadun itäisellä osuudella tehdään viikonloppuna 22.–23.5.2021 raitiotiekiskojen hitsaus- ja hiontatöitä. Töitä tehdään klo 10–18 välisenä aikana. Pahoittelemme mahdollista häiriöitä.

Liikennejärjestelytiedote – Muutoksia Radiokatu 7 ja 9 kohdalla ke 19.5.2021 alkaen
Radiokatu 7 ja 9 kohdalla aloitetaan kaapeliputkituksien ja yhteiskäyttöpylväiden perustuksien tekeminen, minkä johdosta kadun reuna-alue otetaan tilapäisesti työmaan käyttöön ja jalankulku ja pyöräily siirretään pois talojen seinustalta. Kulku talojen ulko-oville järjestetään myös työvaiheiden ajan. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

Tiedote – Yötöitä Radiokadulla ti 18.5.2021
Radiokatu 19 kohdalla tehdään kaukojäähdytyksen muutos- ja maarakennustöitä maanantain ja tiistain välisenä yönä 17.–18.5.2021 klo 24.00–7.00 välillä. Kaukojäähdytysputken liitos sijaitsee keskellä katua, mistä johtuen työ on toteutettava yöaikaan bussiliikenteen katkon aikana. Työstä kantautuu ääniä lähellä oleviin kiinteistöihin. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

Töiden johdosta Radiokatu suljetaan ajoneuvoliikenteeltä Ilmalankadun ja Kuuluttajankadun väliseltä osuudelta klo 2.10–5.10 väliseksi ajaksi. Liikenteenohjaajat ovat paikalla opastamassa autoilijat kiertämään työkohteen Radiokatu 17 ja 19 takana kulkevan väylän ja Uutiskadun kautta oheisen kartan mukaisesti.

Viikolla 17.–21.5.2021 tehtäviä töitä
• Pasilankadulla tehdään kivitöitä ja kaapelisuojaputkituksia, rakennetaan sadevesilinjoja ja yhteiskäyttöpylväiden perustuksia sekä jatketaan raitiotiekiskojen asennuksia.
• Radiokadun itäisellä osuudella rakennetaan vesihuoltolinjoja, tehdään raitiotien ja ajoratojen rakennekerroksia ja kaapelisuojaputkituksia, poistetaan kalliota vesihuoltokaivannosta poraamalla ja kiilaamalla sekä asennetaan raitiotiekiskoja.
• Radiokadun läntisellä osuudella rakennetaan vesihuoltolinjoja, tehdään kaukojäähdytyksen maarakennustöitä ja asennuksia, kaapelisuojaputkituksia, yhteiskäyttöpylväiden perustuksia ja asfaltointeja, asennetaan reunakiviä sekä poistetaan kalliota vesijohtokaivannosta poraamalla ja kiilaamalla.
• Ilmalantorilla tehdään kallioankkureiden ja -tartuntojen poraus- ja asennustöitä, kallioseinämän lujitustöitä, tukimuurien teline-, raudoitus-, muotti-, betonointi- ja vesieristystöitä, rakennetaan sadevesilinjoja sekä asennetaan tukimuurin verhoilukiviä.

Radiokadulla raitiotiekiskoja asennetaan runkomelueristyslevyjen päälle.

Tiedote – Helen tekee yötöitä Radiokadulla to 13.5.– pe 14.5.2021
Helen tekee Radiokatu 19 kohdalla kaukojäähdytyksen muutostöihin liittyviä valmistelevia töitä torstain ja perjantain välisenä yönä klo 24–5 välisenä aikana. Työstä kantautuu pientä melua lähellä oleviin kiinteistöihin. Pahoittelemme häiriötä.

Tiedote – Kallion porausta ja kiilausta Radiokadun itäisellä osuudella
Radiokadun itäisellä osuudella on vesihuoltokaivannosta tullut esiin kalliota, jota poistetaan viikon 19 alussa poraamalla ja kiilaamalla. Pahoittelemme häiriötä.

Viikolla 10.–14.5.2021 tehtäviä töitä
• Pasilankadulla tehdään asfaltointeja ja ratapohjan rakennekerroksia, rakennetaan kaapelisuojaputkituksia ja sadevesilinjoja sekä asennetaan reunakiviä.
• Radiokadun itäisellä osuudella rakennetaan vesihuoltolinjoja, tehdään ratapohjan rakennekerroksia ja aloitetaan raitiotiekiskojen asentaminen.
• Radiokadun läntisellä osuudella rakennetaan vesihuoltolinjoja, tehdään kaukojäähdytyksen maarakennustöitä, kaapelisuojaputkituksia ja yhteiskäyttöpylväiden perustuksia sekä poistetaan kalliota vesijohtokaivannosta kiilaamalla.
• Ilmalantorilla tehdään kallioankkureiden ja -tartuntojen poraus- ja asennustöitä, kallioseinämän lujitustöitä, tukimuurien teline-, raudoitus-, muotti-, betonointi- ja vesieristystöitä, rakennetaan sadevesilinjoja sekä aloitetaan tukimuurin verhoilukivien asentaminen.

Helatorstaina Radiokadun itäisellä osuudella tehdään kiskojen asentamiseen liittyviä muottitöitä, Pasilankadulla asfaltointeja ja Ilmalantorilla tukimuurien rakentamiseen liittyviä muotti- ja raudoitustöitä sekä kallioankkureiden asennuksia. Häiritsevää melua aiheuttavia töitä ei kuitenkaan tehdä ja Radiokadulla työt aloitetaan aikaisintaan klo 8.

Pasilankadulla aloitettiin viikolla 18 reunakivien asentaminen.

Ilmalan raitiotieyhteyden rakentamisen valmiusaste 4/2021

Kuvassa näkyvät hankkeen valmiusasteprosentit huhtikuun lopun tilanteessa.
Huhtikuun aikana kalliota on poistettu vesihuoltokaivannoista Radiokadulla ja Pasilankadulla. Louhinnat ovat loppusuoralla ja niistä valmiina on jo noin 97 %. Viimeiset louhinnat tullaan tekemään toukokuun aikana. * Louhinnan määrä on lisääntynyt urakan edetessä, sillä kaivannoissa on tullut esiin poistettavaa kalliota huomattavasti suunniteltua enemmän.
Uusien ja siirrettävien vesijohtolinjojen töistä valmiina on 89 % ja kaukolämpö- ja kaukojäähdytyslinjojen töistä 88 %.
Raitiotiekiskoista on asennettu 7 %.

Viikolla 3.–7.5.2021 tehtäviä töitä
• Pasilankadulla puretaan vanhaa kaukojäähdytyslinjaa, tehdään ratapohjan maankaivuutöitä ja rakennekerroksia, rakennetaan kaapelisuojaputkituksia ja sadevesilinjoja sekä asennetaan raitiotiekiskoja ja reunakiviä.
• Radiokadun itäisellä osuudella rakennetaan vesihuoltolinjoja sekä tehdään ratapohjan maankaivuutöitä, asfaltointeja ja kaukolämpökaivannon täyttötöitä.
• Radiokadun läntisellä osuudella rakennetaan vesihuoltolinjoja, tehdään kaukojäähdytyksen maarakennustöitä, kaapelisuojaputkituksia ja yhteiskäyttöpylväiden perustuksia sekä poistetaan kalliota vesijohtokaivannosta poraamalla ja kiilaamalla.
• Ilmalantorilla tehdään kallioankkureiden ja -tartuntojen poraus- ja asennustöitä, porapaalujen raudoitus- ja betonointitöitä, kallioseinämän lujitustöitä sekä tukimuurien teline-, raudoitus-, muotti-, betonointi- ja vesieristystöitä.

Aurinkoista vappuviikonloppua!

Pasilankadulla tehtiin viikolla 17 asfaltointeja kiskojen väleihin.

Liikennejärjestelytiedote – Muutoksia Radiokatu 9 ja 11 kohdalla ti 4.5.2021 alkaen
Radiokatu 9 ja 11 kohdalla aloitetaan kaapeliputkituksien ja yhteiskäyttöpylväiden perustuksien tekeminen, minkä johdosta talon seinusta otetaan tilapäisesti työmaan käyttöön ja jalankulku ja pyöräily siirretään kulkemaan ajokaistojen viereen. Kulku talon ulko-oville järjestetään myös työvaiheiden ajan. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

Tiedote – Räjäytystöitä Pasilankadulla 29.4.2021
Pasilankadulla on kaivannosta tullut esiin kalliota, jota louhitaan päivän aikana poraamalla ja räjäyttämällä. Pahoittelemme häiriötä.

Viikolla 26.–30.4.2021 tehtäviä töitä
• Pasilankadulla puretaan vanhaa kaukojäähdytyslinjaa, tehdään asfaltointeja, maankaivuutöitä, kaukolämpökaivannon täyttötöitä ja kaapelisuojaputkituksia, rakennetaan sadevesilinjoja sekä asennetaan raitiotiekiskoja.
• Radiokadun itäisellä osuudella rakennetaan vesihuoltolinjoja sekä tehdään asfaltointeja, kaukolämpökaivannon täyttötöitä ja kaapelisuojaputkituksia.
• Radiokadun läntisellä osuudella rakennetaan vesihuoltolinjoja, tehdään kaukolämmön ja -jäähdytyksen maarakennustöitä, kaapelisuojaputkituksia ja yhteiskäyttöpylväiden perustuksia sekä poistetaan kalliota vesijohtokaivannosta poraamalla ja kiilaamalla.
• Ilmalantorilla tehdään kallioankkureiden ja -tartuntojen poraus- ja asennustöitä, porapaalujen raudoitus- ja betonointitöitä, kallioseinämän lujitustöitä sekä tukimuurien teline-, raudoitus-, muotti-, betonointi- ja vesieristystöitä.
• Radiokadun ja Uutiskadun risteysalueella tehdään kallion poraus- ja kiilaustöitä viikon aikana myös ilta-aikaan. Työt lopetetaan meluluvan mukaisesti viimeistään klo 22. Pahoittelemme meluavasta työvaiheesta aiheutuvaa haittaa.

Pasilankadulla kiskojen päät odottavat asennuksen jatkumista kohti etelää.

Liikennejärjestelytiedote – Muutoksia Radiokadun läntisellä osuudella
Kuuluttajankadun ja Ilmalankadun välillä Radiokadun länsipuolella suljettuna ollut jalankulku- ja pyöräilyreitti otetaan käyttöön ma 26.4.2021. Samalla Radiokatu–Ilmalankatu-kaarteessa liikennevalojen vaikutusalueelle jäävät Radiokadun ja Ilmalankadun ylittävät suojatiet suljetaan. Korvaava suojatie on noin 90 metriä risteyksestä länteen päin.

Radiokadun ja Uutiskadun risteyksessä kaivantoa on saatu täytettyä ja kääntyminen Radiokadulta Uutiskadulle pohjoisesta tultaessa ja Uutiskadulta Radiokadulle etelään päin on jälleen mahdollista.

Tiedote – Iltatöitä Radiokadun ja Uutiskadun risteyksessä 21.–23.4.2021
Radiokadun ja Uutiskadun risteyksessä tehdään kallion kiilaustöitä loppuviikon ajan myös ilta-aikaan. Työt lopetetaan meluluvan mukaisesti viimeistään klo 22. Pahoittelemme meluavasta työvaiheesta aiheutuvaa haittaa.

Tiedote – Kaukolämmön jakelukeskeytys ke 21.4.2021
Helen tekee kaukolämmön liitostöitä, mistä johtuen Länsi-Pasilan alueella on kaukolämmön jakelukeskeytys ke 21.4.2021 klo 8–17.
Keskeytys koskee seuraavia kiinteistöjä:
• Leankatu 5
• Hertanmäenkatu 4
• Leankatu 3, 4, 6, 7f
• Leanportti 2
• Pasilanraitio 13
• Radiokatu 6, 7, 9, 10
• Radiokuja 2, 4, 6
• Rahakamarinportti 1
Helen vastaa jakelukeskeytykseen liittyvästä tiedottamisesta: https://www.helen.fi/suunnitellut-kayttokatkot/kaukol%C3%A4mm%C3%B6n-jakelukeskeytys-288761

Viikolla 19.–23.4.2021 tehtäviä töitä
• Pasilankadulla tehdään maankaivuutöitä, kaukolämpökaivannon täyttötöitä, kaapelisuojaputkituksia ja yhteiskäyttöpylväiden perustuksia, rakennetaan sadevesilinjoja sekä asennetaan raitiotiekiskoja.
• Radiokadun itäisellä osuudella rakennetaan vesihuoltolinjoja sekä tehdään kaukolämmön maarakennus- ja hitsaustöitä, vesihuoltokaivantojen täyttötöitä ja kaapelisuojaputkituksia.
• Radiokadun läntisellä osuudella rakennetaan vesihuoltolinjoja, tehdään vesihuoltokaivantojen kaivuutöitä, kaukolämmön ja -jäähdytyksen maarakennustöitä, kaapelisuojaputkituksia, yhteiskäyttöpylväiden perustuksia ja liikennejärjestelyihin liittyviä asfaltointeja sekä poistetaan kalliota vesijohtokaivannosta poraamalla ja kiilaamalla.
• Ilmalantorilla tehdään kallioankkureiden ja -tartuntojen poraus- ja asennustöitä, porapaalujen raudoitus- ja betonointitöitä, kallioseinämän lujitustöitä sekä tukimuurien teline-, raudoitus-, muotti-, betonointi- ja vesieristystöitä.

Pasilankadulla tehdään viikonloppuna 17.–18.4.2021 raitiotiekiskojen hitsaustöitä. Pahoittelemme mahdollista häiriöitä.

Tiedote – Vesikatko to 15.4.2021 osoitteessa Rahakamarinportti ja Radiokatu
HSY tekee to 15.4.2021 vesijohdon tonttihaaran liitostöitä, joiden aikana kiinteistöissä on vesikatko. Katkon arvioitu kesto on klo 8.00–14.00. HSY vastaa vesikatkoon liittyvästä tiedottamisesta: https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/vesikatkot-ja-hairiot/.

Viikolla 12.–16.4.2021 tehtäviä töitä
• Pasilankadulla tehdään maankaivuutöitä, kaukolämpökaivannon täyttötöitä, kaapelisuojaputkituksia ja yhteiskäyttöpylväiden perustuksia, rakennetaan sadevesilinjoja sekä asennetaan raitiotiekiskoja.
• Radiokadun itäisellä osuudella rakennetaan vesihuoltolinjoja sekä tehdään kaukolämmön maarakennustöitä, vesihuoltokaivantojen täyttötöitä ja kaapelisuojaputkituksia.
• Radiokadun läntisellä osuudella rakennetaan vesihuoltolinjoja, tehdään vesihuoltokaivantojen kaivuutöitä, kaukolämpökaivannon täyttötöitä, kaapelisuojaputkituksia ja yhteiskäyttöpylväiden perustuksia sekä poistetaan kalliota vesijohtokaivannosta poraamalla ja kiilaamalla.
• Ilmalantorilla tehdään kallioankkureiden ja -tartuntojen poraus- ja asennustöitä, porapaalujen raudoitus- ja betonointitöitä, kallioseinämän lujitustöitä sekä tukimuurien teline-, raudoitus-, muotti- ja betonointitöitä.

Ilmalantorilla ei betonitukimuuria ole maalattu muuten vain mustaksi. Tukimuurien maata vasten tuleviin pintoihin levitetään kosteutta eristävää kumibitumia.

Ilmalan raitiotieyhteyden rakentamisen valmiusaste 3/2021

Kuvassa näkyvät hankkeen valmiusasteprosentit maaliskuun lopun tilanteessa.
Louhintoja on maaliskuun aikana jatkettu Radiokadulla ja Ilmalantorilla. Lisäksi Pasilankadulta poistettiin kaivannoista löytynyttä kalliota. Louhinnoista valmiina on noin 94 %. *Louhinnan määrä on lisääntynyt urakan edetessä, sillä kaivannoissa on tullut esiin poistettavaa kalliota huomattavasti suunniteltua enemmän.
Uusien ja siirrettävien vesijohtolinjojen töistä valmiina on 87 % ja kaukolämpö- ja kaukojäähdytyslinjojen töistä 75 %.
Raitiotien asennus aloitettiin Pasilankadulla maaliskuun viimeisellä viikolla. Kiskoja on asennettu 2 %.

Tiedote – Kaukolämmön jakelukeskeytykset ke 7.4.2021 ja to 8.4.2021
Helen tekee kaukolämmön liitostöitä, mistä johtuen Länsi-Pasilan alueella on kaksi kaukolämmön jakelukeskeytystä.

Keskeytys ke 7.4.2021 klo 8–22 koskee seuraavia kiinteistöjä:
Radiokatu 17; Ilmala 2; Ilmalankatu 1, 2; Ilmalantori 1, 1a, 2; Kuuluttajankatu 2, 4, 6; Radiokatu 17, 19; Televisiokatu 11

Keskeytys to 8.4.2021 klo 8–22 koskee seuraavia kiinteistöjä:
Radiokatu 1; Hertanmäenkatu 4; Leankatu 3, 4, 6, 7f; Leanportti 2; Pasilanraitio 13; Radiokatu 6, 7, 9, 10, 11, 13, 20, 22; Radiokuja 2, 4, 6; Rahakamarinkatu 1, 2, 4, 6; Rahakamarinportti 1, 2, 3; Uutiskatu 2, 3

Helen vastaa jakelukeskeytyksiin liittyvästä tiedottamisesta:
7.4.2021: https://www.helen.fi/suunnitellut-kayttokatkot/kaukol%C3%A4mm%C3%B6n-jakelukeskeytys-288586
8.4.2021: https://www.helen.fi/suunnitellut-kayttokatkot/kaukol%C3%A4mm%C3%B6n-jakelukeskeytys-288587

Liikennejärjestelytiedote – Muutoksia Radiokadun ja Uutiskadun risteyksessä ti 6.4.2021
Radiokadun ja Uutiskadun risteyksessä aloitetaan ti 6.4.2021 vesijohdon rakentamiseen liittyvät maankaivuutyöt, mistä johtuen ajokaistoja siirretään Radiokadun reunoille. Töiden ajan Radiokadulta Uutiskadulle kääntyminen pohjoisesta tultaessa on kielletty. Myös Uutiskadulta Radiokadulle etelään päin kääntyminen on kielletty. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

Viikolla 6.4.–9.4.2021 tehtäviä töitä
• Pasilankadulla tehdään maankaivuutöitä, kaukolämmön maarakennustöitä, kaapelisuojaputkituksia ja yhteiskäyttöpylväiden perustuksia sekä asennetaan raitiotiekiskoja.
• Radiokadun itäisellä osuudella rakennetaan vesihuoltolinjoja, tehdään vesihuoltokaivantojen täyttötöitä ja kaapelisuojaputkituksia sekä poistetaan kalliota kaivannoista poraamalla ja kiilaamalla.
• Radiokadun läntisellä osuudella rakennetaan vesihuoltolinjoja, tehdään vesihuoltokaivantojen kaivuutöitä, kaukolämmön maarakennus- ja hitsaustöitä, kaapelisuojaputkituksia ja yhteiskäyttöpylväiden perustuksia sekä poistetaan kalliota kaivannoista poraamalla ja kiilaamalla.
• Ilmalantorilla tehdään kallioankkureiden ja -tartuntojen poraus- ja asennustöitä, kallioseinämän lujitustöitä sekä tukimuurien teline-, raudoitus-, muotti- ja betonointitöitä.

Ilmalantorilla tehdään pääsiäisen aikana marras–joulukuussa paikalleen porattujen porapaalujen pesu- ja huuhtelutöitä.

Liikennejärjestelytiedote – Muutoksia Ilmalankadulla
Kaukolämpötyöt Ilmalankadulla on saatu valmiiksi ja molemmat ajokaistat on otettu takaisin käyttöön. Ilmalankadun pysäkki ”Ilmalantori” (H2088) palaa omalle paikalleen ti 6.4.2021.

Liikenne- ja työmaatiedotteet ajalta 07/2020–03/2021 löytyvät täältä.

Tietoa työmaasta ja alueellinen kartta

Ilmalan raitiotien rakentamisen alueet kartalla
Ilmalan raitiotien rakentamisen alueet kartalla

Ilmalan raitiotien rakentaminen aloitettiin heinäkuussa 2020. Rakentaminen vaikuttaa kaikkeen liikkumiseen työmaa-alueella. Kävelyn, pyöräilyn, bussien ja autojen reitteihin tulee muutoksia. Suurin osa Radiokadun varressa olevista pysäköintipaikoista poistuu käytöstä rakentamisen ajaksi. Katupuut jouduttiin kaatamaan työn edetessä Pasilankadulta väliltä Kyllikinportti–Radiokatu sekä Radiokadulta. Uudet katupuut ja istutukset istutetaan alueelle töiden loppuvaiheessa viimeistään keväällä 2022. Urakan arvioitu valmistumisajankohta on toukokuussa 2022.

Katso myös usein kysytyt kysymykset Ilmalan raitiotie Helsingin kaupungin katujen rakentaminen:

Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet HNRY -hanke on mukana kehittämässä Helsingin rakennustyömaita päästöttömiksi. Ilmalan raitiotien työmaalla kaupunki ja urakoitsija kehittävät yhdessä energiankulutuksen seurantaa ja päästöjen raportointia.

Työajat ja työmaan melua aiheuttavat työvaiheet
Urakassa tehtäviä häiritsevää melua aiheuttavia työvaiheita ovat kallion poraus, kallion louhinta, louheen kuormaus sekä kallion ja betonirakenteiden rikotus iskuvasaroimalla. Edellä mainittuja työvaiheita voimme tehdä urakka-alueella Helsingin ympäristöpalveluiden myöntämän luvan mukaisesti arkisin klo 7–22. Pasilankadun ja Ilmalantorin työkohteilla edellä mainittuja töitä saamme tehdä myös lauantaisin klo 9–16. Työt tehdään pääasiassa arkisin klo 7–18. Poikkeustilanteessa työskennellään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

Yhteystiedot

Parhaiten tavoitat meidät sähköpostitse osoitteesta ilmalanratikka@grk.fi tai Uusi Pasila -Facebook-ryhmän kautta.

Työmaapäällikkö
Mikko Parkkinen, GRK Infra Oy, puh. 050 462 5709, mikko.parkkinen@grk.fi

Helsingin kaupungin projektipäällikkö
Juuso Luoto, Helsingin kaupunkiympäristön toimiala, puh. 09 310 39954, juuso.luoto@hel.fi