Katendi ehitus

Kvaliteetne ja vastupidav

Meie teenustevalikusse kuuluvad tänavate, maanteede ja õuede kuumkatendid ning väiksemale teedevõrgule sobivad kuumkatendid eraomanikele, ärikinnistutele, tööstusobjektidele ning linnadele ja riigile.

Katendi
Meie teenustevalikusse kuuluvad tänavate, maanteede ja õuede kuumkatendid ning väiksemale teedevõrgule sobivad kuumkatendid eraomanikele, ärikinnistutele, tööstusobjektidele ning linnadele ja riigile. Teostatud õuede ja sõiduteede asfalteerimisele istutame taimi, paigaldame kive ja teostame pinnasevahetust „võtmed kätte“ põhimõttel vastavalt kliendi soovidele.

Katendiremondid
Remixeri meetodiga kuumutatakse vana asfalt algul töötlustemperatuurile, pind kuumfreesitakse ja uut segu lisatakse kulumisrööbaste võrra. Freesitud katend ja uus segu segatakse homogeenseks seguks, laotatakse uueks pinnakatteks ja tasandatakse.

Uraremixi ja Uraremo meetoditega saab paigata meetrilaiuseid rööpaid või vajumisi katendis. Meetodis freesitakse kuumutatud katendisse rööpa kohale kast, kuhu laotatakse freesitud ja uue asfaldisegu segu.

Paikamismeetodid
Valuasfalti (VA) võib laotada kas käsitsi või masinaga tihendades, mil töölaius on 100-700 millimeetrit. Valuasfalt sobib kõige paremini rööpa-, augu- ja lõheparandusteks ja see on saadaval aasta läbi.

Suudame kergete vuukimismeetoditega remontida nii piki- kui ristpragusid. Traditsioonilise teepragude paranduse puhul täidetakse pragu vedela bituumeniga või kummibituumeniga. Puhumisvuukimisel pragu puhastatakse ja kuumutatakse enne vuugi bitumineerimist.

Meie poolt pakutav asfaldipitsa sobib kõige paremini objektidele, kus uuendatavat pinda on maksimaalselt 10 ruutmeetrit. Segu valmistatakse täpselt parandatava pinna võrra ning lõpptulemusena tekib tihe ja vastupidav kuumkatendilapp. Asfaldipitsaga võib katendeid parandada ka talveperioodil.

Tee konstruktsiooni parandamine
Tee konstruktsiooniparandamise all mõeldakse tee või muu ala konstruktsioonipuuduste remonti ning katendi uuendamist. Puudujääkideks on külmakerkepinnas, kandevõime ja kuivenduse puudused ning katendikahjustused.

Segufreesid ja kihtstabiliseerimised teostame ise meie väljatöötatud seadmetega. Segufreesimisel freesitakse üles vana kehvas seisukorras olev asfaltkate ning segatakse kandva kihiga, sellega taaskasutatakse vana teekonstruktsioon ära sajaprotsendiliselt. Stabiliseerimisel tugevdatakse tee kandva kihi ülemist osa bituumeni, tsemendi, kõrgahjuliiva, tuha või nende kombinatsiooniga.

Teeme ka katendi ääretäiteid ja kasutame tööks ise meie poolt väljatöötatud laotusseadet, millega killustikku kulub vähem, jälg on esmaklassiline ning liiklust pole vaja peatada tööde ajaks.

Tutvu meie referentsidega!
Tutvu meie GRK Road Oy!