Trassiehitamine

Tõhus teostus

Teostame teede ja tänavate ehitamist ning praeguste trasside parandamist kinnistute siseteedest kuni maanteedeni. Meie teenused hõlmavad trassidega seotud alade.

Teede ja tänavate ehitamine
Teostame teede ja tänavate ehitamist ning praeguste trasside parandamist kinnistute siseteedest kuni maanteedeni. Meie teenused hõlmavad trassidega seotud alade ehitust tervikuna, sealhulgas aluskonstruktsioone, kommunaaltehnilisi võrgustikke, erikonstruktsioone, valgustust ning telemaatikat ning pinnakonstruktsioone ja haljastust. Teostuses võetakse arvesse praeguste trasside kulgemisviisid ja tagatakse liikluse ohutu ja ladus toimimine ka ehitustööde ajal. Tööde etapiviisilisuse ning tõhusate teostuslahendustega minimeeritakse keskkonnale ja teekasutajatele tekkivat negatiivset mõju.

Tutvu meie referentsidega!