Ilmalan ratikka

Tervetuloa seuraamaan Ilmalan ratikka -hankkeen viestintää!

Päivitämme säännöllisesti tälle sivulle sekä Uusi Pasila -Facebook -ryhmään työmaan tilanteen ja kuulumiset.

Helsingin kaupunki rakennuttaa Pasilan ja Ilmalan alueella Ilmalan raitiotie -rakennusurakan. Urakan päätoteuttajana toimii GRK Infra Oy. Rakennettava raitiotie on jatkoa nykyiselle 9-linjalle. Ratikoiden päätepysäkit tulevat olemaan uudella Ilmalantorilla, joka rakennetaan Ilmalan aseman viereen. Raitiotien rakentamisen yhteydessä uusitaan Pasilankadun ja Radiokadun kunnallistekniikkaa, kuten vesiputkia, viemäreitä ja kaapeleita. Ratikkalinjan jatkon myötä alueen liikenneyhteydet paranevat. Myös kävely ja pyöräily on entistä turvallisempaa ja viihtyisämpää, sillä Radiokadulle rakennetaan yksisuuntaiset pyörätiet.

Liikenne- ja työmaatiedotteet

VIIKOLLA 21.–25.9.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Pasilankadulla jatketaan kallion louhintatöitä, vesijohto- ja sadevesilinjojen rakentamista sekä aloitetaan tilapäisen bussipysäkin rakentaminen.
• Radiokadun itäisellä osuudella jatketaan maankaivuutöitä, kallion poraus- ja kiilaustöitä ja kaukolämmön valmistelevia töitä sekä aloitetaan vesihuoltolinjojen rakentaminen.
• Radiokadun läntisellä osuudella jatketaan kallion poraus- ja kiilaustöitä, kaukolämpö- ja vesijohtolinjan rakentamista sekä aloitetaan kaapelisuojaputkituksien tekeminen.
• Ilmalantorilla jatketaan louhintatöitä ja aloitetaan tukimuurin rakentamiseen liittyvät teline- ja muottityöt.

Radiokadun molemmilla osuuksilla tehdään kallion poraus- ja kiilaustöitä myös ilta-aikaan. Työnteko lopetetaan viimeistään klo 22. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE – Radiokadun ja Leanportin risteys

Radiokadun ja Leanportin risteysalueella aloitetaan maanantaina 21.9.2020 kaivuutöitä, jotka vaikuttavat liikenteeseen väliaikaisesti. Paikalla on töiden ajan liikenteenohjaajia ohjaamassa. Työvaiheen ajaksi Leanportin länsipuolella oleva Radiokadun ylittävä suojatie siirretään väliaikaisesti Leanportin itäpuolelle. Liikennejärjestelyt palautetaan ennalleen kaivuutöiden valmistuttua.

VIIKOLLA 14.–18.9.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Ilmalantorilla jatketaan louhintatöitä.
• Radiokadun läntisellä osuudella jatketaan maankaivuutöitä sekä aloitetaan kaukolämmön ja -jäähdytyksen rakentaminen. Pasilan Urheiluhallin kohdalla jatketaan kallion poraus- ja kiilaustöiden tekemistä myös ilta-aikaan. Työnteko lopetetaan viimeistään klo 22. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.
• Radiokadun itäisellä osuudella jatketaan maankaivuutöitä sekä aloitetaan kallion poraus- ja kiilaustöitä ja kaukolämmön valmistelevia töitä.
• Pasilankadulla jatketaan louhintatöitä, vesihuoltolinjojen rakentamista sekä maankaivuutöitä.

ILTATYÖTÄ RADIOKADUN LÄNTISELLÄ OSUUDELLA 8.–11.9.2020
Radiokadun läntisellä osuudella Pasilan Urheiluhallin kohdalla tehdään kallion iskuvasarointi- ja kiilaustöitä tämän viikon ajan myös ilta-aikaan. Työt ovat meluavia ja ne lopetetaan meluluvan mukaisesti klo 22 mennessä. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

VIIKOLLA 7.–11.9.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Ilmalantorilla jatketaan louhintatöitä ja betonirakenteiden purkamista.
• Radiokadun läntisellä osuudella jatketaan maankaivuutöitä, kaukolämmön ja -jäähdytyksen rakentamisen valmistelevia töitä sekä kallion poraus- ja kiilaustöitä. Kaukojäähdytyksen jakeluun tulee keskeytys ke 9.9.2020. Helen tiedottaa katkoksesta kiinteistöjä, joita keskeytys koskee.
• Radiokadun itäisellä osuudella aloitetaan maankaivuutyöt työmaa-alueeksi otetuilla alueilla.
• Pasilankadulla jatketaan louhintatöitä, vesihuoltolinjojen rakentamista sekä maankaivuutöitä.

SÄHKÖKATKO 3.9.2020 – Radiokatu 11
Työmaalla on havaittu sähkökaapelin katkenneen Radiokatu 11 kohdalla. Korjaus on tilattu ja tilanne toivottavasti saadaan ennalleen pikaisesti.
Pahoittelemme asukkaille aiheutuvaa haittaa.
Päivitys klo 17.30: Sähköt palautuneet käyttöön.

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE – Muutoksia Radiokadun itäisellä osuudella pe 4.9.2020

Liikennejärjestelyt Radiokadun itäisellä osuudella muuttuvat tulevien työvaiheitten takia pe 4.9.2020 aikana seuraavasti:
• Ajokaistat tullaan päivän aikana siirtämään kadun keskialueelle ja nykyiset ajokaistat ottamaan työmaa-alueeksi.
• Radiokadun itäisessä päädyssä välillä Leanportti–Pasilankatu ajokaistat siirtyvät kadun pohjoisreunaan. Työmaa-alueeksi otetaan keskialueen lisäksi eteläreuna, missä aloitetaan kaukolämpölinjan rakentaminen.
• Radiokadun pohjoispuolen jalankulku ja pyöräily aluetta kavennetaan välillä Rahakamarinportti–Radiokuja vesihuoltolinjojen rakentamisen takia. Jalankulku reitillä säilyy, mutta pyöräilijät ohjataan kulkemaan Radiokadun etelänpuoleista reittiä, joka pysyy ennallaan.
• Kaksi Radiokadun pysäkkiä (H2092 ja H2093, ”Radiokatu”) poistuvat käytöstä, lisätietoja HSL:n tiedotteessa.

Opaskartta muuttuvista liikennejärjestelyistä.

VIIKOLLA 31.8.–4.9.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Ilmalantorilla jatketaan louhintatöitä ja betonirakenteiden purkamista.
• Radiokadun läntisellä osuudella jatketaan maankaivuutöitä, kaukokylmän ja -lämmön rakentamisen valmistelevia töitä sekä kallion poraus- ja kiilaustöitä.
• Radiokadun itäisellä osuudella jatketaan kaapelisuojaputkituksia ja kadun keskialueen täyttötöitä, joiden valmistuttua aloitetaan keskialueen asfaltointi. Loppuviikolla ajokaistat tullaan siirtämään keskialueelle ja nykyiset ajokaistat ottamaan työmaa-alueeksi. Muuttuvista liikennejärjestelyistä tiedotetaan tarkemmin viikon aikana.
• Pasilankadulla jatketaan louhintatöitä, vesihuoltolinjojen rakentamista sekä maankaivuutöitä.

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE – Liikennevalot Pasilan Urheiluhallin kohdalle

Vesihuoltokaivannosta johtuen liikenteen käytössä oleva katuosuus kapenee Pasilan Urheiluhallin ja Radiokatu 24 kohdalla. Ajoneuvoliikenne tullaan ohjaamaan liikennevaloilla työkohteen ohi yhtä kaistaa pitkin. Liikennevalot asennetaan ja otetaan käyttöön ke 26.8.2020 aikana. Pahoittelemme työvaiheesta aiheutuvaa haittaa. Järjestely ei aiheuta muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reittiin.

VIIKOLLA 24.8.–28.8.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Ilmalantorilla jatketaan louhintatöitä ja betonirakenteiden purkamista.
• Radiokadun läntisellä osuudella jatketaan maankaivuutöitä sekä aloitetaan kaukokylmän ja -lämmön rakentamisen valmistelevat työt ja viime viikolle suunnitellut kallion poraus- ja kiilaustyöt.
• Radiokadun itäisellä osuudella jatketaan kadun keskialueen täyttötöitä ja kaapelisuojaputkituksia.
• Pasilankadulla jatketaan louhintatöitä, vesihuoltolinjojen rakentamista ja maankaivuutöitä sekä aloitetaan kaukolämmön rakentamisen valmistelevat työt.

VIIKOLLA 17.8.–21.8.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Ilmalantorilla jatketaan maankaivuutöitä, kalliopintojen esiin kaivamista, louhintatöitä ja betonirakenteiden purkamista.
• Radiokadun läntisellä osuudella jatketaan maankaivuutöitä ja poistetaan kiveyksiä sekä aloitetaan kallion poraus- ja kiilaustyöt.
• Radiokadun itäisellä osuudella jatketaan kadun keskialueen maankaivuutöitä ja kaapelisuojaputkituksia.
• Pasilankadulla jatketaan maankaivuutöitä ja vesihuoltolinjojen rakentamista sekä aloitetaan louhintatyöt.

VIIKOLLA 10.8.–14.8.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Ilmalantorilla jatketaan maankaivuutöitä ja kalliopintojen esiin kaivamista sekä aloitetaan louhintatyöt.
• Radiokadun läntisellä osuudella rakennetaan tilapäisiä liikennejärjestelyitä ja aloitetaan maankaivuutöitä sekä poistetaan kiveyksiä.
• Radiokadun itäisellä osuudella jatketaan kadun keskialueen maankaivuutöitä ja kaapelisuojaputkituksia.
• Pasilankadulla jatketaan maankaivuutöitä ja vesihuoltolinjojen rakentamista.

Opaskartta Ilmalantorin alueen ja Radiokadun läntisen osuuden muuttuvista liikennejärjestelyistä.

Maanantaista 10.8.2020 alkaen Radiokadulla sijaitsevat ”Tv-keskus”-pysäkit siirretään noin 100 metriä kohti Länsi-Pasilaa. Lisätietoja pysäkkien uusista sijainneista löytyy HSL:n tiedotteesta.

VIIKOLLA 3.8.–7.8.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Ilmalantorilla jatketaan maankaivuutöitä ja kalliopintojen esiin kaivamista sekä puretaan vanhoja betonirakenteita.
• Radiokadulla jatketaan kadun keskialueen maankaivuutöitä, aloitetaan kaapelisuojaputkitukset sekä valmistellaan pysäkkien siirtämistä.
• Pasilankadulla jatketaan maankaivuutöitä ja aloitetaan vesihuoltolinjojen rakentaminen.

VIIKOLLA 27.7.–31.7.2020 TEHTÄVIÄ TÖITÄ
• Ilmalantorilla tehdään maankaivuutöitä ja kaivetaan esiin kalliopintaa louhittavilla alueilla.
• Radiokadulla jatkuu liikennejärjestelyiden rakentaminen, kaadetaan katupuita, poistetaan istutuksia ja kiveyksiä sekä tehdään maankaivuutöitä.
• Pasilankadulla kaadetaan katupuita ja aloitetaan maankaivuutyöt louhittavilla alueilla.

VIIKOLLA 20.7.–24.7.2020 ALKAVAT TYÖT
• Työmaan infotaulujen ja työmaasta varoittavien liikennemerkkien asennus
• Ilmalantorin liikennejärjestelyiden rakentaminen, lisäksi Ilmalantorin alueella aloitetaan puiden kaataminen, pintamaan poisto sekä työmaateiden teko
• Pasilankadun liikennejärjestelyiden rakentaminen
• Radiokadun liikennejärjestelyiden rakentaminen

Opaskartta muuttuvista liikennejärjestelyistä töiden valmistuttua.

Tietoa työmaasta ja alueellinen kartta

Ilmalan raitiotien rakentamisen alueet kartalla
Ilmalan raitiotien rakentamisen alueet kartalla

Ilmalan raitiotien rakentaminen aloitettiin heinäkuussa 2020. Rakentaminen vaikuttaa kaikkeen liikkumiseen työmaa-alueella. Kävelyn, pyöräilyn, bussien ja autojen reitteihin tulee muutoksia. Suurin osa Radiokadun varressa olevista pysäköintipaikoista poistuu käytöstä rakentamisen ajaksi. Katupuut jouduttiin kaatamaan työn edetessä Pasilankadulta väliltä Kyllikinportti–Radiokatu sekä Radiokadulta. Uudet katupuut ja istutukset istutetaan alueelle töiden loppuvaiheessa viimeistään keväällä 2022. Urakan arvioitu valmistumisajankohta on kesäkuussa 2022.

Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet HNRY -hanke on mukana kehittämässä Helsingin rakennustyömaita päästöttömiksi. Ilmalan raitiotien työmaalla kaupunki ja urakoitsija kehittävät yhdessä energiankulutuksen seurantaa ja päästöjen raportointia.

Työajat ja työmaan melua aiheuttavat työvaiheet
Urakassa tehtäviä häiritsevää melua aiheuttavia työvaiheita ovat kallion poraus, kallion louhinta, louheen kuormaus sekä kallion ja betonirakenteiden rikotus iskuvasaroimalla. Edellä mainittuja työvaiheita voimme tehdä urakka-alueella Helsingin ympäristöpalveluiden myöntämän luvan mukaisesti arkisin klo 7–22. Pasilankadun ja Ilmalantorin työkohteilla edellä mainittuja töitä saamme tehdä myös lauantaisin klo 9–16. Työt tehdään pääasiassa arkisin klo 7–18. Poikkeustilanteessa työskennellään myös iltaisin ja viikonloppuisin. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa haittaa.

Yhteystiedot

Parhaiten tavoitat meidät sähköpostitse osoitteesta ilmalanratikka@grk.fi tai Uusi Pasila -Facebook -ryhmän kautta.

Työmaapäällikkö
Mikko Parkkinen, GRK Infra Oy, puh. 050 462 5709, mikko.parkkinen@grk.fi

Helsingin kaupungin projektipäällikkö
Juuso Luoto, Helsingin kaupunkiympäristön toimiala, puh. 09 310 39954, juuso.luoto@hel.fi