Ilmalan ratikka

Tervetuloa seuraamaan Ilmalan ratikka -hankkeen viestintää!

Päivitämme säännöllisesti tälle sivulle sekä Uusi Pasila -Facebook -ryhmään työmaan tilanteen ja kuulumiset.

Helsingin kaupunki rakennuttaa Pasilan ja Ilmalan alueella Ilmalan raitiotie -rakennusurakan. Urakan päätoteuttajana toimii GRK Infra Oy. Rakennettava raitiotie on jatkoa nykyiselle 9-linjalle. Ratikoiden päätepysäkit tulevat olemaan uudella Ilmalantorilla, joka rakennetaan Ilmalan aseman viereen. Raitiotien rakentamisen yhteydessä uusitaan Pasilankadun ja Radiokadun kunnallistekniikkaa, kuten vesiputkia, viemäreitä ja kaapeleita. Ratikkalinjan jatkon myötä alueen liikenneyhteydet paranevat. Myös kävely ja pyöräily on entistä turvallisempaa ja viihtyisämpää, sillä Radiokadulle rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet.

Uutisia työmaalta

Radiokadun kuulumisia, 16.11.2020

Liikenne- ja työmaatiedotteet

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE – Muutoksia Ilmalanpolulla

Lisääntyneen työmaaliikenteen johdosta Ilmalanpolun jalankulku- ja pyöräilyreitti suljetaan toistaiseksi. Korvaava reitti Ilmalanrinteelle näkyy oheisessa kartassa.

TIEDOTE – Vesikatko to 3.12.2020 osoitteissa Rahakamarinkatu 6, Hannanrinne 1 ja Hannanpenger 3
HSY tekee to 3.12.2020 vesijohdon liitostöitä, joiden aikana kiinteistöissä on vesikatko. Katkon arvioitu kesto on klo 08.30–12.00. HSY vastaa vesikatkoon liittyvästä tiedottamisesta: https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/vesikatkot-ja-hairiot/. Pahoittelemme häiriötä.

TIEDOTE – Muutos Ilmalankadun pysäkin sijaintiin ti 1.12.2020

Ilmalankadun pysäkki ”Ilmalantori” (H2088) siirretään kaivuutyöstä johtuen tiistaina 1.12.2020 tilapäisesti noin 100 metriä länteen päin. Lisätietoja HSL:n tiedotteesta https://www.hsl.fi/hsl/uutiset/liikennetiedote/2020/11/pysakki-ilmalantori-ilmalankadulla-siirtyy-1.12.

VIIKOLLA 30.11.–4.12.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Pasilankadulla tehdään kaukolämmön ja -jäähdytyksen maarakennus- ja hitsaustöitä sekä kaapelisuojaputkituksia, rakennetaan sadevesilinjoja ja yhteiskäyttöpylvään perustuksia sekä puretaan vanhaa kaukolämpöputkea.
• Radiokadun itäisellä osuudella kaivetaan vesihuoltokaivantoa, rakennetaan vesihuolto- ja kaukolämpölinjoja sekä poistetaan kalliota kaivannoista poraamalla ja kiilaamalla.
• Radiokadun läntisellä osuudella kaivetaan kaukolämpökaivantoa, rakennetaan vesijohto-, sadevesi- ja jätevesilinjoja, huuhdellaan valmistunutta vesijohtolinjaa sekä tehdään kallion poraus- ja kiilaustöitä Ilmalankadun kohdalla.
• Ilmalantorilla tehdään porapaalutustöitä, kallion poraus-, kiilaus- ja vaijerisahaustöitä, tukimuurien rakentamiseen liittyviä kalliotartuntoja sekä betonirakenteiden teline-, raudoitus-, muotti- ja betonointitöitä.
• Radiokadun itäisellä osuudella ja Ilmalankadulla tehdään kallion poraus- ja kiilaustöitä viikon aikana myös ilta-aikaan. Työt lopetetaan meluluvan mukaisesti viimeistään klo 22. Pahoittelemme meluavasta työvaiheesta aiheutuvaa haittaa.

TIEDOTE – Länsi-Pasila–Pasilanraitio alueella on kaukolämmön jakelukeskeytys keskiviikkona 25.11.2020 klo 8–19. Pahoittelemme aiheutuvaa haittaa.
Keskeytys koskee seuraavia kiinteistöjä:
• Maistraatinkatu 3, 4, 5, 6, 7, 8
• Maistraatinportti 3
• Pasilan Puistotie 5, 8, 10
• Pasilanraitio 9, 10, 11, 12
• Ruutinkatu 3
Helen tiedottaa kiinteistöjä, joita keskeytykset koskevat. Lisätietoja myös Helenin sivuilla: https://www.helen.fi/suunnitellut-kayttokatkot/kaukol%C3%A4mm%C3%B6n-jakelukeskeytys-l%C3%A4nsi-pasila-pasilanraitio-287163.

VIIKOLLA 23.–27.11.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Pasilankadulla tehdään kaukolämmön ja -jäähdytyksen maarakennus- ja hitsaustöitä sekä kaapelisuojaputkituksia, rakennetaan sadevesilinjoja ja yhteiskäyttöpylvään perustuksia sekä puretaan vanhaa kaukolämpöputkea.
• Radiokadun itäisellä osuudella kaivetaan vesihuolto- ja kaukolämpökaivantoja sekä poistetaan kalliota poraamalla ja kiilaamalla.
• Radiokadun läntisellä osuudella tehdään kallion poraus- ja kiilaustöitä, kaivetaan kaukolämpökaivantoa sekä rakennetaan vesijohto-, sadevesi- ja jätevesilinjoja.
• Ilmalantorilla tehdään porapaalutustöitä, kallion poraus-, kiilaus- ja vaijerisahaustöitä sekä betonirakenteiden teline-, raudoitus-, muotti- ja betonointitöitä.

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE – Muutoksia Ilmalankadulla ke 18.11.2020 alkaen
Radiokadun, Ilmalankadun ja Ilmalankujan risteysalueella aloitetaan kaukolämpökaivannon kaivaminen, mistä johtuen ajoneuvoliikenne ohjataan ke 18.11.2020 alkaen tilapäisesti työkohteen ohi yhtä kaistaa pitkin. Samassa yhteydessä poistuu käytöstä kaksi risteysalueella olevaa suojatietä. Korvaava Ilmalankadun ylittävä suojatie rakennetaan Ilmalantori-pysäkin (H2087) läheisyyteen. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

VIIKOLLA 16.–20.11.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Pasilankadulla tehdään kaukolämmön maarakennus- ja hitsaustöitä ja kaapelisuojaputkituksia, rakennetaan sadevesilinjoja ja yhteiskäyttöpylvään perustuksia sekä puretaan vanhaa kaukolämpöputkea.
• Radiokadun itäisellä osuudella kaivetaan vesihuolto- ja kaukolämpökaivantoja sekä poistetaan kalliota poraamalla ja kiilaamalla.
• Radiokadun läntisellä osuudella tehdään kallion poraus- ja kiilaustöitä sekä rakennetaan kaukojäähdytys- ja vesihuoltolinjoja.
• Ilmalantorilla aloitetaan porapaalutustyöt sekä jatketaan kallion poraus-, kiilaus- ja vaijerisahaustöitä sekä tukimuurien teline-, raudoitus-, muotti- ja betonointitöitä.

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE – Muutoksia Radiokadun itäisellä osuudella
Radiokujan risteysalueella jatketaan vesihuoltokaivannon kaivamista itään päin, minkä johdosta Radiokujan risteys suljetaan tilapäisesti. Tilapäinen ajoreitti Radiokujalle tulee kulkemaan Ylen liittymän kautta. Samassa yhteydessä Rahakamarinportin kohdalla olevien liikennevalojen vaikutusalue pitenee Radiokujan kohdalle asti. Liikennejärjestelyiden muutokset toteutetaan vaiheittain pe 13. – ma 16.11.2020 aikana. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

Radiokadulla oleva pysäkki ”Iso Paja” (H2095) poistuu käytöstä maanantaina 16.11.2020. Lisätietoja HSL:n tiedotteessa:  https://www.hsl.fi/liikennetiedotteet/2020/pysakki-iso-paja-lansi-pasilassa-poistuu-kaytosta-1611-20867

VIIKOLLA 9.–13.11.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Pasilankadulla tehdään kaukolämmön maa- ja asennustöitä ja kaapelisuojaputkituksia, rakennetaan sadevesilinjoja ja yhteiskäyttöpylvään perustuksia sekä puretaan vanhaa kaukolämpöputkea.
• Radiokadun itäisellä osuudella rakennetaan vesijohto- ja sadevesilinjoja sekä tehdään kaapelisuojaputkituksia ja kaukolämpökaivannon täyttötöitä sekä työnaikaisia asfaltointeja ja liikennejärjestelyitä.
• Radiokadun läntisellä osuudella tehdään kallion poraus- ja kiilaustöitä sekä rakennetaan vesihuoltolinjoja, kaapelisuojaputkituksia, rakennekerroksia ja yhteiskäyttöpylväiden perustuksia.
• Ilmalantorilla tehdään kallion poraus-, kiilaus-, sahaus- ja räjäytystöitä sekä tukimuurien teline-, raudoitus-, muotti- ja betonointitöitä.

TIEDOTE – Vesikatko ma 9.11.2020 osoitteessa Radiokatu 7
HSY tekee ma 9.11.2020 tonttivesijohdon muutostöitä, joiden aikana kiinteistössä on vesikatko. Katkon arvioitu kesto on klo 08.30–13.00. HSY vastaa vesikatkoon liittyvästä tiedottamisesta: https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/vesikatkot-ja-hairiot/. Pahoittelemme häiriötä.

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE – Muutoksia Radiokatu 13 kohdalla ma 9.11.2020 alkaen

Radiokatu 13 kohdalla aloitetaan tekemään vesijohdon liitoskaivantoa, minkä johdosta ajoneuvoliikenne ohjataan ma 9.11.2020 alkaen tilapäisesti työkohteen ohi yhtä kaistaa pitkin. Liikennejärjestelyn valmistelevia töitä tehdään jo pe 6.11.2020 aikana. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

VIIKOLLA 2.–6.11.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Pasilankadulla rakennetaan sadevesilinjoja, tehdään kaukojäähdytyksen asennustöitä ja kaapelisuojaputkituksia, rakennetaan yhteiskäyttöpylvään perustuksia sekä puretaan vanhaa kaukolämpöputkea.
• Radiokadun itäisellä osuudella rakennetaan vesijohto- ja sadevesilinjoja sekä tehdään kaapelisuojaputkituksia ja kaukolämpökaivannon täyttötöitä.
• Radiokadun läntisellä osuudella tehdään kallion poraus- ja kiilaustöitä, kaivetaan vesihuoltokaivantoa sekä rakennetaan vesihuoltolinjoja, kaapelisuojaputkituksia, rakennekerroksia ja yhteiskäyttöpylväiden perustuksia.
• Ilmalantorilla valetaan tiistaina ensimmäinen tukimuuri. Lisäksi viikon aikana tehdään kallion poraus-, kiilaus-, sahaus- ja räjäytystöitä sekä tukimuurien rakentamiseen liittyviä kalliotartuntoja ja teline-, raudoitus- ja muottitöitä.

TIEDOTE – To 29.10.2020 on Pasilan alueella kaukolämmön jakelukeskeytyksiä kaukolämmön asennustöistä johtuen. Pahoittelemme aiheutuvaa haittaa.

Jakelukeskeytys klo 8.00–23.00 kiinteistöissä:
• Maistraatinkatu 3, 4, 5, 6, 7, 8
• Maistraatinportti 3
• Pasilan Puistotie 5, 8, 10
• Pasilanraitio 9, 10, 11, 12
• Ruutinkatu 3
• Tenderinlenkki 12
https://www.helen.fi/suunnitellut-kayttokatkot/kaukol%C3%A4mm%C3%B6n-jakelukeskeytys-keski-pasila-l%C3%A4nsi-pasila-vanha-ruskeasuo-286823

Jakelukeskeytys klo 8.00–17.00 kiinteistöissä:
• Hertanmäenkatu 4
• Leankatu 3, 4, 6, 7f
• Leanportti 2
• Pasilanraitio 13
• Radiokatu 6, 7, 9, 10, 11, 13, 20, 22
• Radiokuja 2, 4, 6
• Rahakamarinkatu 1, 2, 4, 6
• Rahakamarinportti 1, 2, 3
• Uutiskatu 2, 3
https://www.helen.fi/suunnitellut-kayttokatkot/kaukol%C3%A4mm%C3%B6n-jakelukeskeytys-keski-pasila-l%C3%A4nsi-pasila-vanha-ruskeasuo-286822

VIIKOLLA 26.–30.10.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Pasilankadulla jatketaan sadevesilinjojen rakentamista, kaukolämmön ja -jäähdytyksen asennustöitä ja kaapelisuojaputkituksien tekemistä sekä aloitetaan vanhan kaukolämmön purkutyöt ja yhteiskäyttöpylvään perustuksien rakentaminen. Kaukojäähdytyksen jakelussa on keskeytys ma 26.10.2020 ja kaukolämmön jakelussa to 29.10.2020. Helen tiedottaa katkoksista kiinteistöjä, joita keskeytykset koskevat. Lisätietoja myös Helenin sivuilla: https://www.helen.fi/asiakaspalvelu/ajankohtaista/jakelukeskeytykset.
• Radiokadun itäisellä osuudella rakennetaan vesijohto- ja sadevesilinjoja sekä tehdään kaapelisuojaputkituksia, kaukolämpökaivannon täyttötöitä ja kallion poraus- ja kiilaustöitä.
• Radiokadun läntisellä osuudella tehdään kallion poraus- ja kiilaustöitä ja kaapelisuojaputkituksia, kaivetaan vesihuoltokaivantoa sekä rakennetaan vesihuoltolinjoja, rakennekerroksia ja yhteiskäyttöpylväiden perustuksia.
• Ilmalantorilla tehdään kallion poraus-, kiilaus- ja sahaustöitä sekä tukimuurien rakentamiseen liittyviä kalliotartuntoja ja teline-, raudoitus- ja muottitöitä.

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE – Muutoksia Radiokatu 13 kohdalla ma 26.10.2020

Radiokatu 13 kohdalla aloitetaan kaapeliputkituksien ja yhteiskäyttöpylväiden perustuksien tekeminen, minkä takia jalankulkuväylä otetaan ma 26.10.2020 tilapäisesti työmaan käyttöön, ja jalankulku siirretään kulkemaan ajokaistojen viereen. Kulku talon ulko-oville järjestetään myös työvaiheiden ajan. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE – Muutoksia Kuuluttajankadun kohdalla to 22.10.2020

Vesihuoltokaivantoa jatketaan Radiokadulla Pasilan Urheiluhallilta kohti Kuuluttajankatua. Kohdassa olevat liikennevalot siirretään Kuuluttajankadun pohjoispuolelle ja ajoneuvoliikenne ohjataan työkohteen ohi yhtä kaistaa pitkin.
Muutos vaikuttaa myös jalankulkuun ja pyöräilyyn risteysalueella. Radiokatu 17 eteläpuolella oleva jalankulku- ja pyöräilyreitti sekä Kuuluttajankadun eteläpuolella oleva Radiokadun ylittävä suojatie suljetaan tilapäisesti.

Uudet liikennejärjestelyt otetaan käyttöön to 22.10.2020 aikana. Pahoittelemme työvaiheesta aiheutuvaa haittaa.

TIEDOTE – Vesikatko to 22.10.2020 osoitteessa Radiokatu 9
HSY tekee to 22.10. tonttivesijohdon muutostöitä, joiden aikana kiinteistössä on vesikatko. Katkon arvioitu kesto on klo 08.00–13.00. HSY vastaa vesikatkoon liittyvästä tiedottamisesta: https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/vesikatkot-ja-hairiot/. Pahoittelemme häiriötä.

VIIKOLLA 19.–23.10.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Pasilankadulla jatketaan sadevesilinjojen rakentamista, kaukojäähdytyksen asennustöitä sekä kaapelisuojaputkituksien tekemistä.
• Radiokadun itäisellä osuudella jatketaan vesijohto- ja sadevesilinjojen rakentamista ja kaukolämmön hitsaustöitä sekä tehdään kaapeliputkituksia.
• Radiokadun läntisellä osuudella jatketaan kallion poraus- ja kiilaustöitä, vesihuoltolinjojen rakentamista sekä kaapelisuojaputkituksien ja rakennekerrosten tekemistä. Viikon aikana tehdään myös ensimmäisiä yhteiskäyttöpylvään perustuksia.
• Ilmalantorilla tehdään kallion poraus-, kiilaus- ja sahaustöitä sekä tukimuurien rakentamiseen liittyviä kalliotartuntoja ja teline-, raudoitus- ja muottitöitä.

VIIKOLLA 12.–16.10.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Pasilankadulla jatketaan sadevesilinjojen rakentamista, tehdään kaukojäähdytyksen asennustöitä sekä aloitetaan kaapelisuojaputkituksien tekeminen. Viikon aikana jatketaan myös valmistuneen vesijohtolinjan huuhtelutöitä.
• Radiokadun itäisellä osuudella jatketaan kallion kiilaustöitä, vesijohtolinjan rakentamista ja kaukolämmön hitsaustöitä sekä aloitetaan sadevesilinjan rakentaminen.
• Radiokadun läntisellä osuudella jatketaan kallion poraus- ja kiilaustöitä, vesihuoltolinjojen rakentamista sekä kaapelisuojaputkituksien ja rakennekerrosten tekemistä.
• Ilmalantorilla valetaan maanantaina ensimmäiset tukimuurien perustukset. Lisäksi viikon aikana jatketaan louhintatöitä sekä tehdään tukimuurien rakentamiseen liittyviä kalliotartuntoja ja teline-, raudoitus- ja muottitöitä.

VIIKONLOPPUTÖITÄ PASILANKADULLA
Pasilankadulla tehdään poikkeuksellisesti kaukokylmäjohdon hitsaustöitä lauantaina 10.10.2020. Töistä ei pitäisi aiheutua häiritsevää melua lähikiinteistöihin.

VIIKOLLA 5.–9.10.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Pasilankadulla jatketaan vesijohto- ja sadevesilinjojen rakentamista sekä tehdään kaukojäähdytyksen asennustöitä. Viikon aikana tehdään myös valmistuvan vesijohtolinjan huuhtelutöitä.
• Radiokadun itäisellä osuudella jatketaan maankaivuutöitä, kallion poraus- ja kiilaustöitä ja vesihuoltolinjojen rakentamista sekä aloitetaan kaukolämmön asennustyöt.
• Radiokadun läntisellä osuudella jatketaan kaukolämpö- ja vesijohtolinjojen rakentamista sekä kaapelisuojaputkituksien tekemistä. Kaukolämmön jakelussa on keskeytys ma 5.10.2020. Helen tiedottaa katkoksesta kiinteistöjä, joita keskeytys koskee.
• Ilmalantorilla jatketaan louhintatöitä ja tukimuurin rakentamiseen liittyviä raudoitus- ja muottitöitä.

VIIKOLLA 28.9.–2.10.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Pasilankadulla jatketaan vesijohto- ja sadevesilinjojen rakentamista sekä tehdään kaukojäähdytyksen valmistelevia töitä. Viikon aikana tehdään myös rakennetun vesijohtolinjan huuhtelutöitä.
• Radiokadun itäisellä osuudella jatketaan maankaivuutöitä, kallion poraus- ja kiilaustöitä, kaukolämmön rakentamisen valmistelevia töitä sekä vesihuoltolinjojen rakentamista.
• Radiokadun läntisellä osuudella jatketaan kallion poraus- ja kiilaustöitä, kaukolämpö- ja vesijohtolinjan rakentamista sekä kaapelisuojaputkituksien tekemistä.
• Ilmalantorilla jatketaan louhintatöitä ja tukimuurin rakentamiseen liittyviä raudoitus- ja muottitöitä.

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE – Liikennevalot Rahakamarinportin kohdalle ma 28.9.2020

Vesihuoltokaivannon takia liikenteen käytössä oleva katuosuus kapenee Rahakamarinportin kohdalla. Ajoneuvoliikenne tullaan ohjaamaan liikennevaloilla työkohteen ohi yhtä kaistaa pitkin. Liikennevalot asennetaan ja otetaan käyttöön ma 28.9.2020 aikana. Pahoittelemme työvaiheesta aiheutuvaa haittaa.

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE – Muutoksia Pasilankadulla ma 28.9.2020

Maanantaista 28.9. alkaen Pasilankadulla sijaitseva pysäkki ”Eevanmäki” siirtyy noin 100 metriä etelään päin. Katso myös HSL:n tiedote.

Samassa yhteydessä Pasilan poliisitalojen välissä oleva kulkuväylä Pasilankadulta Pasilanraitiolle suljetaan liikenteeltä ja alue otetaan työmaa-alueeksi.

VIIKOLLA 21.–25.9.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Pasilankadulla jatketaan kallion louhintatöitä, vesijohto- ja sadevesilinjojen rakentamista sekä aloitetaan tilapäisen bussipysäkin rakentaminen.
• Radiokadun itäisellä osuudella jatketaan maankaivuutöitä, kallion poraus- ja kiilaustöitä ja kaukolämmön valmistelevia töitä sekä aloitetaan vesihuoltolinjojen rakentaminen.
• Radiokadun läntisellä osuudella jatketaan kallion poraus- ja kiilaustöitä, kaukolämpö- ja vesijohtolinjan rakentamista sekä aloitetaan kaapelisuojaputkituksien tekeminen.
• Ilmalantorilla jatketaan louhintatöitä ja aloitetaan tukimuurin rakentamiseen liittyvät teline- ja muottityöt.

Radiokadun molemmilla osuuksilla tehdään kallion poraus- ja kiilaustöitä myös ilta-aikaan. Työnteko lopetetaan viimeistään klo 22. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE – Radiokadun ja Leanportin risteys

Radiokadun ja Leanportin risteysalueella aloitetaan maanantaina 21.9.2020 kaivuutöitä, jotka vaikuttavat liikenteeseen väliaikaisesti. Paikalla on töiden ajan liikenteenohjaajia ohjaamassa. Työvaiheen ajaksi Leanportin länsipuolella oleva Radiokadun ylittävä suojatie siirretään väliaikaisesti Leanportin itäpuolelle. Liikennejärjestelyt palautetaan ennalleen kaivuutöiden valmistuttua.

VIIKOLLA 14.–18.9.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Ilmalantorilla jatketaan louhintatöitä.
• Radiokadun läntisellä osuudella jatketaan maankaivuutöitä sekä aloitetaan kaukolämmön ja -jäähdytyksen rakentaminen. Pasilan Urheiluhallin kohdalla jatketaan kallion poraus- ja kiilaustöiden tekemistä myös ilta-aikaan. Työnteko lopetetaan viimeistään klo 22. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.
• Radiokadun itäisellä osuudella jatketaan maankaivuutöitä sekä aloitetaan kallion poraus- ja kiilaustöitä ja kaukolämmön valmistelevia töitä.
• Pasilankadulla jatketaan louhintatöitä, vesihuoltolinjojen rakentamista sekä maankaivuutöitä.

ILTATYÖTÄ RADIOKADUN LÄNTISELLÄ OSUUDELLA 8.–11.9.2020
Radiokadun läntisellä osuudella Pasilan Urheiluhallin kohdalla tehdään kallion iskuvasarointi- ja kiilaustöitä tämän viikon ajan myös ilta-aikaan. Työt ovat meluavia ja ne lopetetaan meluluvan mukaisesti klo 22 mennessä. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

VIIKOLLA 7.–11.9.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Ilmalantorilla jatketaan louhintatöitä ja betonirakenteiden purkamista.
• Radiokadun läntisellä osuudella jatketaan maankaivuutöitä, kaukolämmön ja -jäähdytyksen rakentamisen valmistelevia töitä sekä kallion poraus- ja kiilaustöitä. Kaukojäähdytyksen jakeluun tulee keskeytys ke 9.9.2020. Helen tiedottaa katkoksesta kiinteistöjä, joita keskeytys koskee.
• Radiokadun itäisellä osuudella aloitetaan maankaivuutyöt työmaa-alueeksi otetuilla alueilla.
• Pasilankadulla jatketaan louhintatöitä, vesihuoltolinjojen rakentamista sekä maankaivuutöitä.

SÄHKÖKATKO 3.9.2020 – Radiokatu 11
Työmaalla on havaittu sähkökaapelin katkenneen Radiokatu 11 kohdalla. Korjaus on tilattu ja tilanne toivottavasti saadaan ennalleen pikaisesti.
Pahoittelemme asukkaille aiheutuvaa haittaa.
Päivitys klo 17.30: Sähköt palautuneet käyttöön.

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE – Muutoksia Radiokadun itäisellä osuudella pe 4.9.2020

Liikennejärjestelyt Radiokadun itäisellä osuudella muuttuvat tulevien työvaiheitten takia pe 4.9.2020 aikana seuraavasti:
• Ajokaistat tullaan päivän aikana siirtämään kadun keskialueelle ja nykyiset ajokaistat ottamaan työmaa-alueeksi.
• Radiokadun itäisessä päädyssä välillä Leanportti–Pasilankatu ajokaistat siirtyvät kadun pohjoisreunaan. Työmaa-alueeksi otetaan keskialueen lisäksi eteläreuna, missä aloitetaan kaukolämpölinjan rakentaminen.
• Radiokadun pohjoispuolen jalankulku ja pyöräily aluetta kavennetaan välillä Rahakamarinportti–Radiokuja vesihuoltolinjojen rakentamisen takia. Jalankulku reitillä säilyy, mutta pyöräilijät ohjataan kulkemaan Radiokadun etelänpuoleista reittiä, joka pysyy ennallaan.
• Kaksi Radiokadun pysäkkiä (H2092 ja H2093, ”Radiokatu”) poistuvat käytöstä, lisätietoja HSL:n tiedotteessa.

Opaskartta muuttuvista liikennejärjestelyistä.

VIIKOLLA 31.8.–4.9.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Ilmalantorilla jatketaan louhintatöitä ja betonirakenteiden purkamista.
• Radiokadun läntisellä osuudella jatketaan maankaivuutöitä, kaukokylmän ja -lämmön rakentamisen valmistelevia töitä sekä kallion poraus- ja kiilaustöitä.
• Radiokadun itäisellä osuudella jatketaan kaapelisuojaputkituksia ja kadun keskialueen täyttötöitä, joiden valmistuttua aloitetaan keskialueen asfaltointi. Loppuviikolla ajokaistat tullaan siirtämään keskialueelle ja nykyiset ajokaistat ottamaan työmaa-alueeksi. Muuttuvista liikennejärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin viikon aikana.
• Pasilankadulla jatketaan louhintatöitä, vesihuoltolinjojen rakentamista sekä maankaivuutöitä.

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE – Liikennevalot Pasilan Urheiluhallin kohdalle

Vesihuoltokaivannosta johtuen liikenteen käytössä oleva katuosuus kapenee Pasilan Urheiluhallin ja Radiokatu 24 kohdalla. Ajoneuvoliikenne tullaan ohjaamaan liikennevaloilla työkohteen ohi yhtä kaistaa pitkin. Liikennevalot asennetaan ja otetaan käyttöön ke 26.8.2020 aikana. Pahoittelemme työvaiheesta aiheutuvaa haittaa. Järjestely ei aiheuta muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reittiin.

VIIKOLLA 24.8.–28.8.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Ilmalantorilla jatketaan louhintatöitä ja betonirakenteiden purkamista.
• Radiokadun läntisellä osuudella jatketaan maankaivuutöitä sekä aloitetaan kaukokylmän ja -lämmön rakentamisen valmistelevat työt ja viime viikolle suunnitellut kallion poraus- ja kiilaustyöt.
• Radiokadun itäisellä osuudella jatketaan kadun keskialueen täyttötöitä ja kaapelisuojaputkituksia.
• Pasilankadulla jatketaan louhintatöitä, vesihuoltolinjojen rakentamista ja maankaivuutöitä sekä aloitetaan kaukolämmön rakentamisen valmistelevat työt.

VIIKOLLA 17.8.–21.8.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Ilmalantorilla jatketaan maankaivuutöitä, kalliopintojen esiin kaivamista, louhintatöitä ja betonirakenteiden purkamista.
• Radiokadun läntisellä osuudella jatketaan maankaivuutöitä ja poistetaan kiveyksiä sekä aloitetaan kallion poraus- ja kiilaustyöt.
• Radiokadun itäisellä osuudella jatketaan kadun keskialueen maankaivuutöitä ja kaapelisuojaputkituksia.
• Pasilankadulla jatketaan maankaivuutöitä ja vesihuoltolinjojen rakentamista sekä aloitetaan louhintatyöt.

VIIKOLLA 10.8.–14.8.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Ilmalantorilla jatketaan maankaivuutöitä ja kalliopintojen esiin kaivamista sekä aloitetaan louhintatyöt.
• Radiokadun läntisellä osuudella rakennetaan tilapäisiä liikennejärjestelyitä ja aloitetaan maankaivuutöitä sekä poistetaan kiveyksiä.
• Radiokadun itäisellä osuudella jatketaan kadun keskialueen maankaivuutöitä ja kaapelisuojaputkituksia.
• Pasilankadulla jatketaan maankaivuutöitä ja vesihuoltolinjojen rakentamista.

Opaskartta Ilmalantorin alueen ja Radiokadun läntisen osuuden muuttuvista liikennejärjestelyistä.

Maanantaista 10.8.2020 alkaen Radiokadulla sijaitsevat ”Tv-keskus”-pysäkit siirretään noin 100 metriä kohti Länsi-Pasilaa. Lisätietoja pysäkkien uusista sijainneista löytyy HSL:n tiedotteesta.

VIIKOLLA 3.8.–7.8.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Ilmalantorilla jatketaan maankaivuutöitä ja kalliopintojen esiin kaivamista sekä puretaan vanhoja betonirakenteita.
• Radiokadulla jatketaan kadun keskialueen maankaivuutöitä, aloitetaan kaapelisuojaputkitukset sekä valmistellaan pysäkkien siirtämistä.
• Pasilankadulla jatketaan maankaivuutöitä ja aloitetaan vesihuoltolinjojen rakentaminen.

VIIKOLLA 27.7.–31.7.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Ilmalantorilla tehdään maankaivuutöitä ja kaivetaan esiin kalliopintaa louhittavilla alueilla.
• Radiokadulla jatkuu liikennejärjestelyiden rakentaminen, kaadetaan katupuita, poistetaan istutuksia ja kiveyksiä sekä tehdään maankaivuutöitä.
• Pasilankadulla kaadetaan katupuita ja aloitetaan maankaivuutyöt louhittavilla alueilla.

VIIKOLLA 20.7.–24.7.2020 ALKAVAT TYÖT
• Työmaan infotaulujen ja työmaasta varoittavien liikennemerkkien asennus
• Ilmalantorin liikennejärjestelyiden rakentaminen, lisäksi Ilmalantorin alueella aloitetaan puiden kaataminen, pintamaan poisto sekä työmaateiden teko
• Pasilankadun liikennejärjestelyiden rakentaminen
• Radiokadun liikennejärjestelyiden rakentaminen

Opaskartta muuttuvista liikennejärjestelyistä töiden valmistuttua.

Tietoa työmaasta ja alueellinen kartta

Ilmalan raitiotien rakentamisen alueet kartalla
Ilmalan raitiotien rakentamisen alueet kartalla

Ilmalan raitiotien rakentaminen aloitettiin heinäkuussa 2020. Rakentaminen vaikuttaa kaikkeen liikkumiseen työmaa-alueella. Kävelyn, pyöräilyn, bussien ja autojen reitteihin tulee muutoksia. Suurin osa Radiokadun varressa olevista pysäköintipaikoista poistuu käytöstä rakentamisen ajaksi. Katupuut jouduttiin kaatamaan työn edetessä Pasilankadulta väliltä Kyllikinportti–Radiokatu sekä Radiokadulta. Uudet katupuut ja istutukset istutetaan alueelle töiden loppuvaiheessa viimeistään keväällä 2022. Urakan arvioitu valmistumisajankohta on kesäkuussa 2022.

Katso myös usein kysytyt kysymykset Ilmalan raitiotie Helsingin kaupungin katujen rakentaminen:

Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet HNRY -hanke on mukana kehittämässä Helsingin rakennustyömaita päästöttömiksi. Ilmalan raitiotien työmaalla kaupunki ja urakoitsija kehittävät yhdessä energiankulutuksen seurantaa ja päästöjen raportointia.

Työajat ja työmaan melua aiheuttavat työvaiheet
Urakassa tehtäviä häiritsevää melua aiheuttavia työvaiheita ovat kallion poraus, kallion louhinta, louheen kuormaus sekä kallion ja betonirakenteiden rikotus iskuvasaroimalla. Edellä mainittuja työvaiheita voimme tehdä urakka-alueella Helsingin ympäristöpalveluiden myöntämän luvan mukaisesti arkisin klo 7–22. Pasilankadun ja Ilmalantorin työkohteilla edellä mainittuja töitä saamme tehdä myös lauantaisin klo 9–16. Työt tehdään pääasiassa arkisin klo 7–18. Poikkeustilanteessa työskennellään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

Yhteystiedot

Parhaiten tavoitat meidät sähköpostitse osoitteesta ilmalanratikka@grk.fi tai Uusi Pasila -Facebook -ryhmän kautta.

Työmaapäällikkö
Mikko Parkkinen, GRK Infra Oy, puh. 050 462 5709, mikko.parkkinen@grk.fi

Helsingin kaupungin projektipäällikkö
Juuso Luoto, Helsingin kaupunkiympäristön toimiala, puh. 09 310 39954, juuso.luoto@hel.fi