09.05.2023

GRK:n vuoden 2022 vuosi- ja vastuullisuuskertomus on julkaistu

Vuoden 2022 vuosi- ja vastuullisuuskertomus sisältää muun muassa tärkeimmät avainluvut, vuoden kohokohdat, toimitusjohtajan katsauksen, liiketoiminnan kuvauksen, arvonluontimallin sekä GRK:n strategian.

Kertomuksessa on tietoa konsernin vastuullisuudesta, ja sen tavoitteista ja tuloksista. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on, että oma toimintamme on hiilineutraalia 2030 mennessä. Kertomuksessa esitellään konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla tavoitetta kohti edetään.

Täältä löydät GRK:n vuosi- ja vastuullisuuskertomukset ja vuosiesitteet. Tervetuloa tutustumaan!

Ohessa nostoja kertomuksesta:

 • Vuoden 2022 tulos lyhyesti: Liikevaihto kasvoi, tilauskanta säilyi hyvällä tasolla ja tuloksessa saavutettiin torjuntavoitto.
 • Liikevaihtomme jatkoi kasvuaan vuonna 2022 nousten 4,6 prosenttia 450,5 (430,6) miljoonaan euroon.
 • Toimintaympäristön suurimmat haasteet tulivat voimakkaasta kustannusten noususta, jonka vuoksi kannattavuus heikkeni.
 • GRK jatkoi kasvuaan vuonna 2022. Se näkyi esimerkiksi ammattilaisten määrässä. Kesällä 2022 GRK:n henkilöstömäärä ylitti ensimmäisen kerran tuhannen henkilön rajan.
 • GRK oli muutosten vuosi, sillä uudistimme organisaatiotamme ja toimintamalliamme. Tavoitteena oli aiempaa selkeämpi rakenne, jossa GRK-konserni koostuu emoyhtiö GRK Infra Oyj:n lisäksi maayhtiöistä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.
 • Asiakastyytyväisyytemme säilyi hyvällä tasolla: GRK:n asiakaslupaus infran rakentamisesta laadukkaasti ja kerralla oikein toteutui erinomaisesti asiakastyytyväisyyden noustessa lukuun 4,45/5.
 • Arvioimme toimintamme vaikutuksia yhteiskuntaan Uprightin nettovaikutuksen arviointimallilla.
 • Käytännössä nettovaikutuksessa lasketaan yrityksen tuottamat hyödyt ja haitat, ja arvioidaan, tuottaako yritys enemmän arvoa kuin se käyttää resursseja. GRK on Uprightin analyysin perusteella nettopositiivinen yritys. Uprightin malli ei keskity tarkastelemaan vain rakennusvaihetta, vaan se ottaa huomioon GRK:n rakentaman ympäristön vaikutukset yhteiskuntaan laajemminkin.
 • GRK käytti Uprightin mallia myös arvioinnissa, jossa arvioitiin toimintamme vaikutuksia YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.
 • Infrarakentamisen hiilidioksidipäästöt johtuvat pääosin rakentamiseen käytetyistä materiaaleista ja polttoaineista. GRK on tehnyt käytännön tekoja omien Scope 1 ja 2 -hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. GRK:n hiilijalanjälkeä onnistuttiin vuonna 2022 pienentämään hieman toiminnan volyymin kasvusta huolimatta. CO2 -päästöt vähenivät vuoteen 2021 verrattuna ollen 14 367 t CO2 ekv*.
 • GRK pääsi kansainvälisen World Sustainability Awards 2022 -vastuullisuuskilpailun finalistien joukkoon. GRK oli arvostetussa kilpailussa mukana päästövähennystä koskevassa kilpailusarjassa.
 • GRK mittasi myös ensimmäisen kerran hiilikädenjälkensä. Uusiomateriaalin käyttöä kasvatettiin 20% vuodesta 2021. Hiilikädenjälki oli 10 800 CO2 -ekvivalenttitonnia.
  ​​​​​​​
 • Vuosikertomuksessa on myös tietoa GRK:n hallinnoinnista. Arvot ja Rehdin toiminnan periaatteet määrittävät tapamme toimia.

*Oman toiminnan hiilijalanjälki kattaa kasvihuonekaasu (GHG) protokollan mukaiset Scope 1 ja 2 -päästöt.