Trassiehitus

Teostame teede ja tänavate ehitamisega paralleelselt kõikide kommunikatsioonide ja trasside ehitamist. GRK grupp omab laialdast kogemust väga erinevate trasside rajamisel.

Trasside ehitamine
Meie teenused hõlmavad trassidega seotud alade ehitust tervikuna. Teostuses võetakse arvesse olemasolevate trasside kulgemist ja tagatakse liikluse ohutu ja ladus toimimine ka ehitustööde ajal. Tööde tõhusate teostuslahendustega minimeeritakse keskkonnale ja teekasutajatele tekkivat negatiivset mõju.

Tutvu meie referentsidega!